De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 9 juni 2010

65 procent van kerkenraad stemt in met voorgenomen besluit
Vier kerken gaan geschiedenisboek in

Leeuwarden - Met het besluit om de Adelaarkerk, de Fenix, de Koepelkerk en de Pelikaankerk af te stoten verdwijnt een stuk kerkgeschiedenis uit Leeuwarden. De algemene kerkenraad gaat in een brief uitleggen waarom het niet anders kon.

Door Hanneke Goudappel.
Honderden mensen bezochten vorige week de bijeenkomsten waarin de algemene kerkenraad toelichtte waarom ze verder wilde gaan met de Grote Kerk, de Schakel en de Open Hof. Veel kritiek kwam er op het feit dat deze combinatie een van de duurste van vijf te kiezen opties was. Velen vonden de keuze voor de Pelikaankerk in plaats van de Open Hof logischer. Vooral omdat er in de Open Hof zo’n 8,5 ton wordt geïnvesteerd - onder meer voor uitbreiding voor de kerkzaal - zodat de drie Fonteinwijkgemeenten (Koepelkerk, Pelikaankerk, Open Hof) er samen kunnen kerken. Gemeenteleden protesteerden ertegen dat hiermee toch weer wordt geïnvesteerd in steen, terwijl de kerkenraad had toegezegd in mensen te investeren. Daarbij komt dat de predikantsvacature die in 2014 ontstaat, niet wordt opgevuld.
De algemene kerkenraad ontving 58 brieven van gemeenteleden. ,,De opmerkingen van mensen, zowel uit de gemeentevergaderingen als uit de brieven hebben we meegenomen in onze afweging”, vertelde voorzitter Henk Drewel gisteren na afloop van de AK-vergadering. Die verliep volgens hem in een goede sfeer.
,,We hebben ons afgevraagd: stel we doen dit, waarom is het een goed besluit, en waarom vinden we het een minder goed besluit? Een ruime meerderheid, 65 procent, heeft gezegd: dit besluit willen wij, hier gaan we voor. De Open Hof had voor velen toch de voorkeur, vanwege de functionaliteit zowel voor gebruik voor de wijkgemeenten, als voor verhuur. Bovendien is het predikaat ‘duurste optie’ betrekkelijk, want over tien jaar is de Open Hof veel goedkoper in exploitatie en onderhoud dan bijvoorbeeld de Pelikaankerk.”
In de afweging speelde ook de vraag: kijk je vooruit, of kijk je achteruit?, mee, aldus Drewel. De algemene kerkenraad kijkt naar de toekomst, benadrukt hij. ,,Maar we hebben begrip voor de pijn die er leeft omdat we historische gebouwen sluiten.”
Het draagvlak binnen de algemene kerkenraad voor het voorstel was wel afgenomen ten opzichte van vóór de gemeentebijeenkomsten. Het voorgenomen besluit werd toen aangenomen met 80 procent. Nu stemde ongeveer 65 procent voor het definitief worden van dit besluit. Vereist was een gewone meerderheid.
,,Soms moet je kiezen uit meerdere kwaden”, aldus Drewel. ,,We ontkomen er niet aan om iets te doen.” Drewel doelde op de stijgende kosten en het dalende ledental. De afgelopen twee jaar daalde het ledental met zo’n zeshonderd tot een kleine zesduizend leden. Als er niets gebeurt heeft de gemeente over tien jaar een tekort van ruim 3,4 miljoen. Met het huidige besluit bespaart de gemeente een miljoen euro.

Brief

Alle gemeenteleden krijgen volgende week een brief met een toelichting op het definitieve besluit. De algemene kerkenraad moet beter uitleggen waarom ze voor dit besluit kiest, aldus Drewel. ,,Ook gelet de inhoud van de brieven, blijkt dat we sommige punten nog moeten verduidelijken.”
Daarmee hoopt de kerkenraad het draagvlak in de gemeente nog te vergroten. Drewel verwacht niet dat veel mensen de kerk verlaten om dit besluit. ,,In de gereformeerde traditie zie je dat men eerder uit de kerk stapt omwille van de geloofsinhoud. Ik geloof dat het niet zo vaak gebeurt vanwege gebouwen. Het is aan ons om het besluit goed uit te leggen. Daar hebben mensen recht op.”
Begin vorig jaar besloot de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum ook al om twee kerken af te stoten. Van de vier Huizumer kerken blijven de Dorpskerk en de Kurioskerk over.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Geachte redactie,
Nu de definitieve beslissing is genomen door de algemene kerkenraad dat er vier van oorsprong gereformeerde kerken worden gesloten, betreur ik dit besluit ten zeerste omdat dit besluit genomen is alleen vanwege de toekomstige financiele positie van de PKN. Vertrouwen op de werking van de Heilige Geest is ver te zoeken. Het ledenaantal zal nu zeker met sprongen achteruit gaan. Dit besluit is een ramp voor de kerkelijke gemeenten in Leeuwarden.
Er is behoefte aan kleinere gemeenten ter bevordering van de onderlinge band en gemeenschapszin. De voortgezette gereformeerde kerk in Nederland is een kerk waar naar elkaar wordt omgezien en waar de onderlinge contacten warm zijn. Ik pleit voor kleinere zelfstandige kerken.
C.IJntema

C.IJntema, Leeuwarden - woensdag, 9 juni 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties