De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Dossierwoensdag, 16 maart 2011

Treed PVV-kiezers op een volwassen manier tegemoet

Negen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland richtten zich deze week in een brief tot hun collega’s met de oproep om leiderschap te tonen tegen populisme. Coen Wessel reageert.

Maandag las ik de brief ‘Predikant en populisme: voorbij hitte, kilte en lauwheid’. De taal van de brief is wollig. Er wordt weinig duidelijk benoemd. Maar het beeld dat uit de brief naar voren komt is dat de predikanten hun collega’s oproepen om in de maatschappelijke discussie rond PVV-achtige thema’s actief op te treden. Daarbij moeten ze oppassen niet zelf de maatschappelijke polarisatie te vergroten. Die laatste toevoeging is belangrijk voor de briefschrijvers. Zij willen niet aan PVV-bashen doen en daarmee de tegenstellingen in de samenleving vergroten. Ze willen verbinden.
De PVV-kiezers worden in de brief als ‘bezorgd’, ‘onzeker’, en ‘angstig’ gekenschetst. Voor een deel ben ik het daar mee eens. De internationalisering van onze samenleving en het machtsverlies van het Westen roepen angsten op over de toekomst van Nederland. Nederland als een vertrouwd nationaal huis lijkt te verdwijnen. Maar deze angsten zijn niet beperkt tot de PVV-kiezers. Die angsten heb ik zelf ook. Het zijn reële angsten: hoe zorgen we voor maatschappelijke samenhang in Nederland terwijl die samenhang onder druk staat door ontkerstening, internationalisering en soms ook door immigratie.
Door alleen de PVV-kiezers ‘onzeker’ en ‘angstig’ te noemen, benoem je hen tot een soort irrationele patiënten, die vooral veel aandacht en zorg nodig hebben. Je ziet jezelf dan als de geneesheer die wel rationeel te werk gaat of als de morele gids die verdoolden de weg kan wijzen.
PVV-kiezers moet je op een volwassen manier tegemoet treden. Zij hebben een aantal uitgesproken opvattingen: ze hebben moeite met de islam, ze willen Nederland als nationale gemeenschap behouden, evenals de verzorgingsstaat, en ze zijn voor strenge straffen. Deze opvattingen kregen in de jaren tachtig en negentig geen stem in het publieke debat. Maar de afgelopen jaren zijn de PVV-kiezers trendsettend geweest. Volgens het jongste rapport van het Sociaal Cultureel en Planbureau is het merendeel van de Nederlanders gehecht aan de verzorgingsstaat, aan de vrijheid en aan Nederland als een nationaal huis.
Predikanten kunnen verbinden, stellen de briefschrijvers. Ze kunnen partijen bij elkaar brengen of in ieder geval in gesprek. Dat lijkt me een belangrijke bijdrage van predikanten in en buiten de kerk. Maar je staat niet boven de partijen. Je brengt ook jezelf in: je eigen meningen, geloofsovertuigingen, angsten en cultuuranalyses. Als één van de stemmen ben je geloofwaardig.
i Coen Wessel is predikant van de Protestantse Gemeente Heerenveen. De brief is onder meer te lezen via www.stichtingoikos.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties