De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Dossierdinsdag, 20 april 2010

‘NBV wordt gewoon besproken op synode’

Leeuwarden - Er komt geen uitstel van de bespreking van de NBV. Het staat in april gewoon op de rol van de synode van de Protestantse Kerk.

,,Ik ga er vanuit dat het gewoon besproken wordt in april”, zegt woordvoerder Jan-Gerd Heetderks van de Protestantse Kerk in Nederland. Een grote groep theologen wil uitstel, maar dat komter dus niet.
Het Nederlands Bijbelgenootschap vindt ook dat er geen reden is om te wachten met de bespreking op de synode of de NBV kanselbijbel wordt.
De herziening van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die uiterlijk in 2016 beschikbaar komt, is namelijk van beperkte omvang. Het karakter van de NBV verandert hierdoor niet.
Dit laat het Nederlands Bijbelgenootschap weten naar aanleiding van een initiatief van een aantal theologen die in een brief aan de synode van de Protestantse Kerk in Nederland vragen de beslissing over de NBV als kanselbijbel uit te stellen tot de herziening heeft plaatsgevonden.
,,De brief zoals wij die in het Friesch Dagblad hebben kunnen lezen, schetst een verkeerde voorstelling van zaken’’, aldus Rieuwerd Buitenwerf, manager vertalen en bijbelgebruik bij het NederlandsBijbelgenootschap. ,,In de brief wordt gesuggereerd dat de herziening zeven jaren in beslag neemt. Dat is niet het geval.’’ Sterker nog: het NBG is volgens woordvoerder Marloes Keller nog amper bezig met de herziening. ,,Dat is allemaal nog low-profile. Als er reacties op de NBV binnenkomen worden die geanalyseerd en indien bruikbaar voor revisie opgenomen in een databank. Over een paar jaar worden deze reacties verwerkt.’’
De afdeling vertalen van het NBG is momenteel bezig met de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal. Een nieuw groot project waarvoor veel vertalers worden ingezet.

Amsterdamse school

Het NBG is niet verrast door de kritiek. ,,Die komt vooral uit de hoek van de Amsterdamse school. We kennen dat geluid. Zij willen graag een ander type vertaling. Ook een herziening zal dat niet bieden. Tegelijkertijd is de NBV al een miljoen keer verkocht. Dat zegt veel over de acceptatie.’’, aldus Keller.
Het NBG vindt dat er ook een verkeerd beeld is geschetst dat er vertaalfouten in de NBV zouden staan. ,,Er staan geen vertaalfouten in. Je kunt het wel oneens zijn met de vertaalkeuzes die zijn gemaakt, maar dat is wat anders. Fouten staan er ook niet meer: die zijn allemaal al verbeterd. Dat hebben we ook gecommuniceerd.’’
Het is tegenwoordig gebruikelijk, ook in het buitenland, om bijbelvertalingen door herzieningen te onderhouden. Vertaler Buitenwerf benadrukt dat zo’n herziening niet te snel moet verschijnen: ,,De datum van de herziening van de NBV is bewust tien tot twaalf jaar na het verschijnen van de NBV gekozen. Een nieuwe vertaling moet de kans krijgen om ingeburgerd te raken. Bovendien neemt het NBG de tijd om duidelijk te krijgen over welke passages wellicht een andere vertaalbeslissing genomen moet worden.”
Het NBG benadrukt dat er niets veranderd is ten opzichte van de aankondiging van de beperkte herziening van de NBV zoals die jaar geleden bekend is gemaakt. Toen hebben de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap hun plannen voor de herziening aangekondigd in een brief aan de kerken. Keller zegt dat het aan de synode is of ze wat doen met het verzoek van de theologen. ,,Waarschijnlijk zullen op de synodevergadering van april ook vertalers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.’’
De lijst van mensen die pleiten voor uitstel van de bespreking blijft intussen wel groeien. Volgens mede-initiatiefnemer dr. Rochus Zuurmond uit Deventer ,,loopt het aantal al richting de vierhonderd’’. Dat betekent dat sinds vrijdag, toen de protestactie via deze krant bekend werd, er vele tientallen bij kwamen.
Op de lijst van het comité van aanbeveling van de brief, zoals die vrijdag openbaar gemaakt werd, ontbrak nog de naam van dr. M. Storm, predikant en classica te Assen. Zij behoort ook tot de toptheologen die hun naam verbinden aan het verzoek om opschorting. Zuurmond is verbaasd door het hoge aantal van bijna vierhonderd medestanders. ,,Op honderd hadden we gehoopt, maar dit is ongelooflijk.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties