De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 9 juni 2010

Predikant wil wel coaching, maar mist daarvoor de tijd
Lodewijk Born
Ede/Leeuwarden - Een derde van de predikanten zou wel coaching willen, maar het ontbreekt aan tijd, geld en prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek dat Lennard Pors en Gerwin Wallet hielden voor hun opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. De ‘coachbehoefte’ (33,9 procent) is het aantal predikanten wat al coaching heeft (18,7 procent) en gecoacht wil worden (15,2 procent).
171 predikanten uit de Unie van Baptistengemeenten, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland werkten aan het onderzoek mee.
Bijna 19 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze op dit moment al gecoached worden. Zo’n 34 procent van de predikanten zegt geen behoefte te hebben aan coaching.
Tijd/prioriteit, geld en het niet vinden van goede coaching zijn de drie redenen waarom predikanten nog geen coaching hebben, die ze wel zouden willen hebben. Als predikanten er een ambtstermijn van tien tot negentien jaar op hebben zitten is de coachbehoefte het grootst; 30 procent zou het ook al direct willen nadat ze van de opleiding afkomen en in de pastorie belanden.
De beide onderzoekers hebben de resultaten ook doorgerekend naar landelijke cijfers. Dan zou het zo zijn dat 844 predikanten graag gecoached willen worden. Onder coaching wordt verstaan dat ‘de predikant geholpen wordt zichzelf te helpen om om te gaan met werkgerelateerde situaties met de vooronderstelling dat iemand wel het nodige potentieel in huis heeft, maar belemmerd wordt’.
Voor het onderzoek werden ook veertien coaches geïnterviewd. Zelforganisatie, leidinggeven, omgaan met verwachtingen en omgaan met kritiek zijn de meest voorkomende en gewenste thema’s in coaching voor predikanten.
Als aanbeveling wordt gedaan dat predikanten goede afspraken met gemeenten maken over de vergoeding voor coaching. Nu is de vraag over wie de rekening betaalt vaak nog een drempel om een coach te benaderen, terwijl achteraf blijkt dat veel kerkelijke gemeenten het wel (deels) wil vergoeden.
Een groot deel van de coaches stelt dat de predikanten angst hebben om aan coaching te beginnen omdat zij zich niet kwetsbaar durven op te stellen bij een coach. Angst was een van de opties die predikanten konden kiezen in de vragenlijst, maar geen enkele predikant vulde dat in. Volgens de onderzoekers is dit opmerkelijk.
De coaches gaven aan dat zij weinig doorleefde spiritualiteit tegenkomen onder predikanten en dat beelden van God stimulerend maar ook juist belemmerend kunnen werken in het functioneren van een predikant. De coaching kan goed helpen in zelforganisatie van predikanten, zoals grenzen stellen, agendagebruik, werkindeling, prioriteiten stellen, balans tussen werk en privé, plannen en vrije tijd.

Messiascomplex

Sommige predikanten hebben te maken met het zogenaamde messiascomplex. Een predikant die dit heeft, denkt bijvoorbeeld: ‘Door mijn preken moeten mensen weer hoop krijgen.’ De bereikbaarheid en beschikbaarheid speelt daarin ook mee. Sommige predikanten vinden dat ze altijd bezig moeten zijn voor gemeenteleden en dag en nacht bereikbaar, terwijl anderen juist goed zijn in afbakening en daardoor klachten krijgen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties