De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Geloof & Kerkzaterdag, 24 april 2010

Synode stemt met slechts zestien tegenstemmen voor vrijgave voor de eredienst
NBV is nu officieel kerkbijbel

Lunteren - De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft gistermiddag ingestemd met de aanwijzing van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als vertaling die in de erediensten gebruikt mag worden. Daarmee wordt het de derde officiële vertaling, naast de ‘NBG 1951’ en de Statenvertaling uit 1637.

Tijdens de bespreking bleek de landelijke kerkvergadering zeer verdeeld over de NBV. Tientallen sprekers voerden het woord en het was lange tijd niet duidelijk welke kant het besluit op zou gaan.
Tegenstanders wezen erop dat de vertaling op diverse punten niet voldoende grondtaalgetrouw is. Ds. Ad van Nieuwpoort (Amsterdam) noemde de aanwijzing van de NBV een ,,onverantwoorde beslissing, de kerk onwaardig”. Hij kwam dan ook met een tegenvoorstel om de NBV nu niet als aangewezen Bijbelvertaling te accepteren.
Ouderling Gerben van Dijk (classis Rotterdam) ondersteunde van harte de vrijgave van De Nieuwe Bijbelvertaling voor gebruik de zondagse vieringen. Hij vond dat deze vertaling de missionaire situatie van de kerk juist een grote dienst kan bewijzen.
De Commissie van Rapport (CvR) - een groep synodeleden die de voorstellen van het synodebestuur vóór de vergaderingen beoordeelt - had een tegenvoorstel opgesteld. De CvR stelde tijdens de vergadering voor, bij monde van ouderling S. Hiebsch, te wachten met het aanwijzen van de NBV tot geautoriseerde vertaling tot de revisie (herziening) van de NBV, die in 2016 klaar moet zijn.
Na een uitvoerige bespreking paste het moderamen het besluitvoorstel op onderdelen aan. Zo zou het synodebestuur kerkenraden erop willen wijzen dat er, door het gekozen vertaalprincipe bij de NBV, voor- en nadelen aan de vertaling kleven. Voorstanders van het aanvaarden van de NBV als officiële vertaling van de Protestantse Kerk wilden hier echter niet in meegaan. Ze waren bang dat er dan een negatief luchtje zou komen te hangen aan de NBV.
Uiteindelijk trok Van Nieuwpoort zijn tegenvoorstel in. De CvR trok zijn tegenvoorstel níét in, zodat dat in stemming moest worden gebracht. Dit voorstel kreeg echter slechts de steun van 33 van de 146 synodeleden, waarmee het werd verworpen.
Uiteindelijk besloot de synode, met 16 tegenstemmen, in te stemmen met het voorstel van het moderamen en de NBV vrij te geven voor het gebruik in de eredienst.
Wel zal het moderamen aan kerkenraden voor álle in de PKN geaccepteerde vertalingen - de Statenvertaling, de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 en de NBV - achtergrondinformatie gaan geven over onder andere de gehanteerde vertaalprincipes. Ook gaan de ingestuurde reacties uit de gemeenten op de NBV naar het Nederlands Bijbelgenootschap.
Volgens de scriba van de PKN, dr. Arjan Plaisier, krijgt de nog te verschijnen Herziene Statenvertaling (HSV) binnen de PKN automatisch dezelfde status als de Statenvertaling. ,,We zien dit als de revisie van een monument. Die hoeft niet meer opnieuw beproefd te worden.”
Plaisier zei vol verwachting uit te zien naar de HSV. Hij benadrukte ook dat kerkenraden volstrekt vrij zijn en blijven in het kiezen van de Bijbelvertaling die in de erediensten in een gemeente gebruikt mogen worden. Dat kunnen ook vertalingen zijn die niet door de synode zijn aangewezen als officiële Bijbelvertaling, zoals de Naardense Bijbel en de Groot Nieuws Bijbel.

Universiteit

De verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) van Kampen, Leiden en Utrecht naar Amsterdam en Groningen leidde gisteren amper tot discussie in de synode.
De voorzitter van de Raad van Toezicht van de PThU, prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten, gaf de synodeleden een uitvoerige toelichting op het proces waarin de PThU tot het besluitsvoorstel kwam om de vestigingen in Kampen, Leiden en Utrecht te sluiten en te gaan verhuizen naar de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) en de Rijksuniversiteit in Groningen (RuG).
De voorzitter van de synode, ds. Peter Verhoeff, gaf de 150 synodeleden de gelegenheid vragen te stellen, maar wilde nu geen uitvoerige discussie over de voorgenomen verhuizing. De synode beslist in de najaarsvergadering in november of de universiteit inderdaad gaat verhuizen. De kerkvergadering heeft daarin het laatste woord.
Naar aanleiding van vragen uit de synode, deelde de scriba Arjan Plaisier, mee dat in november ook gesproken zal worden over de toekomst van het protestantse seminarie Hydepark in Doorn. Al in eerdere synoderapporten is de sluiting van Hydepark niet uitgesloten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Waar zijn de broeders die met de Heilige Geest zijn vervuld, om Gods Woord nog recht te laten snijden. Het begint al in Gen 3:15. Geen zaad meer maar geslacht ( de heenwijzing op de Here Jezus) Jesaja 7:14 wordt gesproken over een jongevrouw ( kan seksueel benaderd zijn) Stv. Maagd ( hier dus niet ) Zo glijden we dus af van het ware woord Gods. In deze tijd is het opassen geblazen. Kol. 2:7

Klaas, Enschede - maandag, 3 mei 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties