De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Economiedonderdag, 17 november 2011

Grondstoffen raken op, of we het willen of niet
Leeuwarden | ,,Dat mensen die duurzaam leven een stap terug moeten doen in hun welvaart, is een beeld dat onterecht is. Maar om de welvaart te kunnen behouden zullen we op korte termijn wel keuzes moeten maken”, zei prins Carlos de Bourbon de Parme gisteren op het congres Global Energy Now! in Leeuwarden. ,,Decennium na decennium hebben we alle grondstoffen die we tot onze beschikking hebben, gebruikt. We lopen tegen onze grenzen aan en intussen raken ook economen, politici en overheden er van overtuigd dat er limieten zijn.”
De prins hekelt de wijze van leven van veel mensen die niet bewust omgaan met alles wat de aarde ons te bieden heeft. ,,We hebben niet langer meer de luxe om met deze wijze van leven door te gaan. Grondstoffen raken op, of we het nu willen of niet. We kopen maar van alles hier in het Westen en moeten ons gezond verstand weer terugvinden.”
Fryslân laat volgens de prins zien dat er veel goede projecten worden ontwikkeld die niet zijn gebaseerd op het opmaken van grondstoffen. ,,Het bedrijf Ecostyle van Anne Jan Zwart in Oosterwolde met ecologische bestrijdingsmiddelen is een voorbeeld van innovatie in het bedrijfsleven. Maar ook Wetsus, een internationaal topinstituut voor duurzaam water- en energiegebruik, zet Leeuwarden en de provincie goed op de kaart. Deze maand is Club 2025 opgericht waarbij consumenten bewust worden gemaakt hoe ze duurzamer kunnen leven.”
Voor de internationale deelnemers aan het congres waren deze voorbeelden een belangrijk argument om te kijken wat er in Fryslân op het gebied van duurzaamheid gebeurt. ,,In Fryslân wordt er niet alleen gepraat maar vooral gedaan om de problemen op te lossen”, sprak burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. ,,We hebben hier ook Nij Bosma Zathe waarbij de mest van tweehonderd koeien wordt vergist en waarbij met biogas 1100 huizen wordt verwarmd. Ook het project Blue Energy op de Afsluitdijk waarbij bij met het contact van zout en zoet water elektriciteit wordt opgewekt. Het zijn twee voorbeelden van duurzaamheid waarbij de techniek al lang bekend is, maar waar het vooral gaat om het organiseren van kennis en bedrijvigheid.”
Prins Carlos de Bourbon de Parme constateert dat de roep om duurzaamheid steeds meer effect krijgt. ,,Nog niet iedereen in Nederland is overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen, maar dit neemt wel sterk toe. Zo is het gedrag om duurzame artikelen te kopen voor een grotere groep mensen al conjunctuurongevoelig geworden. Ook het afsluiten van de Green Deals waarbij de overheid sterk stuurt op duurzaam ondernemen is een hoopvol teken.”

Spaarlampen

Ondernemer Ruud Koornstra, oprichter en oud-eigenaar van tv-productiebedrijf IDTV met het succesprogramma Lingo, heeft zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met het ontwikkelen en produceren van spaarlampen en led-lampen. ,,Ons wereldwijde energiegebruik is voor een zeer groot deel het gevolg van het produceren van licht. Door gebruik te maken van andere lampen is hier meer dan 90 procent te besparen.”
Een ander voorbeeld is het optimaliseren van pompsystemen. ,,24 procent van het energiegebruik ter wereld komt voor rekening van dergelijke systemen. Hier is ook nog veel te verbeteren.”
Koornstra pleit er voor om het wereldwijd opmaken van grondstoffen zo snel mogelijk te vervangen door hergebruik en het gebruik van duurzame energiebronnen als wind en licht in plaats van fossiele brandstoffen. ,,Dat zal wel een rigoureuze verandering van onze economie betekenen. Want die is nu gebaseerd op het verbruiken van grondstoffen.”
Op Nij Bosma Zathe wordt met een vergister energie uit mest gehaald. Het is volgens burgemeester Crone een van de Friese successen op het gebied van duurzaamheid. Foto: Frans Andringa

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties