De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Geloof & Kerkzaterdag, 18 februari 2012

Lex Boot landelijke coach PKN-pastores
Utrecht | Wijkpredikant ds. Lex Boot van de Nieuwe Kerk in Harderwijk stapt op 1 maart over naar een landelijke functie. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat hij zich toeleggen op begeleiding en coaching van predikanten en kerkelijk werkers die zorg hebben over hun functioneren. In de dienst van zondag 4 maart neemt de Protestantse Gemeente Harderwijk afscheid en bevestigt landelijk scriba dr. Arjen Plaisier hem voor zijn nieuwe opdracht.
Ruim zeven jaar was Lex Boot (49) predikant in Harderwijk, na Venray zijn tweede gemeente. In deze periode groeide de aandacht voor spiritualiteit en persoonlijke geloofsbeleving. In de samenkomsten is meer ruimte gekomen voor stilte en meditatie.
Ds. Boot is ook vicevoorzitter van Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Diverse leden van dit platform schrijven ook mee aan de Friesch Dagblad-rubriek Gedachte.
Boot was eindredacteur van het vorig jaar verschenen Handboek Christelijke Meditatie waarvan inmiddels een tweede druk is verschenen.
Lex Boot staat bekend om zijn actieve gebruik van sociale media zoals Twitter (@Lex_Boot) en zijn site www.lexboot.nl, waarmee hij veel ongedachte pastorale contacten legde. Hij heeft ruim 1200 volgers op Twitter en kreeg landelijke bekendheid door zijn aandeel in de eerste Twitter-kerkdienst in Amsterdam.
In zijn nieuwe functie komt zijn oorspronkelijke loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige en socio-therapeut goed van pas. Naast praktische begeleiding van predikanten is hij ook belast met de geestelijke begeleiding van voorgangers in heel Nederland.
Boot groeide op in een bevindelijk kerkelijk milieu. In zijn tienerjaren werd hij benvloed door jeugdbewegingen als Youth for Christ en reizen naar Taiz. Hij is geworteld in de theologie van de Reformatie maar heeft gaandeweg zijn horizon verbreed.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties