De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiozaterdag, 3 oktober 2009

Staatsraad en Kamer aan zet; geen bezwaar verwacht
Kabinet stemt in met fusie in Zuidwesthoek

Sneek - De fusie tussen de gemeenten Sneek, Wymbritseradiel, Nijefurd, Wûnseradiel en Bolsward kan zo goed als zeker doorgaan. Het kabinet besloot gisteren akkoord te gaan met het fusievoorstel, dat op 1 januari 2011 tot een gemeente van tachtigduizend inwoners moet leiden.

Daarmee is een belangrijke formele horde genomen. Het kabinet speelt het voorstel nu door naar de Raad van State, die het nog eens puur juridisch-procedureel beoordeelt. De kans is zeer klein dat de Raad van State het voorstel zal afwijzen.
Daarna moet de Tweede Kamer het definitieve besluit nemen. ,,Maar vanuit die hoek heb ik vernomen dat er veel waardering is voor het gevolgde traject”, zegt gedeputeerde Galema in een reactie. Hij verwacht dan ook dat de Kamer het kabinetsvoorstel steunt.
,,Je kunt vinden wat je wilt over de gemeente die ontstaat, maar procedureel zit het allemaal prima in elkaar”, vervolgt Galema. ,,De betrokken gemeenten hebben de koninklijke weg bewandelt volgens het ‘van onderen op-principe’. Het kabinet waardeert die procedure blijkbaar ook, en honoreert het goede voorbereidende werk van de gemeenten.”
Provinciale Staten van Fryslân waren in hun zienswijze op het fusievoorstel kritisch en wezen de vorming van Súdwest Fryslân - de werktitel van de gemeente is - in een vergadering in juni van dit jaar af. Een nipte meerderheid in de Staten verplichtte Galema namens de provincie de fusie níét aan te bevelen in Den Haag.
Maar in het regeerakkoord is vastgelegd dat het kabinet gemeentelijke herindelingen toestaat, mits alle betrokken gemeenten het zelf willen: het ‘van onderen op-principe’.
Galema is blij dat het kabinet toch akkoord is gegaan met het fusievoorstel. ,,Het zou een wel erg zware tegenslag zijn als er een nu een streep doorgezet werd.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties