De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiowoensdag, 8 december 2010

Scholen Leeuwarden kijken eerst naar leerlingvolgsysteem; vrede getekend
Minder invloed van Cito-toets

Leeuwarden - Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Leeuwarden hebben afgesproken niet langer de Cito-toets te gebruiken als uitgangspunt voor het vervolgonderwijs van leerlingen. Nieuwe afspraken moeten verschil van mening over plaatsing voorkomen.

Door Merlijn Torensma.
In plaats van de Cito-toets wordt voortaan het leerlingvolgsysteem gebruikt om te bepalen of scholieren doorstromen naar het vwo, de havo of het vmbo. Bij het leerlingvolgsysteem, dat alle scholen al gebruiken om de ontwikkeling van een kind te volgen, worden de schoolresultaten gedurende meerdere jaren in een computerprogramma ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem werd nog niet gebruikt om te bepalen naar welke school een kind later gaat. Daarvoor was de Cito-toets, die nu dus een minder belangrijke rol krijgt. De toets wordt nog wel afgenomen, maar is niet meer dan een second-opinion voor twijfelgevallen, als uit het leerlingvolgsysteem niet een duidelijk advies komt.
Het is voor het eerst in Fryslân dat op deze manier advisering en plaatsing worden gedaan. Alle scholen in het voortgezet onderwijs in Leeuwarden en in Sint Annaparochie hebben met de openbare, protestantse en katholieke basisscholen dezelfde afspraken gemaakt.
Voor de zomervakantie was er verschil van mening tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs over de toelating van een kleine groep leerlingen. Het voortgezet onderwijs zou niet alle leerlingen plaatsen volgens het advies dat was gegeven door de basisscholen. Het voortgezet onderwijs zou te kieskeurig te zijn en de mindere leerlingen te weigeren, om zo betere schoolresultaten te behalen. De basisscholen kregen te horen niet goed te hebben onderbouwd waarom leerlingen naar havo of vwo zouden moeten gaan.

Lage cijfers

Als leerlingen na de basisschool doorstromen naar het verkeerde niveau kan dat leiden tot lage cijfers, studievertraging en voortijdig schoolverlaten. Slecht voor de leerling dus. Maar ook voor de scholen, omdat de Onderwijsinspectie hen ervoor afstraft. ,,De ruis voor de zomervakantie is voor ons aanleiding geweest om te praten over hoe het beter kan”, zegt Sybe de Jong van Proloog, de koepelorganisatie voor primair openbaar onderwijs. ,,Voor een deel ging het mis door gebrekkige communicatie.”
Het nieuwe systeem, dat de Plaatsingswijzer wordt genoemd, moet niet alleen zorgen voor duidelijke afspraken. Het is volgens de betrokken scholen een zuiverder methode om leerlingen te plaatsen op het geschiktste niveau. ,,We doen kinderen meer recht door het leerlingvolgsysteem te gebruiken. Er zijn verspreid over drie jaar twintig toetsmomenten die een objectief beeld geven van het niveau van een leerling. Dat is veel beter dan alleen een Cito-toets die niet meer is dan één momentopname.”
Marinus Giesing van csg Comenius ,,acht het stellig” dat wat nu bedacht is voor Leeuwarden en Sint Annaparochie navolging zal vinden in de hele provincie. ,,Er is veel belangstelling voor. Met de koepelorganisaties Fricolore en Pompeblêd kijken we naar een brede uitrol van de Plaatsingswijzer.’’
i Vanaf 1 januari is op de website www.vo-leeuwarden.nl te zien wat de afspraken precies betekenen voor leerlingen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties