De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelmaandag, 28 december 2009

Chaos op het spoor...
De Nederlandse Spoorwegen bieden vandaag en morgen reizigers een tegemoetkoming aan voor het ongemak dat ze vorige week hebben geleden als gevolg van de chaos op het spoor: de abonnementhouders mogen gratis iemand mee laten reizen. Op 30 en 31 december is er voor alle reizigers een korting van 40 procent. De ‘tegemoetkoming’ van NS is een reactie op de kritiek die vorige week ontstond op de chaos op het spoor als gevolg van sneeuwval. Reizigersorganisatie Rover, politici en bewindslieden hebben allemaal kritiek geuit op de bedrijfsvoering van met name spoorwegbeheerder ProRail.
De ellende met de 6500 kilometer spoor, 3000 overwegen, 4500 kilometer bovenleiding, 8600 wissels en 385 stations begon al na de eerste sneeuwbui van donderdag 17 december. Dagenlang reed er slechts sporadisch een trein. Ook met stralende zon en geen wolkje aan de lucht bleek het spoor onbegaanbaar vanwege wissel- en seinstoringen en problemen met het materieel. Spoorwegbeheerder ProRail riep ten einde raad reizigers op de trein te mijden en loodste zo werkende mensen de auto in of overreedde hen thuis te blijven, zeer tot ongenoegen van de werkgevers.
De landelijke verontwaardiging was met name groot omdat de treinen in de ons omringende landen gewoon volgens dienstregeling reden. Bovendien was er sprake van vrij normaal Nederlands winterweer. De verklaring van ProRail dat het Nederlandse spoorwegnet extra gevoelig is voor storingen vanwege het relatief grote aantal wissels werd door deskundigen weggehoond. Zij wezen erop dat de grote hoeveelheid wissels vroeger blijkbaar geen probleem was.
Het zijn met name managementmaatregelen die de achtergrond vormen van de problemen. Het beheer van het spoor is door bezuinigingen in de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Zo hebben de regionale sneeuwruimploegen het veld moeten ruimen en zijn klein onderhoud en storingsherstel uitbesteed aan particuliere derden. De diensten zijn versnipperd, waardoor communicatie ingewikkeld wordt en snel en slagvaardig optreden haast niet meer mogelijk is.
Om kosten te besparen zijn een aantal jaren geleden bovendien ‘onderhoudsvrije wissels’ geïntroduceerd, met teflonplaatjes zodat deze geen vet en olie meer nodig hebben. Die hoeven dus niet meer door onderhoudspersoneel handmatig te worden ingesmeerd. Maar ProRail is vergeten dat vet niet alleen een smeerfunctie heeft, maar ook waterafstotend is. Zonder vet slaat waterdamp neer op de wissels, dat condenseert, en ijs wordt als het gaat vriezen.
Het ziet ernaar uit dat het management bij alle genomen maatregelen die de efficiency moesten verhogen te veel is uitgegaan van de ideale situatie en dat daardoor het hele systeem door de mand valt als de weersomstandigheden te veel afwijken van wat als normaal wordt beschouwd.
…en de organisatie
Hier en daar wordt gesuggereerd dat de problemen op het Nederlandse spoor te wijten zouden zijn aan de verzelfstandiging van NS. Dit ligt echter ingewikkelder dan dat het op het eerste gezicht lijkt. De verzelfstandiging in 1995 heeft niets veranderd aan de eigendomsverhoudingen. Zowel NS en ProRail zijn van de Nederlandse staat. Wat wel invloed op de prestaties heeft gehad is de splitsing van de oude NS in twee bedrijven waarvan er een de infrastructuur beheert en de ander zorgt voor het vervoer van de reizigers. De twee zelfstandige organisatiestructuren op het Nederlandse spoor maken communicatie ingewikkeld en zijn niet bevorderlijk voor snelle actie. Er gaan stemmen op voor een onderzoek naar het functioneren van het treinverkeer tijdens de afgelopen periode. Als dat er komt moet ook de vraag worden meegenomen waarom het bedrijf bij de verzelfstandiging in 1995 ook al weer werd gesplitst en of de argumenten voor splitsing nu nog steeds geldig zijn.
De politiek zal bovendien moeten bekijken of de verzelfstandiging heeft gebracht wat ervan werd verwacht. De treinreiziger werd beloofd dat de treinen sneller zouden rijden, dat service, kwaliteit en comfort zouden verbeteren en dat de punctualiteit zou toenemen. Meer passagiers zouden de treinen bevolken. Geen van deze beloften is gehaald.
Vrijwel alle politieke partijen uitten de afgelopen dagen kritiek op het functioneren van het Nederlandse spoor. Wat daarin opviel was dat geen enkele partij zich iets afvroeg over de eigen rol. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of de druk vanuit Den Haag om efficiënter te werken en te bezuinigen van invloed is geweest op de bedrijfsvoering van NS en ProRail. Een eventueel onderzoek zou ook dit aspect moeten meenemen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties