De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiowoensdag, 19 oktober 2011

Er moet iets veranderen, maar is gemeente Fryslân wel de oplossing?

Burgemeester Liemburg van Littenseradiel pleit voor Fryslân als één gemeente in een noordelijk landsdeel. ,,Een onbegrijpelijk idee,” zegt de ene bestuurskundige. ,,Vooruitstrevend”, vindt de andere.

Henk van der Laan
Leeuwarden i Liemburgs idee is vrij simpel: als gemeenten toch veel groter worden en er nu ook ideeën komen over fusies tussen provincies, waarom dan niet een grote sprong vooruit maken?
,,Het is een onbegrijpelijk idee,” zegt Hans Engels, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Omdat ik niet het idee heb dat dit gestoeld is op wat het probleem is bij provincies en gemeenten.”
Volgens Engels, die ook D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer is, kampen gemeenten en provincie met twee grote problemen. Het eerste is een gebrek aan bestuurlijke slagkracht. Gemeenten krijgen van het rijk meer en meer taken toebedeeld en het uitoefenen van deze taken wordt ook nog eens ingewikkelder. Daar zijn de huidige gemeenten niet op toegerust. Het tweede probleem is wat Engels ,,bestuurlijke drukte” noemt. Om het eerste probleem aan te pakken ontstaan er allerlei samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingverbanden lijden aan een gebrek aan slagkracht en een gebrek aan democratie.
,,Oplossing is dus het uitdunnen van die bestuurlijke drukte,” aldus Engels. Daarom moet er gekozen worden voor schaalvergroting. Maar Engels wil niet tornen aan de indeling rijk, middenbestuur en lokaal bestuur. ,,Lokaal bestuur is een overheid die taken verleent die dichtbij burgers staan. Meer strategische zaken als ict en economie horen bij een middenbestuur, wat mij betreft in landsdelen.” Engels vindt dat gemeenten niet te groot moeten worden. ,,Lokaal bestuur vindt zijn kracht in een volksvertegenwoordiging die ook dichtbij burgers staat. Súdwest-Fryslân is zo ongeveer het maximum wat betreft gemeentes.”

Fantastisch

Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, is het niet eens met de analyse van Engels. Hij ziet wel wat in het voorstel van Liemburg. ,,Het is een fantastisch idee, erg vooruitstrevend.” De Vries ziet niet in waarom een gemeente Fryslân te groot zou zijn. ,,Te groot? Ik zie steden als New York, Mexico City en Bangkok, die zijn zo groot als Nederland. Ik denk dat 600.000 inwoners een goed aantal voor een gemeente is.”
De Vries erkent dat er een probleem is met haalbaarheid. Want hoewel het rationeel een goed idee is, kan het voor sommige mensen iets te snel gaan. Maar er is volgens hem nu een momentum om het openbaar bestuur te reorganiseren. ,,Binnen nu en vijf jaar gaan veel ouderen weg uit het openbaar bestuur. Als er dus nu gereorganiseerd wordt, slokt de overheid ook niet een groot deel van de arbeidsmarkt op en hoeven er geen mensen ontslagen te worden.”
Over een ding zijn De Vries en Engels het wel met elkaar eens: er moet iets veranderen in het lokaal en provinciaal bestuur en dat zal op verzet stuiten. De Vries denkt dat de slagingskansen van Liemburgs plan afhankelijk zijn van hoe men het idee inkadert en in hoeverre het de positie van bestuurders en ambtenaren bedreigt. ,,Die gooien alles erop dat het niet efficiënt is. Zo’n ingreep kost op korte termijn zeker geld, maar helpt op de lange termijn.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties