De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodonderdag, 24 december 2009

Vogelwachtersbond reageert teleurgesteld
Aaisiker niet meer welkom bij Fryske Gea
Olterterp - Aaisikers zijn niet langer welkom in natuurgebieden van It Fryske Gea. De organisatie wil rust in het veld voor de kievit (ljip) en voor andere weidevogels als de grutto (skries), scholekster (strânljip) en veldleeuwerik (ljurk), die het de afgelopen jaren door een complex van factoren bijzonder moeilijk hebben.
Dat heeft directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea gisteren bekendgemaakt. Voorzitter Geart Benedictus van de Bond van Friese Vogelwachten (BFWV) reageert teleurgesteld. Het nieuws van het eierzoekverbod komt voor hem niet als een verrassing: hij wist dat het eierzoeken bij de natuurbeheerder al jaren ter discussie staat. ,,It is gewoan jammer dat it aaisykjen no wer mear beheind wurdt”, vindt Benedictus.
In de praktijk heeft het besluit van It Fryske Gea geen grote gevolgen. Van de drieduizend hectare ‘greidegebiet’ was al tweeduizend hectare verboden terrein voor de eierzoekers, omdat het viel binnen de Natura 2000-richtlijnen. Dit betrof onder meer de natuurterreinen op de Waddeneilanden en rond de meren. Door het recente besluit mag er voortaan ook niet meer gezocht worden naar kievitseieren in de Workumer Binnenwaard, de Sudermarpolder bij Stavoren, de Burd bij Grou en enkele gebieden langs de Tsjonger en de Linde. Dit betreft een gebied van in totaal circa duizend hectare.

‘Ręst yn it fjild’

Volgens directeur Ultsje Hosper van de Friese natuurbeschermingsorganisatie is voor het eierzoekverbod gekozen vanwege de slechte conditie van de weidevogels. ,,Fansels is der foar de efterútgong fan ús greidefűgels in kompleks fan faktoaren te beneamen. Mar wy fine ręst yn it fjild, sadat ek de earste ljipaaien in kâns krije, ek in grut belang.”
Het besluit van It Fryske Gea houdt in dat de provincie Fryslân voortaan geen aparte ontheffing meer hoeft te verlenen om het eierzoeken in natuurgebieden toe te staan. Pagina 17: Veel discussie binnen Fryske Gea over aaisykje
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties