De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Sportmaandag, 4 januari 2010

Gaat een outsider er in de ratrace met de winst vandoor?

Leeuwarden - Nijelamer, Uilesprong, Steggerda, Haulerwijk. Een stip op de wereldkaart, maar ‘wereldberoemd’ als deelnemer in de ratrace om als eerste ijsvereniging van Nederland een wedstrijd op natuurijs te houden. Hoewel? Ratrace? Het vriest dat het kraakt en geen geluid uit Opsterland en de Stellingwerven. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Het verpest de schaatsvreugde.

Edward Jorna
,,We zitten met de handen op de rug vastgebonden”, zegt Klaas de Boer, secretaris van ijsvereniging Nijelamer. ,,Het was gisteren prachtig mooi schaatsweer, maar we kunnen hier niets. Het ijs is zelfs nog onbetrouwbaar omdat het onder de sneeuw is gaan broeien. We houden de baan elke dag in de gaten, maar goed ziet het er niet uit.”
De sneeuw bederft ook het plezier voor ijsvereniging Nooitgedacht uit Haulerwijk. ,,Wy binne mei man en macht dwaande op de baan sniefrij te hâlden, mar dat falt net ta omdat hjir alle kearen wer bulten snie falt”, zegt secretaris Sipke Visser. ,,Troch al dy snie is de iisplaat ek noch net dik genôch om der in wedstryd op te hâlden. Je kinne wol graach wolle, mar it moat fansels wol kinne.”
De ijsvereniging uit Haulerwijk heeft de primeur nog niet uit het hoofd gezet. ,,De kwaliteit fan it iis falt ta. Sjoch, it is gjin swart iis, mar as it ús slagget om de baan sniefrij te hâlden dan litte wy der in ploech bern oerhinne ride. Dy skave de baan al krabbeljend yn de rűnte wol flak”, aldus Visser.
Om niet al bij voorbaat kansloos te zijn in de ratrace heeft Nooitgedacht al wel vast - als eerste en enige ijsclub in Fryslân - een wedstrijd aangemeld bij aanspreekpunt Jan Bergmans van de Bond van IJsclubs Gewest Friesland. IJs en weder dienende wordt vrijdagavond vanaf half zeven het Fries kampioenschap marathon voor dames, heren en veteranen in Haulerwijk gehouden.
Bergmans hoopt dat het FK door kan gaan, maar vreest het ergste. ,,It is in janboel, ik ha wol begrepen dat it op de measte iisbanen poaten brekken is. En as it de kommende dagen oerdei teiwaar wurdt, dan wurdt it hielendal in grutte bende. Ik bin benijd, de measte iisklubs fine altiten wol wat út om dochs ride te kinnen. En mei it waar witte je it noait, it kin samar wer oars.”

IJsclub Grou dan?

Waar de traditionele deelnemers aan de ratrace zich vertwijfeld afvragen hoe de strijd alsnog in eigen voordeel kan worden beslist, daar zien andere ijsclubs kansen op een onverwacht succesje. Zoals ijsclub Grouw, waar gistermiddag onder een stralende zon meer dan 300 leden een alleszins fatsoenlijk rondje reden op ijsbaan Meinga. ,,Wy hawwe in prachtige dei hân”, zegt secretaris Arie Gerlofsma. ,,Sa moai, dat wy spylje mei de gedachte om in koartebaanriderij út te skriuwen.”
De baan voldoet aan de vereiste lengte en de ijskwaliteit is bovendien niet slecht. Gerlofsma: ,,Bęst is oars, mar it is beslist gjin kwalsteriis.” Vandaag gaat ijsclub Grouw opnieuw in conclaaf. Gerlofsma: ,,De middenbaan is sniefrij. It soe eins in bytsje teie moatte en dęrnei wer frieze. Dan kin de boppelaach moai egalisearje.”
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties