De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkwoensdag, 25 november 2009

Global House Church Summit in New Delhi
Huiskerkbeweging niet te stoppen

New Delhi - Wie aan de huiskerken denkt, denkt al snel aan China. De huiskerkbeweging wordt echter steeds groter, bleek deze maand op de Global House Church Summit in New Delhi. Zelfs de continenten Afrika, Australië én Europa worden veroverd.

Door Lodewijk Born.
Tweehonderd christelijke leiders uit veertig landen kwamen van 11-14 november samen in New Delhi. Doel: samen praten over de reikwijdte en importantie van huiskerken en de emerging house church movement wereldwijd. De emerging church-beweging is een nieuwe verschijning van het christendom. Het gaat vaak om nieuwe gemeenschappen die losstaan van bestaande instituten, en deze community-vorming vindt ook plaats via de huiskerken. De definitie van een huiskerk zou je elke groep gelovigen kunnen noemen die in een kleine groepssamenstelling samenkomt.
Berichten vanuit de ondergrondse kerk melden dat er in China op dit moment liefst 100 miljoen christenen in een huiskerkgemeente zitten. Het is zijn altijd onbevestigde cijfers, maar dat het gaat om tientallen miljoenen die - vaak in het geheim samenkomen - is een feit.
Wat op de conferentie echter naar voren kwam is dat een gelijk fenomeen van groei en nieuw christendom in de laatste vijftien jaar búiten China plaatsvindt.
Wat klein is begonnen is, is nu niet meer te stoppen. Europa telt volgens cijfers die op de conferentie werden gepresenteerd inmiddels tienduizend huiskerken, Australië meer dan tienduizend en Nieuw-Zeeland zesduizend. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat hier inmiddels tussen de 6 en 12 miljoen mensen een huiskerk bezoeken. Dat maakt de huiskerkbeweging in een keer een van de drie grootste christelijke groepen in de VS. In landen als Bangladesh en India zijn de huiskerken de gevestigde kerken inmiddels al voorbij qua grootte. ,,Maar het gaat ons er niet om alleen huiskerkachtige gemeenschappen te stichten”, aldus dr. Victor Choudrie, een van de initiatiefnemers van de Delhi-conferentie.

Huiskerkpioniers

Choudrie bedacht de Global House Church Summit nadat hij had gezien dat een gelijksoortige conferentie op Aziatisch niveau in 2007 zeer aansloeg. De Indiase christenen kwamen vorig jaar met het plan voor de wereldconferentie van 2009. Oorspronkelijk was Maleisië gekozen als conferentieland. ,,Maar omdat in India de huiskerkbeweging zó snel groeit, werd besloten om deze dáár te houden.”
In januari werd een voorbereidingsgroep samengesteld die samenkwam in Thailand. Daar voegden ook huiskerkpioniers zich bij uit Europa, Noord-Amerika en Australië via internet-conference calls (overleg via internet).
In India blijken veel huisgemeenten niet alleen een geloofsbeweging te zijn die zorgt voor een ander ,,,spiritueel klimaat”, ook dorpen en steden veranderen er door. ,,Door de demonstratie van Gods kracht om families te verzoenen, er te zijn voor zieken en zelfs om te zorgen voor vruchtbare akkers.” Choudrie vertelt van een prayer walking die christenen hielden bij landbouwpercelen. Het leidde in verschillende streken tot ,,ongekende oogsten”.
De huiskerkbeweging in vele landen zien ook dat hindoes, moslims en boeddhisten zich bekeren tot het christendom. Vergeleken met de vroegere zending worden de getallen ,,historisch” genoemd. Deelnemers constateerden dat de huiskerkbeweging ,,volwassen wordt” en dat het duidelijk werk maakt van de Grote Opdracht uit het Matteüs-evangelie ‘om alle volken tot Mijn discipelen te maken’. Op de Delhi-summit klonk de oproep om terug te gaan naar ,,het evangelie van het Koninkrijk”, in plaats van een halfslachtige Boodschap waar niemand zich tot aangetrokken voelt. Sterker nog: de huiskerkbeweging ziet het pseudo-evangelie als een van de redenen van de wereldwijde secularisatie. Gehoopt wordt op een revival naar een nieuw niveau van,,authentiek discipelschap” in het Westen in gebieden waar het ‘hoofdstuk Jezus’ al lijkt te zijn gesloten.
Als God niemand verloren wil laten gaan, zoals de Bijbel zegt, en er een verspreiding zal zijn zoals het water over de aarde - 70,2 procent is bedekt met water - dan staat de huiskerkbeweging nog voor een enorme opdracht, zo werd gesteld. Dat kan niet anders dan door samenwerking.
De groei die de huiskerken laten zien is indrukwekkend. Sommigen verdubbelen hun aantal elke twaalf maanden. Een deelnemer stelde dat als het in dit tempo doorgaat over dertien jaar ,,de halve planeet” is bereikt met het christendom.

Facebook

Als vervolg op de conferentie zullen nu nog meer mensen getraind worden voor visie-ontwikkeling en een strategische aanpak van de groei van de huiskerkbeweging. De nieuwe media zijn een niet weg te denken instrument van evangelisatie door de nieuwe huiskerken. Waar het Evangelie in de ‘oude kerken’ van de kansel kwam, wordt nu ingezet op Facebook: Facebook meets the housechurch. Met inmiddels 1 miljard mensen die elkaar vriend noemen op het wereldwijde web, is volgens de huiskerken juist deze techniek iets wat niet genegeerd kan worden. Gemiddeld heeft iemand 33 ‘vrienden’ maar een vijfde daarvan wordt beschouwd als een echte vriend.
Wat als de kerk daar iets anders tegenover zet: je kunt je aansluiten bij een groep van vijftien mensen die je bij álles zullen helpen in het leven. Of het nu gaat om je baan, je geloofsgroei of onderdak. In twee jaar tijd moet zo ,,het onmogelijke” gebeuren. Een miljard gelovigen koppelen aan nog een miljard nieuwe vrienden. Die echte vriendschappen zullen, als het aan de huiskerkbeweging ligt, tot een nog grotere impact van het christelijk geloof leiden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties