De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiodinsdag, 30 maart 2010

Eventuele explosie heeft geen gevolgen voor Lauwersmeerdijk
Gaspijp ligt veilig langs dijk
Oostmahorn - De gasleiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die langs de zeedijk van Wetterskip Fryslân tussen Oostmahorn en Lauwersoog ligt, brengt de veiligheid van de zeedijk niet in gevaar.
Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat Deltares in opdracht van Wetterskip Fryslân uitvoerde. De resultaten zijn vanmorgen bekend gemaakt.
In 1998 verleende het waterschap een ontheffing aan de NAM om de leiding aan te leggen. De actiegroep Willem Beton maakte in 2008 alsnog bezwaar tegen de ontheffing en verzocht de Raad van State om een herziening.
Die oordeelde dat de ontheffing correct is en op de juiste gronden is verleend. Intussen gaf Wetterskip Fryslân opdracht voor aanvullend onderzoek, wat door de Raad van State werd toegejuicht.
Uitkomst van het onderzoek is dat de pijpleiding van 27 centimeter doorsnede buiten de veiligheidszone van de dijk ligt. Die zone bedraagt 24 meter vanaf de teen van de dijk, legde Harry Schelfhout van Deltares vanmorgen uit, en de leiding ligt op 28 meter.
Ook als de leiding bij de maximale druk van 136 bar zou exploderen, zou dit geen gevolgen hebben voor de stabiliteit van de dijk. De stabiliteitsfactor van de dijk is 1,81: ruim hoger dan de vereiste 1,21.

Correct aangelegd

De dijk is aangelegd volgens de zogeheten NEN 3650, de internationale veiligheidsnorm. Die norm geldt voor leidingen die buiten de veiligheidszone liggen, dus is de leiding correct aangelegd, concludeert Deltares. Zou hij binnen de kritieke zone liggen, dan had de strengere NEN 3651-norm moeten gelden.
Voor Wetterskip Fryslân een hele geruststelling dat de pijp op veilige afstand van de zeedijk loopt. Harry Boon, lid van het dagelijks bestuur: ,,Wij hadden ook onze zorgen, maar die zijn nu weggenomen.”
Natuurlijk was er in 1998, voor het afgeven van de vergunning, ook al onderzoek gedaan. Boon: ,,Het nu uitgevoerde onderzoek is veel uitgebreider dan dat uit 1998. Nogmaals blijkt dat de veiligheid van de Friese en Groningse burger geen enkel moment in gevaar is geweest. De keurontheffing is terecht afgegeven.”
Willem Beton heeft aangekondigd verder te procederen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties