De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 9 juni 2010

Vier Leeuwarder kerken gaan definitief dicht
Leeuwarden – De grootste kerksluiting ooit in Fryslân is een feit: de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente (in wording) in Leeuwarden heeft definitief besloten de Adelaarkerk, de Fenix, de Koepelkerk en de Pelikaankerk af te stoten. In de loop van volgend jaar gaan deze gebouwen dicht. De zeven wijkgemeenten gaan verder met de Grote Kerk, de Schakel en de Open Hof.
Gisteravond hebben de 35 leden van de algemene kerkenraad (AK) de knoop doorgehakt. Vanwege de vele kritiek die vorige week klonk tijdens twee bijeenkomsten voor de zeven wijkgemeenten, was tot het laatst spannend of het voorgenomen besluitvoorstel omgezet zou worden in een definitief besluit. Als het besluit in de prullenbak zou verdwijnen, zou de gemeente helemaal opnieuw moeten beginnen.

Niet nader onderzoek

Uitstel van het besluit om nog onderzoek te doen naar alternatieven die door gemeenteleden waren aangedragen, wilde de algemene kerkenraad niet. ,,Dat zag de meerderheid niet zitten”, aldus voorzitter Henk Drewel. ,,We zijn er al jaren mee bezig. We wilden nu tot een afronding komen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Als jochie zat ik op de Jan van Nassauschool in Huizum. Het was nog in de
tijd dat in de kerken en de christelijke scholen in Leeuwarden-Huizum
onderwijs werd gegeven onder het Groeniaanse motto: 'Er staat geschreven
en het is geschied'. Het was de tijd dat 's zondags de straten nog vol
kerkgangers waren. Ik weet nog goed dat er een nieuwe meester kwam in de
5e klas. Hij wist te vertellen dat de oudtestamentische
geschiedschrijving over de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee
trokken een vorm van literaire overdrijving was. In werkelijkheid trokken
de Israëlieten door een moerasgebied dat als de wind uit een bepaalde
hoek kwam, altijd droog viel. Deze opvatting heette toen (1961/2) modern
te zijn. Een paar jaren later, ik zat toen op de christelijke ULO in
Huizum, werd mij in geprekken met onze buren, die toentertijd naar de nog
volle Schranskerk gingen, dat de belijdenis van de kerk ook niet meer bij
de tijd zou zijn. Dat hadden ze althans van theologen begrepen. Nog weer
een heel aantal jaren later, ik was toen student theologie, begreep ik
het waarom hiervan: de belijdenis van de kerk zou eraan voorbijgaan dat
de waarheid relationeel is: d.w.z. de Bijbelse woorden zijn alleen waar
voor wie geloven, maar voor wie niet geloven, zijn ze niet waar.

Geen wonder dat bij een dergelijke boodschap de kerk in aantal snel
vergrijst en in aantal terugloopt. Wat heb je als kerk dan eigenlijk nog
voor boodschap voor de kerkjeugd? Bij die jongeren moet het geloof immers
nog groeien! Ze moeten het doen met wat ze meekregen in hun doop: een
beloftewoord van God! Maar ja, wat heb je als zoekende en twijfelende
jongere in de kerk aan beloftewoorden van God, waarvan theologen zeggen
dat ze waar zijn voor wie geloven (zoals die ouderen!) maar niet waar
zijn voor wie niet geloven (zoals jij jongere met je twijfels etc.). Kun
je dan niet beter direct evangelisch worden? Die zeggen dat tenminste
ronduit! 'Zet eerst je hart voor Jezus open en dan krijg je de belofe van
de vergeving van God bij je doop!'

Het gedachtegoed wat in de jaren zestig modern heette, heeft sindsdien
razendsnel om zich heen gegrepen. De effecten laten zich nu aflezen in de
snelle leegloop van de kerken. Een terugkeer naar het Groeniaanse adagium
'Er staat geschreven en het is geschied' zou naar mijn gevoelen hiertegen
een dam kunnen opwerpen.

A, van der sloot, Bedum (gr) - vrijdag, 11 juni 2010


Het is diep treurig dat de Algemene Kerkeraad van de Portestantswe Kerk
in wording te Leeuwarden heeft gemeend twee gereformeerde kerken te
sluiten, waarmee de gemeente jaren binding heeft, te weeten de prachtige
Koepelkerk en de Pelikaankerk. Men heeft eerst geleuterd overe draagvlak,
maar vier gereformeerde kerken afstoten en een hervormde vergroten is
grote dwaasheid. Nu de gemeente wel gehoord is, maar er niet echt is
geluisterd, zal de gemeente tegen deze vorm van afgedwongen oecumene
ongetwijfeld met de voeten stemmen. Als men draagvlak had willen creëren
hadden de Koepelkerk en de Pelikaankerk en de Jacobijner kerk open moeten
blijven en de rest moeten worden gesloten. Nu is de pijn wel heel
eenzijdig bij het meesst offervaardige deel van de gemeente, de
gereformeerden gelegd. Diep treurig.

J.Elsinga, Ermelo - vrijdag, 11 juni 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties