De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikeldinsdag, 14 september 2010

Bezuinigingen in de GGZ...
De eerste tekenen van verzet tegen de bezuinigingen van het (nieuwe) kabinet zijn er. De GGZ protesteert tegen bezuinigingen op psychiatrische zorg, onder meer de verplichte eigen bijdrage van patiŽnten. Die maatregel moet 110 miljoen euro opleveren en maakt deel uit van een pakket dat de verhogingen van de uitgaven voor de zorg moet indammen.
Minister Klink heeft de maatregel ingevoerd als demissionair minister. De demissionaire regering heeft - overigens geheel terecht - maatregelen genomen om al te grote overschrijdingen te voorkomen. Die maatregelen zijn genomen overeenkomstig het beleid van het kabinet-Balkenende en in overeenstemming met het kabinet-in-wording. Het is duidelijk dat niet alleen Klink, maar met name minister van FinanciŽn De Jager, de maatregelen afstemt met de onderhandelaars in het gebouw van de Eerste Kamer. Het kan immers niet zo zijn dat het kabinet-Balkenende maatregelen doorvoert die ingaan tegen de keuzes die VVD en CDA nemen.
Een interessante vraag is wat de PVV vindt van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de hulp aan psychiatrische patiŽnten. Wilders heeft beloofd de zorg te zullen ontzien - gedoogt hij de bezuinigingen van VVD en CDA op dit punt of moet de nieuwe regering straks steun zoeken voor deze maatregel bij het linkse blok?
De verontwaardiging van werkers, patiŽnten en organisaties over de bezuiniging in de psychiatrie is groot. De groep patiŽnten met een psychiatrische aandoening is uiterst kwetsbaar. De bezuinigingen zijn voor velen van hen een te grote belasting. Niet alleen in financiŽle zin, maar ook mentaal. Een vrijwillige arbeidstherapie gaat patiŽnten geld kosten. Uit angst of uit een reŽle financiŽle nood blijven patiŽnten weg. Thuis zitten vergroot de kans op terugval in bijvoorbeeld een depressie. Meer medicijnen en wellicht een opname zijn het gevolg. Als dat gebeurt, zijn de bezuinigingen in een klap teniet gedaan.
In financieel opzicht is de bezuiniging nauwelijks interessant - de bezuinigingen bewerken uiteindelijk alleen maar meer kosten. In moreel opzicht is de bezuiniging in zeker opzicht kwalijk te noemen. Het te bezuinigen bedrag is in verhouding klein en treft een uiterst kwetsbare groep. Wat zijn de morele argumenten die hebben gespeeld in de beslissing deze groep niet te ontzien?
De Kamer vindt dat de minister de maatregel voor de GGZ moet schrappen. Het ministerie meldt het niet de financiŽle ruimte heeft om de GGZ te ontzien. Dat is een dooddoener; Klink had kunnen zeggen: alles goed en wel, maar hier werk ik niet aan mee.
Het is onduidelijk of en hoe de Kamer het protest voortzet. Ons land bevindt zich in een politieke tussentijd. Het heeft weinig zin om met Klink ruzie te maken en we weten nog niet wat het nieuwe kabinet gaat doen. Die tussentijd met haar onzekerheid is niet gunstig voor de psychiatrische patiŽnten, dat is wťl duidelijk.
...en de keuzes
Inmiddels is duidelijk dat de bezuinigingen fors zullen zijn, de komende jaren. De regering zal haar toevlucht nemen tot rigide maatregelen. Daarin is maatwerk alleen mogelijk als daartoe een sterke wil is. Er zullen zich straks nog vele conflicten als het huidige voordoen. Het komt dan aan op heldere en overtuigde keuzes. Verhagen heeft gezegd dat de principes van het CDA ten volle kunnen worden beleefd in het regeerakkoord. Een van die principes is rechtvaardigheid. Zorg voor de meest kwetsbaren is een wezenlijk element voor rechtvaardigheid. Zal het nieuwe kabinet het beleid van demissionair minister Klink recht zetten? En, eigenlijk nog veel belangrijker, hoe zal Ďhet volkí omgaan met de harde keuzes die moeten worden gemaakt? Zal het kiezersvolk accepteren dat bijvoorbeeld de zorg voor psychiatrische patiŽnten wordt ontzien ten koste - wat heet - van gezonde mensen die werk hebben?

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De GGZ is omgevormd tot een brancheorganisatie, omzet 4,5 miljard. Patienten zijn clienten geworden, behandelcentra commercieel. De legio psychische aandoeningen worden gefinancierd door verzekeraars d.m.v. Diagnose Behandel Combinaties op basis van richtlijnen van de Ned. Ver. van Psychiatrie. Geen wonder dat de kosten vervolgens de pan uit rijzen. "Ik declareer, jij declareert, wij declareren". En de client is het lijdend voorwerp.

F. de Boer, Jelsum - dinsdag, 14 september 2010


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties