De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodonderdag, 12 april 2012

Drachten en Heerenveen missen de boot

Smallingerland en Heerenveen worden het kind van de rekening, blijkt nu de provincie haar visie op het lokale bestuur heeft afgerond. De gemeenten houden daarom onderlinge fusie open als optie.

Goos Bies
Een gemiste kans, vindt Gerrit Jan Polderman de visie van het provinciebestuur. Twee van de vier economische pijlers van Fryslân (Leeuwarden en Sneek) worden versterkt en twee niet of wat minder (Heerenveen en Drachten), stelt de waarnemend burgemeester van Smallingerland vast. ,,Dat kan uiteindelijk nooit de bedoeling zijn. Het leidt op langere termijn tot een verzwakking. Dat is niet goed voor het gebied, en dus ook niet goed voor Fryslân.”
Bijna overal in Fryslân worden nieuwe, grote gemeenten samengesteld. Behalve in het zuidoosten. De gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland kunnen zelfstandig blijven, zoals ook Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen geen directe fusieplannen hebben. Het provinciebestuur zou het liefst Opsterland opsplitsen en verdelen over Heerenveen, Smallingerland en Ooststellingwerf, maar daar zal het rijk - waar de beslissing uiteindelijk valt - niet mee akkoord gaan, voorziet de provincie. Er is namelijk geen draagvlak en urgentie voor herindelingen in het zuidoosten van de provincie. De gemeenten zijn robuust genoeg.
Toch had Polderman graag gezien dat er een helderdere langetermijnvisie van het middenbestuur op de toekomst van Smallingerland zou liggen. ,,Zit versterking er niet in voor Smallingerland? Dan is het de vraag of je daarin moet berusten.”
Over de voorgestelde samenwerking met Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf zegt Polderman: ,,U weet wat de kenmerken van samenwerken zijn? Dat moet van alle kanten komen. Maar daar willen wij ook ons best voor doen.”

Kansloos

Tjeerd van der Zwan is realistischer. De burgemeester van Heerenveen wist bij zijn aantreden afgelopen juni al dat er geen noodzaak was om Opsterland op te heffen en te delen. Volgens hem is het daarom verstandig dat de vijf gemeenten op strategisch niveau gaan samenwerken. ,,Aan Heerenveen zal het niet liggen, daar zullen we volop aan meewerken.”
De argumenten van de provincie dat Heerenveen en Smallingerland samen geen gemeente kunnen vormen, vindt Van der Zwan echter ,,niet zo sterk”. Gedeputeerde Tineke Schokker zei gisteren dat twee van de vier grote Friese steden in één gemeente niet een krachtig geheel vormen. ,,Kansloos om homogeen te worden”, stelde Schokker. De provincie zal er dan ook geen medewerking aan verlenen.
Van der Zwan wil echter begin 2014 pas beslissen of zo’n fusie er wel of niet moet komen, zoals eerder is afgesproken met de gemeenteraad. Op dat moment zijn de herindeling met Boarnsterhim en de grenscorrecties met Skarsterlân afgerond. ,,Dan moeten we zien wat de samenwerking die de provincie nu aanbeveelt heeft opgeleverd.”
Als veel gemeenten in Fryslân anno 2014 groter blijken te zijn geworden, kan Heerenveen volgens Van der Zwan niet achterblijven. ,,Dan moeten we onze knopen tellen en echt groter worden om mee te tellen. Het speelt dan ook een rol wie met je wil fuseren en wie niet.”
Volgens eerdere notities van de provincie Fryslân zouden gemeentegrenzen moeten samenvallen met de voorzieningen voor het verzorgingsgebied. ,,Dat is nu absoluut niet het geval.” Hetzelfde geldt voor Smallingerland. Ook Polderman blijft erbij dat een eventuele fusie tussen Smallingerland en Heerenveen per 2014 verder geëvalueerd wordt.

Rust

In Opsterland is burgemeester Francisca Ravestein, net als de Stellingwerven, wel blij met de visie van de provincie Fryslân. ,,De provincie had ons ook niet kunnen dwingen, maar het geeft wel rust om verder voort te bouwen aan de samenwerking, waar we al mee bezig zijn.”
Opsterland heeft de afgelopen jaren een intensievere samenwerking opgezet met Ooststellingwerf en Weststellingwerf, het OWO-verband. Een samenwerking kan op termijn tot een herindeling leiden. Gedeputeerde Schokker herhaalde daarom gisteren dat de provincie het rijk negatief zal adviseren over een dergelijke herindeling. ,,Voor het geval ze elkaar gaan opzoeken, herindeling is tenslotte een proces van onderop, laten we dat vast weten.”
Alleen een opsplitsing van Opsterland is voor de provincie een optie. De eeuwenoude gemeente wordt dan verdeeld over Smallingerland, Heerenveen en Ooststellingwerf. ,,Maar dat is nú niet aan de orde”, benadrukte Schokker.

Goed bezig

Een fusie tussen Opsterland en de Stellingwerven, waar de provincie tegen is, is volgens Ravestein ook niet aan de orde. ,,Er is geen enkel draagvlak voor herindeling in deze gemeente.” Een winnaar voelt Ravestein zich niet. ,,Nee, het was geen wedstrijd. Maar het is mooi dat we de provincie hebben kunnen overtuigen dat we in deze regio goed bezig zijn.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties