De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Hoofdartikelwoensdag, 13 april 2011

Immigratieruzie...
De onrust in Noord-Afrika heeft onverwachts de verhoudingen in Europa op de proef gesteld. Eerst was er de breuk tussen Frankrijk en Groot-BrittanniŽ aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant. Waar de Britten en Fransen in de VN-Veiligheidsraad voor een militaire interventie in LibiŽ stemden, onthielden de Duitsers zich van stemming. Daarmee werd resoluut de illusie van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid om zeep geholpen. Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat Europa door het gaandeweg wegvallen van Amerikaans leidersschap en bescherming in de toekomst meer is aangewezen op een gezamenlijk en gelijkgestemd buitenlands en defensie-beleid.
Nu is er onenigheid in Europa over het vluchtelingenprobleem dat is ontstaan na de volksprotesten in Noord-Afrika. Rond de 25.000 economische vluchtelingen uit vooral TunesiŽ zijn per boot aangekomen in ItaliŽ sinds het vertrek van de Tunesische dictator Ben Ali in januari. ItaliŽ, dat gebukt gaat onder een economische crisis, zegt de massale toevloed niet meer aan te kunnen.
ItaliŽ is boos op Frankrijk dat weigert TunesiŽrs doorgang te verlenen die in Frankrijk - waar al veel TunesiŽrs wonen - werk willen zoeken. Om niet alleen voor de problemen op te draaien, beroept ItaliŽ zich op de Europese solidariteit. Het land wil dat de rest van de EU-lidstaten ook een deel van de TunesiŽrs opvangen. Rome wil 25.000 economische Tunesische vluchtelingen een humanitair visum geven op grond waarvan zij zich negentig dagen vrij door een groot deel van de Europese Unie kunnen begeven. Veel Europese landen zijn bang dat de TunesiŽrs zullen uitzwermen en zich blijvend in de illegaliteit zullen begeven. Volgens hen is er sinds de val van de Tunesische dictator er geen reden meer om TunesiŽrs asiel te geven om humanitaire redenen.
Lampedusa - het piepkleine Italiaanse eilandje waar de vluchtelingen naar toe trekken - staat model voor het falend Europese migratiebeleid. Wat ontbreekt is een samenhangende en gecoŲrdineerde aanpak. Frontex, het Europese agentschap dat de buitengrenzen bewaakt, beschikt niet over eigen middelen en moet de EU-lidstaten vragen om personeel en financiŽn. De ambtenaren in Brussel zijn daardoor afhankelijk van de goede wil van de lidstaten.
...en egoÔsme
Die goede wil beperkt zich vooral tot het behartigen van de eigen belangen. Vooral ItaliŽ maakt zich daar in dit geval schuldig aan. De regering heeft de problematiek volstrekt uit de hand laten lopen door de weigering de immigranten op het Italiaanse vasteland op te vangen en probeert dat nu te verbloemen door een beroep te doen op de Europese solidariteit. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi gaat zelfs zo ver dat het misschien beter is de EU op te heffen als Europa niet helpt de ,,menselijke tsunamiíí van bootvluchtelingen op te vangen. ,,Dan kan iedereen zijn eigen angsten en zijn eigen egoÔsmes volgen.íí
Over egoÔsme gesproken. ItaliŽ zou zich wat meer op het ontwikkelingsbudget kunnen concentreren dan op het immigratieprobleem. Door bij te dragen aan de economische en politieke ontwikkeling van Noord-Afrika kan voorkomen worden dat werkloze jongeren uit TunesiŽ en andere Noord-Afrikaanse landen in gammele bootjes stappen om hun heil in Europa te beproeven. Als een van de weinige Europese landen heeft ItaliŽ na de economische crisis fors bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Met een bijdrage van 0,15 procent van het bruto binnenlands product zit Rome fors onder de internationale norm van 0,7 procent voor ontwikkelingshulp.
Maar dat alles wil niet zeggen dat andere Europese landen wel een visie op de ontwikkelingen in Noord-Afrika hebben. Terwijl de Arabische wereld ontwaakt, is Europa niet in staat initiatieven te nemen of om de verantwoordelijkheden, die voortvloeien uit haar geschiedenis en geografische ligging, op zich te nemen. De Europese landen komen niet verder dan een treurigstemmend gekibbel over een handjevol immigranten uit TunesiŽ.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties