De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkmaandag, 22 februari 2010

Christenen voor IsraŽl: verbijstering na IsraŽlbrief PKN
Nijkerk - Stichting Christenen voor IsraŽl in Nijkerk zegt verbijsterd te zijn door de brief die de Protestantse Kerk in Nederland naar de IsraŽlische regering heeft gestuurd.
In het schrijven dat donderdag openbaar werd gemaakt roept de PKN IsraŽl op de rechten van de Palestijnen beter te respecteren en haar Ďrestrictief beleidí te beŽindigen.
Christenen voor IsraŽl schaamt zich voor de houding van het kerkgenootschap ten opzichte van IsraŽl. ĎOpnieuw vervalt het leiderschap van de grootste protestantse kerk in Nederland in de eeuwenoude zonde om op arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen.í
De organisatie claimt dat een aanzienlijk deel van de Protestantse Kerk behoort tot de achterban van Christenen voor IsraŽl. Ze concluderen dat het Ďonopgeefbaar verbondení Ė wat de kerk in haar kerkorde heeft staan Ė niet meer dan een krachteloos clichť is. ĎWaar de opsteller van de brief met de ene hand een gebaar van liefde en begrip lijkt te maken, slaat hij met de andere hand IsraŽl onverholen in het gezicht.í
De brief werd namens het dagelijks bestuur van de PKN overhandigt aan de ambassadeur van IsraŽl in Nederland, Harry Kney-Tal.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Naar aanleiding van artikel het volgende: het is m.i. onjuist te stellen dat een aanzienlijk deel van PKN leden behoort tot de achterban van Christenen voor Israël.
Eerder zal het zo zijn dat een aanzienlijk deel van Christenen voor Israel bestaat uit PKN-leden, maar dat is wel iets heel anders. Het actief steunen van de Israëlische politiek door CvI is een eigen keuze, waarbij de (menswaardige) belangen van de Palestijnen uit het oog worden verloren. Daar hoor je CvI niet over en als er dan eens een vooraanstaand CDA politicus zijn mond open doet en het met de Israëlische nederzettingenpolitiek niet eens is en het opneemt voor de onderdrukte en vergeten Palestijnen, wordt deze in het blad van CvI voor anti-semiet uitgemaakt. Lang geleden heeft de Nederlandse Raad van Kerken op een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in India aandacht gevraagd voor de aktie "breng de Joden thuis". Het antwoord was dat dat nou typisch een Nederlandse hobby was.
Naar mijn mening correct; nergens in Europa leest men zulke uitgebreide artikelen hierover dan in ons land en sleep de VS er niet bij want dat berust op strategische belangen in het Midden Oosten. Als de HEER der HEREN Zijn volk terug wenst te brengen zal dat gebeuren, maar niet door, zoals nu, een aantal welwillende lieden die vervolgens ieder andersdenkende veroordeelt als anti-joods hetgeen niet juist is. Nog één opmerking: er zijn meer christen-palestijnen dan messias-belijdende joden. Vergeet ook deze broeders niet.

m.j.tempel, ten boer - maandag, 1 maart 2010


Uit het zoals door PKN genoemde "restrictieve beleid van Israel ten op zichte van de Palesteinen kan ik maar één conclusie trekken :De PKN heeft partij gekozen, dat is duidelijk. Wat dat betreft heeft Christenen voor Israël volkomen gelijk n.l het is een eeuwenoude zonde ten op zichte van Israël om het Joodse volk de les te lezen. Misschien is Israël wel streng tegen over de Palestijnen, maar wat wil je ,in het handvest van de PLO staat nog steeds overeind de vernietiging van de staat Israel. In ieder geval het is wél duidelijk wat de bedoelingen van de vijanden van Israel is . Nou je moet maar zulke buren hebben. Ik moet er niet aan denken als Israël geen goede wapens zou hebben .We zouden dan misschien getuige zijn van de uit roeiing van een heel volk. Maar ook dat zal niet gebeuren ,want Israël IS het uitverkoren volk. Daar kan geen macht ter wereld iets aan veranderen. Laat protestants Nederland éérst maar eens duidelijk maken aan de Palestijnen dat zij Israël moeten erkennen ,misschien komt er dan schot in het vredesproces.
Die halfslachtige houding van de PKN (ik ben er geen lid van)is beschamend voor een Christelijke natie als Nederland.

Joh. Cremer, coevorden - donderdag, 25 februari 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties