De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Hoofdartikelzaterdag, 27 maart 2010

Jezus de ongekende...
De evangelieschrijver Marcus laat er geen misverstand over gaan; zijn evangelie gaat over Jezus de gezalfde, de Zoon van God. Dat staat in de aanhef van het evangelie en maakt duidelijk dat al het volgende gelezen moet worden in dit perspectief. Des te opvallender is het dat zijn identiteit pas na de kruisiging openbaar wordt gemaakt. Dat gebeurt door de Romeinse legerman die bij het kruis op Golgotha staat. En die dus een buitenstaander is - buiten de kring van de Joden en van de discipelen. Aan de enkeling aan wie wordt geopenbaard wie Hij is, wordt gezegd niet bekend te maken wie Hij is. Dat gebeurt bij de blinde man die door Jezus wordt genezen. Als die het Licht in de ogen krijgt, verbiedt Jezus het hem om naar het dorp te gaan om te vertellen welk inzicht hij heeft gekregen.
Eerder in het evangelie wordt Jezus overigens ook al Zoon van God genoemd, maar ook dat is aan een enkeling, namelijk Hemzelf. Dat gebeurt in de passage waarin de doop van Jezus, in de Jordaan, wordt beschreven. Daar wordt verteld hoe een stem uit de hemel zegt: ,,Jij bent mijn Zoon, in jou vind ik vreugde.’’ Het is van belang om te zien dat in deze zin Jezus wordt toegesproken. Er staat niet: ,,Zie, Hier is mijn Zoon’’; die zin veronderstelt een algemeen publiek. De verklaring uit de hemel over Jezus als de Zoon van God is alleen voor Jezus bedoeld. De tijd is nog niet gekomen dat mensen Hem kunnen kennen in wie Hij is. Maar er is meer tussen hemel en aarde - tussen God en mensen: de kwade machten. Die weten wie Hij is. En Jezus legt ze het zwijgen op. Dat gebeurt als Jezus mensen bevrijdt van demonen: ,,Maar Hij (Jezus) stond ze (de demonen) niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.’’
Marcus laat zien hoe moeilijk het is voor mensen om te zien wie Jezus is en hoe groot de rol daarin is van de kwade machten. Als Jezus voor het eerst vrijuit, in de kring van zijn discipelen, zegt wat er met Hem gaat gebeuren - lijden, sterven en opstaan uit de dood - gelooft Petrus Hem niet. En meer dan dat: Petrus nam Jezus apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Toen sprak Jezus de grote woorden tegen Petrus: ,,Ga terug, achter mij, satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’’
Uitzonderlijk is dat vlak voor deze gebeurtenis Petrus vol overtuiging over Jezus had gezegd: ,,U bent de Messias.’’ Marcus plaatst deze twee gebeurtenissen niet zonder bedoeling vlak na elkaar. Hij wil kennelijk duidelijk maken dat Petrus een andere Messias bedoelde dan Jezus is. Jezus Messias is niet van deze wereld en Hij is geen koning van deze aarde - dat Hij dat wel zou zijn, dát is wat de mensen willen horen. Dat is wat de kwade machten de mensen doen geloven.
Zelfs de meest nabijen van Jezus weten niet wie Hij is - konden het nog niet weten, want de tijd was nog niet gekomen. Daarom moet Marcus steeds andere woorden gebruiken om aan te duiden wie Jezus is: Mensenzoon, Zoon van David en Koning. Al die benamingen zeggen íets van Jezus, maar de waarheid van zijn wezen is groter, want niet van deze wereld.
...en de kwade machten
In Gethsemane vindt de confrontatie plaats die uiteindelijk leidt tot de onthulling van de ware identiteit van Jezus. Als de soldaten, of de tempelwachten, komen, worden ze naar Jezus geleid. Judas wijst Hem aan. Over die gebeurtenis kan alleen maar in grote verlegenheid en met grote huiver worden gedacht. En kan alleen maar worden bevroed wat er is gebeurd.
Marcus heeft in zijn evangelie verteld hoe de kwade machten allang en precies wisten wie Hij was. Maar ze kregen het zwijgen opgelegd. In de Gethsemane-scene mogen de kwade machten in het openbaar hem laten aanwijzen: ,,Hij is het.’’
Toen Jezus in de tempel leerde en de Schriften uitlegde, verstonden de geestelijke leiders niet waarover, en over wie Hij sprak. En lieten ze Hem niet gevangen nemen. Maar nu loopt de tijd vol en raken de Schriften vervuld - nu nemen ze Hem gevangen. En kan Hij straks bij Zijn naam worden genoemd: Hij, aan het kruis, Hij is de Zoon van God.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties