De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Hoofdartikelvrijdag, 1 oktober 2010

Het congres...
Iedereen kijkt naar het CDA-congres van morgen; de leden van de partij zijn mede beslissend of de drie vrolijke heren van gisteren daadwerkelijk aan de slag kunnen. De vraag die de leden morgen moeten beantwoorden is tweeërlei. De eerste is of het CDA onder de klem van de PVV wil regeren, de tweede is of het regeerakkoord voldoende CDA-gehalte heeft.
De eerste vraag heeft de gemoederen de afgelopen weken serieus bezig gehouden. Ab Klink heeft de afgelopen tijd duidelijk gemaakt hoe het naar zijn inschatting fout zal gaan: CDA en PVV hebben een volstrekt andere kijk op mensen en dingen. Hoe moeten die twee gezamenlijk beleid maken? Een voorbeeld van de problemen was gisteren al te zien. Het CDA wil mensen betrekken bij de samenleving, wil samenhang organiseren. De PVV heeft niets met bruggen bouwen, zo verklaarde Wilders gisteren.
De andere vraag is die naar het CDA-gehalte van het akkoord. Bij de beantwoording wordt duidelijk hoe het CDA innerlijk verdeeld is. De een meent dat het CDA prima uit de voeten kan met de handhaving van de vrijheid van godsdienst en van onderwijs; het doet de ander pijn dat deze grondrechten kennelijk in het regeerakkoord moesten worden genoemd. Het congres kan morgen naar hartenlust debatteren over wat des CDA’s is en wat niet, maar eigenlijk is het heel simpel. Is het christelijk-sociaal en christen-democratisch om Wajongers die na een strenge herkeuring Wajonger blijven, minder geld te geven? En: hoe zit het met de duurzaamheid in het regeerakkoord? Kan een CDA’er daarvan oprecht zeggen dat het voortkomt uit een christelijke visie op de mens en op de aarde? Is het regeerakkoord een voorbeeld van zorg voor mensen die zorg nodig hebben, of is het akkoord een uiting van liberale opvattingen over het autonome individu dat zichzelf moet redden? De laatste vraag was al actueel, onder Balkenende-IV. De afgelopen jaren hebben we met z’n allen gezegd dat iedereen zichzelf moet redden en wie dat niet kan, die zal worden geholpen. Maar die hulp is grotendeels afgebroken en steeds meer mensen kúnnen zichzelf niet redden. Hoezo: vrijheid en verantwoordelijkheid?
De kwaliteit van een samenleving en van een regeerakkoord blijkt onder meer uit de zorg voor mensen die het niet alleen kunnen. CDA-leden zullen morgen moeten beslissen of ze vinden dat hun partij voldoende die verantwoordelijkheid op zich neemt.
...en het boterzachte akkoord
Het regeerakkoord is op veel punten boterzacht. De bezuinigingen van zes miljard op de overheid zijn nauwelijks serieus te nemen. De coalitie heeft te weinig kracht om de bureaucratie écht aan te pakken en vlucht daarom naar de klassieke en bijna doodlopende weg van minder ambtenaren. Tegelijkertijd is Rutte er niet in geslaagd plannen er door te krijgen voor hervorming van de economie, arbeidsverhoudingen en voor nog een paar liberale beloftes.
De ‘harde maatregelen’ van Wilders over immigratie en integratie zijn ook boterzacht. Ons land moet heel Europa overtuigen van de noodzaak van een andere koers, anders worden de wetten en regels die uitvoering van de plannen van Wilders tegenhouden nooit veranderd. Het gedoogakkoord suggereert dat het nieuwe beleid een einde maakt aan de massale intocht van buitenlanders. Maar die massaliteit is al lang verdwenen. En die stoere verhalen over de boerka’s? In ons land zijn er slechts enkele honderden vrouwen die hun gezicht bedekken en de meesten van hen zijn Nederlandse vrouwen die zich hebben ingelaten met een moslim.
Regeer- en gedoogakkoord zijn een bevestiging en een voorproefje van wat ons land te wachten staat met Wilders. Eerst stemming maken en druk uitoefenen, zodat nota bene VVD en CDA in het regeerakkoord verklaren dat de grondrechten zullen worden gehandhaafd. Vervolgens met plannen komen die voorbij gaan aan de werkelijkheid en die de mensen de indruk moeten geven dat Wilders hen geeft wat hij heeft beloofd. De presentatie van regeer- en gedoogakkoord was een sterk beeld van hoe het zal gaan: Rutte en Verhagen die proberen hun achterban vanuit een defensieve houding gerust te stellen en Wilders die vanuit een glorieuze houding zijn kiezers duidelijk maakt hoe hij voor de Grote Verandering zal zorgen.
Er staat morgen veel op het spel. Voor het CDA en voor het land.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties