De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Regiodinsdag, 20 oktober 2009

Archeologen doen verassende vondst onder akker
Nederzetting van 2300 jaar geleden bij Techum
Erik Betten
Leeuwarden - Precies op het tracé van de nieuwe Overijsselseweg, even onder Techum, hebben archeologen een nederzetting gevonden uit circa 300 voor Christus. ,,Deze vondst is vrij uniek voor Fryslân”, stelt archeoloog Sierd Jan Tuinstra van bureau ARC. ,,We hebben uit deze tijd wel vaker sporen van bewoning gevonden, maar nog geen complete nederzetting. Alleen bij Middelstum in Groningen is dit eerder aangetroffen.”
Voor de leek klinkt het wellicht weinig spectaculair, maar de resten van houten palen, waterputten en andere aan hun kleur en samenstelling herkenbare sporen in de grond vertellen het verhaal van ten minste vier huizen die op de vroege terp bijelkaar stonden. Het oudste huis is zelfs direct op de natuurlijke ondergrond neergezet, met alleen een laag plaggen om het iets op te hogen - een zogenoemd huispodium.
,,Dat wil zeggen dat het hier veilig genoeg was om op dat niveau te gaan wonen”, zegt Tuinstra. Hij sluit niet uit dat - net als in Middelstum - deze nederzetting een soort centrumfunctie had voor een netwerk aan boerderijen in de directe omgeving. Een terp dichterbij Techum, die ook is onderzocht, bevatte ook aanwijzingen in die richting. Toen na twee, drie eeuwen de zee oprukte, werd de plek van de gevonden nederzetting te riskant. De bewoners zochten elders een goed heenkomen en het dorpje verdween uit zicht na herhaalde overstromingen.
Tuinstra benadrukt dat zijn theorie nog bewezen zal moeten worden door de ontdekking van een of meer van die boerderijen in de omgeving uit deze Midden IJzertijd. ,,Maar deze nederzetting alleen is al heel belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de periode dat de eerste mensen hier permanent kwamen wonen vanaf de zandgronden. We weten niet precies hoe dat gegaan is, hoe ze zich hebben verspreid, op welke manier ze georganiseerd waren. Hoe meer we van dit soort sites te weten komen, hoe wijzer we over deze vroegste periode worden.”

Grondig onderzoek

Tuinstra en zijn collega’s hadden vier weken voor het onderzoek gekregen. Vanwege de bijzondere ontdekking is daar nog eens zoveel tijd bijgekomen, en een harde einddatum is er niet.
Nu is de omgeving van de site nog vlak akkerland, maar straks loopt de nieuwe Overijsselseweg er dwars doorheen. Op dit moment overleggen de archeologen met de gemeente Leeuwarden over aanvullend onderzoek. Ook Techum breidt namelijk nog uit in de richting van de plaats van de aangetroffen nederzetting. Formeel is de gemeente niet verplicht om nu meer te doen, zegt Tuinstra, maar de bouwplannen in de toekomst en deze spectaculaire ontdekking zijn aanleiding genoeg om deze hele hoek nu aan een grondig archeologisch onderzoek te onderwerpen, nog voordat de bulldozers komen. Wie weet, komen die oude boerderijen dan ook aan het licht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties