De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiewoensdag, 25 november 2009

Kollumerland achter schaalvergroting boeren
Simon Talsma
Kollum – De gemeente Kollumerland wil agrarische ondernemers alle ruimte bieden om hun bedrijf uit te breiden. Dat bleek gisteren bij de bijeenkomst Eerste Agrarische Avond in het gemeentehuis in Kollum. ,,We moeten de ruimte bieden aan schaalvergroting en werken vanuit het principe ‘ja, mits’. Natuurlijk zijn er soms beperkingen zoals op het gebied van infrastructuur. Maar de landbouw is voor onze gemeente dermate belangrijk dat we mee willen denken”, zei wethouder Visser.
Dat betekent niet dat overal in de gemeente de komende jaren megastallen verrijzen achter melkveehouderijbedrijven. Volgens projectleider Alex Visser van De Nije Pleats zullen van de 5500 Friese bedrijven er binnen een tiental jaren vierduizend overblijven. ,,En maximaal 15 procent daarvan zal een schaalsprong maken waarbij er een grote stal gebouwd zal worden voor enkele honderden koeien.” Voor de gemeente Kollumerland betekent dat omgerekend enkele tientallen van dergelijke stallen met een afmeting van veertig bij tachtig meter tot vijftig bij honderd meter.
De stallen zullen vooral in de open gebieden voor de meeste inpassingsproblemen zorgen. In een besloten landschap zullen de stallen amper opvallen door de vele boomwallen, maar in een open landschap zullen dergelijke stallen veel eerder te zien zijn. Volgens de projectleider is landschappelijke inpassing dan wel een belangrijke voorwaarde. ,,Maak een combinatie van een mooi beplantingsschema waarbij de stal wel deels is te zien. Je mag als boer je nieuwe stal ook trots laten zien.”
Hij sluit niet uit dat de gemeente in sommige gevallen het oordeel velt dat uitbreiding bij de huidige boerderij niet kan. Dat zal vooral het geval zijn wanneer uitbreiding binnen enkele jaren voor moeilijkheden zorgt bij de ontsluiting. ,,Dergelijke plannen maak je als ondernemer toch voor de komende tientallen jaren.”
Om met een degelijk plan te komen, adviseert de wethouder van Kollumerland om ruim op tijd aan te kloppen bij de gemeente en adviserende instanties. ,,We kunnen dan een pilot opzetten waarbij we alle partijen in de beginfase bij elkaar zetten. Het zogenaamde loket waar het project ook spreekt. Daarmee voorkom je dat aan het einde van het traject onderdelen worden afgekeurd en je weer opnieuw moet beginnen. Door zo te werken, heeft de boer voor de lange termijn optimaal profijt van de nieuwbouw met inachtneming van de wensen van alle andere partijen die erbij betrokken worden.”

Kleine stappen

Ook bedrijven die niet ineens een grote sprong willen maken, moeten veel eerder beginnen met plannen voor de langere termijn. Projectleider Visser constateert dat bedrijven die met kleine stappen hun bedrijf vergroten, amper focus hebben voor de langere termijn. ,,Boeren hebben vaak wel visie voor de komende jaren. Een extra spant is snel gebouwd, ook qua procedures. Maar door op deze manier te werken, kun je met de ruimte over een langere periode in de knel komen.”
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties