De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkdinsdag, 22 december 2009

Verdeeldheid over Palestijns Kairos-document ‘Uur van de waarheid’
Verzet tegen Palestijnse ‘schreeuw’

Utrecht - Op het Kairos-document Uur van de waarheid waarin Palestijnse christenen onder meer oproepen tot een ,,economische boycot” van Israël, komt een stroom aan reacties. Vandaag wordt de Nederlandse vertaling overhandigd aan onder meer dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk. Vanuit de orthodoxe vleugel klinkt fel verzet. Door Hanneke Goudappel.

Een groep Palestijnse christenen presenteerde afgelopen vrijdag in Betlehem het zogenoemde Kairos-document: Uur van de waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden. Het document is het resultaat van ruim een jaar samenwerking van Palestijnse kerkleiders - patriarchen en hoofden van de kerken van Jeruzalem. Een ,,historisch moment van eenheid onder Palestijnse christenen”, noemen ze het.
De auteurs vergelijken hun document met het Kairos-document dat ten tijde van de apartheid door Zuid-Afrikaanse theologen werd gepubliceerd en opriep tot verzet, gerechtigheid en verzoening.
Palestijnse theologen bieden vandaag de Nederlandse vertaling in de Domkerk in Utrecht aan aan onder meer scriba van de Protestantse Kerk ds. Arjan Plaisier. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van ICCO, IKV/Pax Christi, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie.

Schreeuw

De verklaring is gericht aan het Palestijnse volk, het Israëlische volk, de wereldgemeenschap en de kerken in de wereld. Het roept de internationale gemeenschap op om ,,naast de verdrukten te gaan staan, de Palestijnen hun fundamentele mensenrechten te geven”.
De oproep is een ,,schreeuw om recht”, aldus de kerkleiders. ,,In afwezigheid van iedere hoop, schreeuwen we onze kreet van hoop uit. We geloven in God, die goed is en rechtvaardig. We geloven dat zijn goedheid uiteindelijk zal triomferen over het kwaad van de haat en de dood, die nog steeds de overhand hebben in ons land”, besluiten ze het veertien pagina’s tellende document.
Ze roepen kerken, overheden, individuen en de internationale gemeenschap op om ,,een systeem van economische sancties en boycot van Israël in te stellen”.
,,Jarenlang heb ik geprobeerd om mijn mede-christenen in de VS en in Europa te overtuigen dat men in actie moest komen als men wilde dat ook Palestijnen recht van bestaan hebben in het heilige land”, zei oprichter en leider van Sabeel Naïm Ateek vrijdag in Bethlehem. ,,De kerken hebben mij beleefd aangehoord, beloftes gedaan, hebben statements uitgegeven, maar ondertussen ging men door met de ondersteuning van het beleid van Israël. We zullen zo in nog geen honderd jaar verandering kunnen brengen.”
De Palestijnse kerkleiders roepen christenen over de hele wereld op ,,de uitleg van de Bijbel opnieuw te overwegen”. ,,Wij verklaren dat de Israëlische bezetting van Palestijns land een zonde is tegen God en de mensheid. (.) Wij verklaren dat iedere theologie die de bezetting legitimeert, schijnbaar gebaseerd op de Bijbel, op de geloofsbelijdenis of op geschiedenis, ver staat van de leer van de Kerk.”
Daarom is het document ,,ook een oproep tot berouw en omkeer om fundamentalistische theologische opvattingen te herzien die onrechtvaardige politieke opvattingen tegenover het Palestijnse volk ondersteunen”.
,,Onze verbondenheid met dit land is een natuurlijk recht”, aldus de opstellers. ,,Onze aanwezigheid als christelijke en moslim-Palestijnen in dit land is niet toevallig, maar is diep geworteld in de geschiedenis en geografie van dit land. Ons is echter onrecht aangedaan toen wij verdreven werden. (.) Dit is ons land en het is onze plicht het te verdedigen en het voor ons op te eisen.”

Verzet

De enige optie is verzet, aldus de kerkleiders. ,,We verzetten ons niet met de dood, maar eerder met respect voor het leven. We hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natie. Maar we bekrachtigen ook dat iedere burger bereid moet zijn zijn/haar leven, vrijheid en land te verdedigen.”
,,Het document staat op de noemer van gerechtigheid, maar wel van een zeer bepaalde gerechtigheid”, reageert een aantal prominente PKN-leden uit de rechterflank van de kerk in een Hartenkreet. ,,Op geen enkele wijze klinkt iets door van het grote onrecht dat de joden in een twintig eeuwen lange geschiedenis van onderdrukking en vervolging is aangedaan.”
De opstellers - onder meer dr. Theo van Campen, lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, dr. ir. Jan van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond en ds. Hans Eschbach, directeur van het Evangelisch Werkverband - hopen dat de kerken in Nederland ,,zich van dit tendentieuze geschrift zullen distantiëren”. ,,Aanvaarding van dit document zou neerkomen op een gevaarlijke verschuiving ten opzichte van de solidariteit of onopgeefbare verbondenheid met Israël die de Protestantse Kerk betuigt. Het uur der waarheid slaat dan om in het uur der misleiding.”
,,Elke bijbelse visie op Israël als volk ontbreekt in de verklaring”, stellen de orthodoxe theologen. ,,Geen woord over de blijvende beloften voor Israël als volk in het Oude Testament. Het nieuwe verstaan van de Schrift met betrekking tot Israël geldt ‘alle volken’, universeel. Dit is de vervangingstheologie in een nieuw jasje.”
De Protestantse Kerk wilde niet voor de bijeenkomst van vanmiddag op het Kairos-document reageren. De verbondenheid met Israël is een heikel punt binnen de PKN. Vorig jaar besloot de synode (landelijke kerkvergadering) in een nota over het Israëlisch-Palestijns conflict om naast de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ de ‘betrokkenheid op het Palestijnse volk’ toe te voegen. De nota is het uitgangspunt voor het Midden-Oostenbeleid van het grootste protestantse kerkgenootschap in ons land.
Rabbijn Ralph Evers van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap noemt het Kairos-document ,,een regelrechte oorlogsverklaring aan Israël”. Het stuk is volgens hem ,,onmiskenbaar eenzijdig”. Ook hij hoopt dat de kerken in Nederland zich van het document zullen distantiëren. De opgebouwde relatie met de kerken wordt anders ,,heel veel jaren terug in de tijd geworpen”.
Stichting Christenen voor Israël heeft naar aanleiding van het document haar achterban opgeroepen tot gebed voor Israël. ,,Kerken in de hele wereld halen hun schouders op over het joodse volk, of kiezen de zijde van de Palestijnen die ze als de underdog beschouwen, terwijl Israël omringd is door een groot aantal vijandige Arabische dictaturen. Sommigen laten zich zelfs verleiden om een boycot uit te roepen jegens Gods volk. Kortom, Israël is in nood.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Mij is in het geheel niet duidelijk wat de reden van de weerstand tegen het Kairos-document is van Theo van Campen, lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, dr. ir. Jan van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond en ds. Hans Eschbach, directeur van het Evangelisch Werkverband. Het ontbreken van het grote onrecht dat de joden in een twintig eeuwen lange geschiedenis van onderdrukking en vervolging is aangedaan?

"terwijl Israël omringd is door een groot aantal vijandige Arabische dictaturen." ???

Ik zie geen enkel raakvlak, noch enige schuld van het Palestijnse volk met het aan de joden in het verleden aangedane onrecht. Ik zou zeggen, laat het "joodse volk " Duitsland, Polen Tsaristisch Rusland en anderen aanspreken voor dat onrecht, maar leef je onlustgevoelens daarover niet uit op een volk dat ooit part noch deel heeft uitgemaakt van dit onrecht.
Groot aantal vijandige Arabische dictaturen?
Libanon zou ik sowieso niet willen kwalificeren als een dictatuur, integendeel zelfs. Hetzelfde gaat op voor Jordanie dat ook een democratisch systeem kent. En wat willen die "Arabische dictaturen "danwel van Israel? Veroveren misschien? In de zee drijven van alle joden? In tegenstelling tot hetgaaen de Arabieren ooit gepractiseerd hebben, zijn de Palestijnen inderdaad in 1948 in zee gedreven door de zionisten. Dit vond plaats in Haifa en Jaffa. Voldoende gedocumenteerd.
Lees o.a. Illan Pappé's "The ethnic cleansing of Palestine ".

Israel's IDF staat op de vierde plaats in de wereld qua gevechtskracht.
Israel is lid van het IAEA ( Internationaal Atoom Agentschap) , heeft echter het NPT ( Non Proliferartie Verdrag ) niet ondertekend en weigert consequent inspecties toe te laten van haar atoomcentrales waar o.a.
volgens bevindingen van Mordechai Vanunu in 1968 atoomwapens worden geproduceerd.

Het is dus een absoluut belachtelijk standpunt te verkondigen dat "Israel's veiligheid wordt bedreigd "

Muskens, kranenburg BRD - maandag, 4 januari 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties