De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelwoensdag, 9 juni 2010

Blijven of gaan?
Uit een Amerikaans onderzoek waar deze krant gisteren over schreef, blijkt dat het niet goed gaat met de opbouw van het Afghaanse leger. Er worden steeds meer rekruten opgeleid, maar veel onbekwame Afghaanse militairen zijn niet inzetbaar tegen de taliban.
Het is de bedoeling dat de Afghanen na verloop van tijd het commando overnemen van de NAVO-troepen, zodat die terug naar huis kunnen. Die strategie wordt ondermijnd door de trage opbouw van het Afghaanse leger. Dat doet het besef in Europa en in de Verenigde Staten toenemen dat het in Afghanistan de verkeerde kant opgaat.
Er waren al twijfels vanwege de ineffectiviteit van het centrale gezag in Kabul en de corruptie binnen de regering van president Hamid Karzai. Ook draagt de bloeiende handel in heroÔne bij aan de instabiliteit in het land. Nu het ook steeds duidelijker wordt dat het Afghaanse leger nog lang niet in staat is zelfstandig de taliban te bestrijden, wordt het ongeduld over de Afghanistan-missie steeds groter.
Door het uitblijven van succes en door de wetenschap dat de westerse troepen niet in lengte van jaren kunnen blijven, wordt er een uitweg gezocht om zich zonder gezichtsverlies terug te kunnen trekken. De beweegredenen worden daarom bijgesteld. Zo gaf de Duitse president Horst KŲhler vorige maand ronduit toe dat de Duitse troepen niet in Afghanistan zijn om democratie te brengen of vanwege verheven humanitaire idealen, maar ,,om onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld vrije handelsroutesĒ. Hij moest om die uitspraken aftreden, maar dat was omdat hij een taboe doorbrak, niet omdat hij een fabeltje vertelde.
De nieuwe Britse minister van Defensie Liam Fox gaat nog een stap verder. Hij wil de troepen zo snel mogelijk terugtrekken. Hij zegt geen politieagent te willen spelen voor de wereld. ,,We zijn niet in Afghanistan voor het onderwijsbeleid in een gebroken, dertiende-eeuws land. We zijn daar zodat de burgers van het Verenigd Koninkrijk en onze mondiale belangen niet bedreigd worden.Ē Omdat niet langer de veiligheid van Groot-BrittanniŽ wordt bedreigd, is het tijd de troepen naar huis te halen, vindt hij.
Hoe er ook over de uitspraken wordt gedacht, feit is dat in andere landen tenminste wordt gepraat over motivaties, verwachtingen en tijdschemaís. In schril contrast staat daarmee de stilte daarover in de naar binnen gerichte Nederlandse politiek. Het kabinet-Balkenende viel in februari nota bene over de kwestie-Uruzgan, maar in de verkiezingscampagne wordt er met geen woord over gerept.
Boos op IsraŽl
Vriend en vijand zijn het erover eens dat IsraŽl steeds geÔsoleerder komt te staan. In het Midden-Oosten en de rest van de islamitische wereld werd het altijd al als de grootste vijand gezien. Na de IsraŽlische militaire operatie vorige week tegen een Gaza-hulpkonvooi heeft het Turkije, de enige bondgenoot in de regio, van zich vervreemd. In de Verenigde Staten zeggen politici en generaals al langer dat de Amerikaanse belangen in de wereld worden geschaad door de vriendschap met IsraŽl.
Ook in Europa is er toenemende kritiek op IsraŽl. Veel Europese regeringen en EU-buitenlandchef Catherine Ashton hebben IsraŽl vorige week in scherpe bewoordingen veroordeeld. Nu is het de vraag in hoeverre de IsraŽlische regering zich iets aantrekt van wat Brussel vindt. Europa heeft steeds minder invloed op IsraŽl. De EU bevroor vorig jaar al de gesprekken over een uitgebreide associatie-overeenkomst. Daarnaast zijn de standpunten over zaken als de status van Jeruzalem gaandeweg verschoven in pro-Palestijnse richting. Ook gezien de ruimhartige financiŽle hulp die Europa geeft aan de Palestijnen, bestaat bij veel IsraŽliŽrs niet de indruk dat de Europese een neutrale partij is.
Kritiek richting Jeruzalem brengt dus niet veel teweeg. Misschien is het productiever als Europa de mogelijkheid benut voor een diplomatiek vredesoffensief. Bij de Palestijnen heeft Europa veel politieke invloed vanwege de financiŽle hulp. En IsraŽl is nu vanwege het diplomatieke isolement mogelijk meer genegen in Europa een welkome partner te zien. Hoe dan ook, van samenwerking gaat meer een corrigerende invloed op IsraŽl uit dan van bestraffende woorden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties