De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Dossiervrijdag, 2 april 2010

Waarom de kerken Wilders niet steunen

Vorige week riep Geert Wilders in Utrecht de kerken op hem te steunen in zijn stellingname tegen de islam. Omwille van de Nederlandse identiteit zouden kerken zich nadrukkelijker moeten uitspreken. Die oproep zal aan dovemansoren gericht zijn, want drie kwart van de predikanten vindt dat een christen helemaal niet op de PVV moet stemmen.

Door Ruard Ganzevoort.
Het is al lang geleden dat officiële stemadviezen gebruikelijk waren in de kerk. Natuurlijk hebben gelovigen uit bepaalde kerken vaak een voorkeur voor bepaalde partijen, al is het maar uit traditie. Maar de kerken zijn na de verzuiling altijd terughoudend geweest in het uitspreken van een partijpolitieke voorkeur. Dat wil echter niet zeggen dat ze politiek neutraal zijn. De manier waarop men de boodschap van de Bijbel verstaat, heeft onvermijdelijk invloed op de vraag wat er in de samenleving nodig is.
En dus ook op wat er politiek moet gebeuren. Dat zoveel predikanten de standpunten van de PVV niet acceptabel vinden, moet dan ook te denken geven.
Bij de bijeenkomst van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, vorige week in Utrecht, vroeg Wilders via een videoboodschap dat kerken hem moeten steunen. Maar waarom kunnen de kerken niet achter Wilders’ strijd tegen de Islam staan? Daarvoor zijn minstens drie redenen:
vrijheid van godsdienst is niet los verkrijgbaar, het evangelie past niet bij populisme, en christelijke naastenliefde staat haaks op haatzaaien.
Maar de meest fundamentele reden is dat de verbinding van nationalisme en kerk levensgevaarlijk is.

Vrijheid

In Nederland is de vrijheid van godsdienst grondwettelijk verankerd. Het hoort bij de kern van de Nederlandse identiteit dat iedere burger de vrijheid heeft het eigen geloof alleen of met anderen te belijden en te beleven. De overheid treedt daar niet in en waarborgt ook dat burgers elkaar die ruimte laten. Daarbij is religiekritiek van groot belang om misstanden aan de kaak te stellen, maar dat kan alleen als ook het respect voor de religie van anderen wordt bewaard. Dit grondwettelijke principe raakt verloren wanneer één religie wordt bedreigd. Het is volstrekt ondenkbaar dat de ene religie wel wordt beschermd en de andere niet. Zoals Wilders’
politieke tegenstanders opkomen voor zijn vrijheid van meningsuiting, zo zullen alle religies opkomen voor de vrijheid van godsdienst, ook als het om de islam gaat.
Ten tweede: het populisme van Wilders en de zijnen doet alsof het de stem van het volk verwoordt tegenover de ‘Haagse elite’. Zoals elke populist weet Wilders onvrede te mobiliseren en om te vormen voor zijn eigen programma.
Mensen waren niet bang voor de islam en hadden geen last van moslims, dat zijn ze geworden door de retoriek van de PVV. Er zijn allerlei maatschappelijke problemen, ook met al dan niet integrerende nieuwe Nederlanders, maar die zijn nauwelijks toe te schrijven aan de islam. Met zijn populistische programma doet Wilders niets aan deze problemen, maar jaagt hij het wantrouwen op in de samenleving, de overheid en de politiek.
Dat is maatschappelijk onverantwoord. Het staat ook haaks op het evangelie, omdat hij politiek bedrijft over de ruggen van mensen heen.
Ten derde staat de polariserende boodschap van Wilders haaks op de naastenliefde die het christendom gewoonlijk predikt. Of zijn retoriek juridisch ook als ‘haatzaaien’ geldt, moet nog blijken. In elk geval maakt zijn boodschap steeds weer onderscheid tussen mensen en groepen. Het evangelie vraagt voortdurend de eigen zelfgenoegzaamheid ter discussie te stellen en open te staan voor de ander, kwetsbaren de hand te reiken en de vreemdeling een plaats te geven. Daartegenover legt de PVV alle schuld bij de ander en is ze er op uit de leefruimte voor die ander te verkleinen.

Verschil

Zijn er geen verschillen tussen christendom en islam? Zeker zijn die er, al moeten ze niet overdreven worden. Die verschillen zijn er immers ook binnen het christendom en binnen de islam. En een kritische houding ten opzichte van alle onderdrukkende vormen van religie is ook hard nodig.
Bovendien is er in de kritische dialoog tussen kerk en moskee heel veel uit te wisselen en ter discussie te stellen. Opkomen voor de godsdienstvrijheid van de islam betekent dan ook helemaal niet dat de kerk de eigen identiteit onzichtbaar maakt.
Maar de kerk zal zich nooit mogen en kunnen laten gebruiken voor het politieke programma van Wilders. Dat heeft te maken met het meest fundamentele punt: voor de kerk is de nationale identiteit niet het belangrijkste. Telkens wanneer de kerk zich met een dergelijk nationalisme vereenzelvigde, ging het fout. En het ging heel erg fout waar die onheilige verbinding gekoppeld was aan het afzetten tegen anderen. Dat zou Wilders toch moeten begrijpen: het gaat in de kerk om het Koninkrijk van God en daar heersen andere waarden. Zoals: zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de barmhartigen. Zalig de zachtmoedigen.
i Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en voorzitter van De Linker Wang
Opinienbijdrage dr. Ruard Ganzevoort. 30 maart 2010

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Van een hoogleraar theologie verwacht ik meer objectiviteit bij een opiniestuk als dit. Volgens deze man zijn burgers bang geworden voor de islam door Wilders, en dat er blijkbaar (volgens hem) daarvoor geen problemen zijn geweest.Er zijn al jaren problemen met ,vaak,moslims,en het is tijd dat iemand dat benoemd.Maar dat is echt iets anders dan haatzaaien,ook al vind hr.Ganzevoort van niet.Hij moet erbij zetten dat hij verbonden is aan GroenLinks,en een politiek tegenstander is van Wilders.Nu suggereert hij iets anders! Bah!

John Noordam, Vierpolders - maandag, 13 december 2010


Het bevreemd mij dat de heer Ganzevoort totaal voorbij gaat aan het geweldadige karakter van de islam. Deze AF-godsdienst heeft door de eeuwen heen meer dan honderden miljoenen doden op haar geweten en dat gaat heden ten dage maar door!
Geen woord over christen vervolging NU, dagelijks en geen woord over het doel v.d. islam:WERELDOVERHEERSING. Waar ze de macht krijgen is het met de godsdienst vrijheid gedaan.
Leer s.v.p. van de geschiedenis!

E.Zylstra, Enschede - vrijdag, 3 december 2010


dossier
Familieberichten
Advertenties