De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Geloof & Kerkvrijdag, 14 oktober 2011

Op weg met de routeplanner: wet sluit liefde niet uit
Jaap van der Boon
Leeuwarden - De tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament is niet zo scherp als het lijkt. ,,De liefde is ook de basis van het Oude Testament”, zei ds. Gerbrich Arends-Alkema gisteren op de thema-ochtend van de Friese afdeling van de Protestantse Vrouwen Organisatie.
De predikante uit De Krim sprak in de Kurioskerk in Leeuwarden over de verschillen tussen de twee delen van de Bijbel naar aanleiding van het jaarthema ‘Routeplanner’, oftewel de Tien Geboden of Tien Woorden. De plaatselijke - voormalige gereformeerde - vrouwenverenigingen spreken elke maand over een van de Tien Geboden. Zo’n tachtig vrouwen uit alle Friese windstreken - van Heerenveen tot De Westereen en van Achlum tot IJlst - waren naar de thema-ochtend gekomen.
Ds. Arends-Alkema waarschuwde ervoor Gods regels niet na te leven vanuit de verkeerde houding: om God gunstig te stemmen. Of om rijk te worden. Zo’n indruk krijgt de theologe uit De Krim als ze naar het populaire tv-programma Hour of Power kijkt. ,,Als je zo bezig bent, ben je bezig met afgoden dienen. Dat zit er ook een beetje ín bij ons: voor wat hoort wat. Maar God laat zich niet paaien. Hij is een persoon en wil een relatie met ons.”
Niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament gaat het ten diepste om de liefdevolle relatie van God met zijn volk, stelde ds. Arends-Alkema. Ze wees daarbij met name op een gedeelte uit het Bijbelboek Jeremia 31: ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: ‘Leer de Heer kennen’, want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al.’ Ze noemde deze tekst een vooruitblik naar het Nieuwe Testament.
,,Zelf als je met orthodoxe Joden spreekt over de wet, beginnen ze met Gods liefde. Het gaat bij hun wetsbetrachting niet om Gods liefde te verdienen”, heeft de predikante ervaren. ,,Het is wel moeilijk, want wij willen het zelf verdienen, Joden en christenen. Wij maken steeds een systeem of kiezen een leider die precies zegt wat we moeten doen. Als mensen Jezus vragen ‘wat moet ik doen’, geeft hij echter nooit een rechtstreeks antwoord, maar verwijst naar de wet, de liefde van en voor God.” De wet of eerste vijf Bijbelboeken worden in het Nieuwe Testament dus niet van tafel geveegd, concludeerde de Arends-Alkema.
,,Het lijkt wel of Paulus de wet afschaft, maar dat is niet helemaal waar”, vervolgde de theologe. ,,In Romeinen 10 schrijft hij: de wet vindt zijn doel in Christus.”

Roze wolk

Tijdens het vragenrondje kwam naar voren dat sommigen de voorlezing van de Tien Geboden in de kerkdienst missen. Ds. Arends-Alkema herkende die opmerkingen: ,,Wij zijn als kerk een beetje doorgeslagen naar ‘het roze wolkje’.”
De spreekster vertelde nog het verhaal van een bedelaar die door een butler in een exclusief restaurant werd binnengelaten. Terwijl de butler even weg was, zag de bedelaar een touwtje hangen, dat hij goed als veter kon gebruiken. Hij sneed het af, maar het gevolg was dat de kroonluchter naar beneden viel en een hele hoop schade aanrichtte. De eigenaar zei daarna tegen de bedelaar: deze schade hoef je niet te betalen, je kon dit niet overzien. Maar die veter wil ik terug, je wist dat die niet van jou was. Zo denkt God ook over de zonde: wat je niet kunt overzien, betaalt Jezus met zijn bloed. Maar dat ‘vetertje’, daar kun je wat aan doen. Wij kunnen aan de slag gaan om het goede te doen, met de wet die God ook aan ons gegeven heeft.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties