De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Regiowoensdag, 9 juni 2010

Gemeenten fluiten Jorritsma terug
Roep om einde van provincies zwakt wat af

Leeuwarden - De Nederlandse gemeenten gaan bij een nieuw kabinet toch niet aandringen op het schrappen van de provincies, waterschappen en andere overheidslagen. Intern is daarover nog te veel discussie. Wel doen ze een gematigder oproep: ‘Wij willen de verantwoordelijkheid voor veiligheid, jeugd en werk.’

De burgemeesters en wethouders van de 430 Nederlandse gemeenten namen gisteren dat standpunt in, op het jaarcongres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in Leeuwarden. Daarmee laten ze een gematigder geluid horen dan het landelijk bestuur onder leiding van Annemarie Jorritsma. De toch al gevoelige discussie over hoe Nederland in de toekomst moet worden bestuurd, zette zij in mei op scherp met een pleidooi om provincies te laten opgaan in gemeenten.
Oud-minister Roger van Boxtel herhaalde dat geluid gisteren. Hij zat een commissie voor die op verzoek van de VNG het bestuur in Nederland tegen het licht hield. Volgens hem is dat zo ingewikkeld geworden, dat de burger niet meer weet wie wat doet. Ook hij adviseert het aantal bestuurslagen terug te brengen, en wel tot drie: Europa, het rijk en de gemeenten. Dat zou betekenen dat provincies, waterschappen, politieregio’s, belastingregio’s en UWV-regio’s kunnen worden opgeheven. Gemeenten - groter gegroeid door herindeling of samenwerking - zouden hun taken moeten overnemen, al binnen een jaar of tien.
Maar diverse, vooral kleinere, gemeenten vinden dat het VNG-bestuur te hard van stapel loopt. Zij hebben veel aan het werk van de provincies, omdat hun eigen ambtenarenkorps bescheiden van omvang is. Dan maar fuseren om een grotere gemeente worden, vinden ze geen goed alternatief. Schaalgrootte past niet altijd bij de streek, of de gemeentebestuurders geloven er gewoon niet in. ,,Groot, groter, grootst is niet gelijkwaardig aan goed, beter, best”, zei burgemeester Van der Berg van Ferwerderadiel.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties