De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkvrijdag, 14 oktober 2011

Mariënburgvereniging: R.-K. Kerk moet in dialoog
Amersfoort - Mariënburg, een vereniging van kritische katholieken, heeft de bisschoppen opgeroepen tot een pastoraal beraad ‘met allen die zich medeverantwoordelijk voelen voor de katholieke kerk in Nederland’. Dat meldt de vereniging in een persbericht.
Het beraad moet de ‘huidige patstelling’ in de Nederlandse kerkprovincie doorbreken, schrijft de vereniging een brief aan de bisschoppen. ‘Katholieken komen al vele jaren helaas niet toe aan een dialoog over wat hen ten diepste beroert in ons kerk-zijn in deze tijd. Noch onderling, noch met de leiding van de kerkprovincie.’
Een beraad kan leiden tot een agenda over de huidige situatie in de kerkprovincie, denkt Mariënburg. ‘Met name over de mogelijkheden van een opleving van het kerkelijk leven, en over de manier waarop dit alles vorm zou kunnen krijgen.’ De vereniging stelt de bisschoppen voor in 2012/2013 in elk bisdom een pastoraal beraad te houden, en een nationaal beraad ter afsluiting in 2013/1014.

Dialoog al gaande

,,De dialoog waar de Mariënburgvereniging om vraagt is in feite al gaande in het bisdom Groningen-Leeuwarden”, reageert Laetitia van der Lans, woordvoerder van het bisdom. ,,Bisschop De Korte heeft onlangs al laten weten aan de heer Jurgens van Mariënburg dat het er voor de implementatie van het beleidsplan Kwetsbaar en Hoopvol een bisdombrede consultatie aan de gang is. Sinds januari 2011 heeft de bisschop met een forse delegatie van de bisdomorganisatie twintig gespreksavonden gehouden met parochianen in alle samenwerkingsverbanden in het bisdom. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de toekomst van de Kerk in het Noorden, over pastoraal beleid en over het opzetten van allerlei missionaire projecten. De vorm van een pastoraal beraad waar de Mariënburg om vraagt, is te omvangrijk voor de bisdomorganisatie.”
De Korte is vanuit zijn referentschap voor Kerk en Samenleving bereid tot dialoog met de Mariënburgvereniging, heeft hij hen laten weten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties