De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Sportwoensdag, 25 november 2009

Nieuwe bestuursstructuur bij de schaatsbond KNSB

Leeuwarden - De organisatiestructuur van de KNSB gaat op de schop. Gewesten, ijsclubs, breedtesport, topsporters en merkenteams gaan samen een ledenraad vormen die het voor het zeggen krijgt. KNSB-voorzitter Doekle Terpstra maakte dat gisteravond in het Oranje Hotel in Leeuwarden bekend tijdens de jaarvergadering van de Bond van IJsclubs van het Gewest Friesland. Volgend jaar zal ook een nieuwe opzet van het lidmaatschap van de schaatsbond worden ingevoerd. Deze verplicht ijsclubs ertoe om voortaan alle leden bij de bond aan te melden.

Bram Buruma
In de nieuwe bestuursstructuur krijgen Gewesten meer verantwoordelijkheden en inspraak bij besluitvorming binnen de KNSB, zo maakte Terpstra duidelijk. De nieuwe ledenraad zal bestaan uit dertig leden, waarvan 24 verenigingsbestuurders en zes topsportleden. Het aantal stemmen dat een Gewest binnen de raad krijgt, hangt af van het aantal geregistreerde leden van de ijsclubs. Voor het Gewest Friesland zal dat namens de ongeveer 21.000 leden nu neerkomen op twee stemmen in de ledenraad. Alleen het Gewest Noord-Holland/Utrecht heeft dan een stem meer.
Volgens Terpstra zal de nieuwe opzet leiden tot een snellere besluitvorming en minder ruggenspraak. ,,It betsjut wol dat der mear ferantwurdlikheid en mear foech komt te lizzen by de bestjoerders, aldus de in Witmarsum geboren oud-CNV bestuurder in zijn nieuwe functie als KNSB-voorzitter. ,,Der is no altyd in spanningsfjild tusken merkenteams, sponsors, gewesten en iisklubs. It giet dan om ferskate belangen, mar wy moatte no oanstjoere op mear it wy-gefoel.
Gewestelijk voorzitter Jelle Wesselius maakte bekend dat een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-burgemeester Joop Bosma uit Stiens tegelijkertijd de structuur van het Gewest Frysln tegen het licht houdt. ,,Ek dr is sprake fan spanning tusken de trainingsklubs en gewoane iisklubs, sa merke wy. Dan is it goed dat immen fan bten f dr nei sjocht en wy dr op in earlike en iepen wize mei elkoar oer prate, zo sprak Wesselius de vergadering toe.
De klacht van veel ijsclubs die vinden dat zij te weinig terugzien van hun lidmaatschap bij de schaatsbond is al jaren een heet hangijzer tijdens de jaarvergadering van het Gewest. Daarom is het een publiek geheim dat lang niet alle leden op papier staan bij de KNSB. De schaatsbond wil ook daar nu een einde aan maken en komt op 16 december tijdens het bondscongres met een voorstel over een nieuw contributiestelsel, waar de Gewesten zich over uit moeten spreken.
Op dit moment betaalt een ijsclub voor elk lid 1,65 euro per jaar aan de KNSB en het Gewest krijgt daar dertig eurocent voor terug. In de nieuwe opzet betaalt iedere ijsclub een vast bedrag van 100 euro contributie per jaar aan de KNSB. Verder wordt dan onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve leden. Voor passieve leden betaalt de ijsclub n euro aan de schaatsbond en voor een actief lid is dat vijf euro. Het Gewest krijgt daar respectievelijk 0,50 en n euro voor terug van de KNSB. IJsclubs met meer dan 180 leden hebben daar voordeel bij, verzekerde Terpstra. Aanleiding voor een nieuw contributiestelsel is dat de KNSB uiterlijk 2011 een registratie van leden moet tonen om in aanmerking te komen voor de volle mep van 750.000 euro subsidie van NOC*NSF.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties