De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 25 februari

Hoofdartikelwoensdag, 24 maart 2010

Botsing vitale belangen...
De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu gaat er prat op dat hij topprioriteit geeft aan de vitale belangen van zijn land. Daarom wil hij geen bouwstop afkondigen voor Oost-Jeruzalem. Maar door ruzie te maken met de Verenigde Staten ondermijnt hij juist de belangen van IsraŽl.
Netanyahuís plan om 1600 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem, wat volgens internationaal recht illegaal is, heeft geleid tot een diepe crisis in de relaties tussen IsraŽl en de VS. De aankondiging werd twee weken geleden gedaan op het moment dat de Amerikaanse vicepresident Joseph Biden een bezoek bracht aan IsraŽl om een indirecte dialoog tussen IsraŽl en de Palestijnen op te zetten. De Amerikanen voelden zich in hun hemd gezet en eisen dat IsraŽl het plan intrekt. Zover wil Netanyahu niet gaan.
De Amerikaanse president zei gisteren tegen Netanyahu dat IsraŽl geen claims meer moet leggen op door Palestijnen bewoond gebied. Maar volgens Netanyahu is het onmogelijk vredesonderhandelingen te voeren als Jeruzalem wordt verdeeld. De Arabische wereld, de Palestijnen en een groot deel van de internationale gemeenschap, alsook de IsraŽlische oppositiepartij Kadima van Tzipi Livni, denken daar echter anders over. De Arbeidspartij overweegt de regeringscoalitie zelfs te verlaten.
Door het brede verzet tegen de bouwplannen komt IsraŽl steeds verder in een diplomatiek isolement te verkeren. Dat is niet in het belang van IsraŽl. Daar komt nog eens bij dat de vitale belangen waar Netanyahu zo hoog van opgeeft, in botsing komen met de vitale belangen van de Verenigde Staten. En net zo goed als Netanyahu voorrang geeft aan IsraŽls belangen, kan Obama kiezen voor die van Amerika.
Want het IsraŽlische beleid schaadt de buitenlandse politiek van de VS. De voorkeursbehandeling die IsraŽl tot nu toe van Washington heeft gekregen, versterkt het anti-Amerikaanse sentiment in het Midden-Oosten en maakt al Qaida en Iran alleen maar sterker. Het is ook niet in het belang van Amerika dat de door Netanyahu geschoffeerde Obama in de Arabische wereld nu te boek staat als niet opgewassen tegen IsraŽl. Dit heeft ernstige gevolgen voor de Amerikaanse positie in Irak en Afghanistan. Dat alles kan er toe leiden dat Washington ervoor kiest meer afstand te nemen van IsraŽl.
...van VS en IsraŽl
Een positief gevolg van deze hardere Amerikaanse opstelling zou kunnen zijn dat Obama de regering-Netanyahu dwingt met de Palestijnen een compromis te sluiten om vreedzaam in twee staten naast elkaar te kunnen leven. Om verdere reputatieschade in het Midden-Oosten te voorkomen en zijn leiderschap te bevestigen, kan Obama met een duidelijk vredesplan komen voor een levensvatbare Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en een gedeeld Jeruzalem. Dat zal Netanyahu ongetwijfeld niet in het vitale belang van IsraŽl vinden, maar het zal de VS goed uitkomen dat zoín opgelegd vredesplan de spanningen in het Midden-Oosten drastisch zal doen verminderen. Op grond van een Saudisch vredesplan uit 2002 hebben veel Arabische landen beloofd IsraŽl te zullen erkennen als er een Palestijnse staat komt.
Netanyahu zal het er niet mee eens zijn, maar uiteindelijk zal de vestiging van een Palestijnse staat in het belang zijn van IsraŽl, zoals eens Netanyahuís voorgangers Olmert en Sharon beaamden. Omdat IsraŽl nu weigert de grens van na de Zesdaagse Oorlog in 1967 vast te stellen, wordt de Westelijke Jordaanoever sluipend geannexeerd. De IsraŽlische minister van Defensie Ehud Barak noemt dat zelfs gevaarlijker dan de Iraanse atoomdreiging. Want als die ontwikkeling doorzet, ontstaat er een gemengd IsraŽlisch-Palestijnse staat waar de getergde en radicaliserende Palestijnen in de meerderheid zijn. En dat brengt het overleven van de joodse staat in gevaar. En overleven, dat zal ook Netanyahu beamen, is toch het meest vitale belang van IsraŽl.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Israël zal wel overleven. Dat is inderdaad hèt vitale belang.
Maar er is meer dan alleen een vitaal belang.
De stad Jeruzalem heeft voor vrijwel àlle Israëlis een belangrijke symbolische waarde. Niet echt iets waar je zomaar even afstand van kunt, of moet, doen

Israël loopt momenteel het grote gevaar om zijn reputatie in de VS te verliezen.
Maar welke èchte belangen spelen op de achtergrond hiervan mee?
Is de vrede er op den lange duur echt mee gediend om, hoe dan ook, Oost Jeruzalem onder Palestijns gezag te plaatsen?
Moet het opgeven door Israël van Oost Jeruzalem vooral gezien worden binnen de intentie van de regering Obama om tot betere betrekking met de Arabische landen te komen?

Ik blijf van mening dat de Israëlische diplomatie geblunderd heeft in dezen.
Maar tegelijk vraag ik mij af wat Israël werkelijk zou moeten of kunnen doen.
Hun reputatie behouden? Misschien is dat, voor ons als buitenstaanders, een 'goede' oplossing.
Voor heel veel Israëlis lijkt het mij, om goodwill te blijven houden, erg pijnlijk om Oost Jeruzalem dààrom op te willen of moeten geven.
De tijd zal het leren.

Tjalling Tjalsma, Sneek - woensdag, 24 maart 2010


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties