De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiedonderdag, 27 oktober 2011

Biologisch boeren is ook financieel duurzaam werken
De provincie Drenthe begint een project om boeren met een gangbare wijze van landbouw te interesseren voor een overstap naar biologisch. In twee jaar moeten achttien boeren omschakelen. Door Simon Talsma.
Deze week trok een bijeenkomst voor boeren die op een gangbare manier melk- en vleesvee houden, 25 deelnemers. Ze gingen op bezoek bij biologische veehouders om te kijken hoe die werken. Bij de groep was een boerenechtpaar dat volgende week al overstapt. Dan is de melk van hun bedrijf officieel biologisch. De rest van de deelnemers boert op dit moment nog gangbaar.
Een belangrijke troef om boeren over de streep te helpen is dat een biologische bedrijfsvoering op een gezonde financiële manier mogelijk is. Vooral voor boeren die hun gangbare bedrijf met oplopende kosten niet kunnen uitbreiden, is overschakeling volgens de deelnemers een goed alternatief.
Komende week gaan ook groente- en fruittelers langs bij biologische collega’s. ,,Daarvoor hebben zich al een stuk of tien ondernemers opgegeven”, zegt projectleider Gré de Groot van Projecten LTO Noord. Deze organisatie voert namens de provincie het project Stimulering Omschakeling Biologische Landbouw in Drenthe uit. Begin volgend jaar volgen er nog bezoeken van varkens- en pluimveehouders aan hun collega’s. Doel van het project is om in twee jaar in ieder geval achttien boeren te laten omschakelen.
De belangrijkste conclusie van de eerste bezoeken van de zogenaamde Boer on Tour was dat de gangbare veehouders er van doordrongen werden dat biologische veehouderij financieel goede resultaten kan opleveren. ,,Het was een gevarieerde groep boeren. Van ondernemers die ver waren in het traject van overschakelen tot mensen die meededen voor een eerste oriëntatie. Voor iedereen gold de boodschap: het kán gewoon.”

Geen Fries vervolg

De provincie Fryslân heeft nog niet iets dergelijks lopen bij Projecten LTO Noord. ,,Binnen het project Foarút Buorkje, waaraan de provincie Fryslân financieel bijdraagt, is er wel aandacht voor de biologische landbouw”, zegt De Groot. Het uitgangspunt voor een duurzamere landbouw is daarbij veel breder dan alleen maar biologisch. Dit driejarige project richt zich op een duurzame bedrijfsvoering die past in de omgeving en bij de burgerij. Daarbij wordt er gekeken naar duurzaamheid in de bedrijfsontwikkeling, zoals bij stallenbouw, uitbreiding in grond, mineralenbalans en samenwerking.
Collega Goaitske Iepema denkt dat er ook in Fryslân belangstelling zal zijn voor een dergelijk initiatief. Zij is projectleider van het project in Drenthe. ,,We zijn er in ieder geval blij mee dat er binnen het project Foarút Buorkje al verschillende boeren zich oriënteren op een overstap.” De provincie Fryslân is nog niet van plan om ook geld uit te trekken voor een project Biologisch Ondernemen.
Bij de projecten in Fryslân en in Drenthe zijn kleine groepen ondernemers bezig om hun resultaten te vergelijken en te bekijken of een eventuele overstap naar biologisch op korte termijn mogelijk is. Voor de Drentse boeren is een overstap de enige doelstelling. Voor de Friese boeren is het bij het project Foarút Buorkje een van de mogelijkheden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties