De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiodonderdag, 24 december 2009

Fusieplan drie noordelijke regio’s
Politiechef Groningen wil ‘korps Noord’

Groningen - De korpschef van de Regiopolitie Groningen, Oscar Dros, pleit voor het samengaan van de politiekorpsen van Groningen, Friesland en Drenthe. Door een fusie van de drie korpsen zou in het Noorden een ‘robuust korps’ ontstaan van 4500 medewerkers ,,met een stevige operationele slagkracht”.

De korpschef zei dat gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers 2009 van de Groningse politie. Volgens Dros is de vorming van een noordelijk politiekorps goed mogelijk, omdat er de afgelopen jaren al hard is gewerkt aan samenwerking tussen de drie provinciale korpsen. Ook elders in Nederland zouden politiekorpsen kunnen fuseren om zo kosten te besparen, de efficiency te vergroten en een betere slagkracht te verkrijgen, denkt hij. In plaats van de huidige 26 politiekorpsen zouden er in Nederland uiteindelijk acht tot twaalf kunnen overblijven.
Volgens de Groningse korpschef is zijn voorstel een alternatief voor de plannen van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Die wil het huidige politiebestel handhaven. ,,Ik ben bezorgd over de plannen van de minister. Die leveren alleen maar meer bureaucratie op. Als korpschef ben ik van mening dat het beter is het aantal politiekorpsen te verminderen, als we de veiligheid in Nederland willen bevorderen.”
Ter Horst houdt de bestaande structuur van 26 korpsen in stand. Zij denkt de komende periode tot 190 miljoen euro per jaar te besparen op de politie. Ze sloot daarvoor onder meer een cao-akkoord voor 2011 zonder loonsverhoging. Naast de loonafspraken hebben Ter Horst en de vakbonden vorige week ook vastgelegd welk pakket aan maatregelen alle korpsen moeten doorvoeren bij hun reorganisatie. De minister verwacht dat de politie nog veel geld kan besparen door efficiënter te werken. Daartoe worden onder meer de ondersteunende diensten voor de politie samengebracht in één landelijke organisatie. De rest moeten korpsen zelf zien op te lossen. Volgens Ter Horst kan de omvorming naar een slagvaardiger politiemacht plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van het ‘blauw op straat’.
Dros heeft onder meer kritiek op dit uitplaatsen van de ondersteunende diensten. Hij denkt dat die bij een sterk Noordelijk korps in eigen hand gehouden kunnen worden.

Friese zorgen

Korpschef Magda Berndsen van de Friese politie was gisteren niet beschikbaar om te reageren op het alternatieve plan van Dros om de financiële en organisatorische problemen van de politie te lijf te gaan. Wel is duidelijk dat het Friese korps voor ingrijpende veranderingen staat en tot de armste korpsen van Nederland behoort. Onlangs besloot Ter Horst om het noodlijdende Friese korps een extra bijdrage te geven van acht miljoen euro om de acute geldnood voor dit jaar te lenigen.
De PvdA-fractie in Leeuwarden kwam al wel met een standpunt. De sociaal-democraten delen de zorg van Dros voor een verdere bureaucratisering en kwaliteitsverlies. Een noordelijke fusie wijst de fractie niet bij voorbaat af.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties