De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodinsdag, 8 juni 2010

Ministerie traag met stimuleringsmaatregelen
Ontwikkeling van biogas zit in impasse

Leeuwarden - De uitbreiding van de lijst producten die - samen met mest - gebruikt mogen worden om biogas te produceren gaat langzaam. Bedrijven melden nieuwe zogeheten coproducten niet aan bij het ministerie van Landbouw, dat op zijn beurt soms te streng is.

In mestvergistingsinstallaties zetten boeren mest en organische coproducten om in biogas. De verhouding is ongeveer fifty-fifty: de helft is mest en de andere helft is een mengsel van bijvoorbeeld maïs, yoghurt die over de datum is en bietenstaartjes.
De reststof die in de vergister achterblijft nadat het gas eruit is gehaald, het zogeheten digestaat, rijden boeren over hun land uit als mest. Dit scheelt in het kunstmestgebruik, de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen.
Juist omdat het digestaat wordt uitgereden is het ministerie van Landbouw zorgvuldig met het bepalen welke stoffen als coproduct mogen dienen. Het ministerie heeft een zogenoemde positieve lijst, waarop allerlei organische (rest)stoffen staan. Die stoffen moeten aan strenge normen voldoen.
Bij die normering wringt de schoen. ,,Producten die nog niet op de lijst staan, moeten aangemeld en onderzocht worden”, weet Klaas Kooistra van Ekwadraat, adviesbureau voor duurzame energie. ,,De aanmelder moet het dure onderzoek zelf betalen. Wordt dat coproduct goedgekeurd, dan profiteren zijn concurrenten ervan dat hij het onderzoek betaald heeft.”
Zo ontstaan er rare incongruenties. Zonnebloempitten staan wel op de lijst, maar de zonnebloemen zelf niet. Pakken koekjes die over de datum zijn mogen wel (die vallen immers onder ‘uitgepakte voedingsmiddelen’), maar koekjes die in de fabriek van de lopende band zijn gevallen mogen niet.
Het ministerie op zijn beurt is in sommige gevallen star. Alle coproducten worden apart beoordeeld, alsof boeren altijd 50 procent van één stof gebruiken. Dus staat oud brood niet op de positieve lijst, want als je 50 procent brood gebruikt komen er schadelijke stoffen in het digestaat. Kooistra: ,,Maar geen boer gebruikt tienduizend kilo brood per dag als coproduct natuurlijk. In zulke gevallen zou het ministerie de norm kunnen hanteren dat brood voor bijvoorbeeld maximaal 25 procent meevergist mag worden. Het ministerie heeft hier en daar een wat afwachtende houding.”
Gedeputeerde Adema lobbyt bij het ministerie om deze procedures te vereenvoudigen, en om de provincies er meer bij te betrekken. ,,De houding van het ministerie is, op zijn zachtst gezegd, wat mager.”

Keukenafval

Harm Beerda, algemeen directeur van vergistersinstallatiebouwer Oosterhof-Holman, heeft ook kritiek op de lijst. ,,Gewoon keukenafval mag niet vergist worden. Maar je mag het wel aan varkens voeren, en de varkensmest vervolgens in de vergister gebruiken. Dat slaat nergens op. Als die positieve lijst met wat meer gezond verstand samengesteld zou worden, zouden er zonder twijfel veel meer mestvergistingsinstallaties gebouwd worden.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties