De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Geloof & Kerkzaterdag, 3 oktober 2009

Christelijke Hogeschool Ede installeert lectoraat Religie in media en publieke ruimte
Strijd tussen ‘klassieke’ en ‘randstadchristenen’

Ede - Een van de oorzaken van spanningen die zich voordoen in de communicatie van orthodox christelijke organisaties, is de strijd die in deze organisaties woedt tussen ,,randstadchristenen” en ,,klassieke christenen”. Dat stelt de nieuwe lector aan de Christelijke Hogeschool Ede Jan van der Stoep.

Jan van der Stoep werd gisteren geïnstalleerd als lector van het nieuwe lectoraat Religie in media en publieke ruimte aan de Christelijke Hogeschool (Ede). Dit lectoraat is onderdeel van de opleidingseenheid Journalistiek en Communicatie. Medeoprichter is de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte.
Het onderzoek van het lectoraat richt zich op de reputatie en geloofwaardigheid van religieuze organisaties in een netwerksamenleving. En daar ging ook de lectorale rede over die de kersverse lector Jan van der Stoep gistermiddag uitsprak.
,,In kranten en op televisie wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan religie”, constateert hij. ,,Dat is opmerkelijk omdat zowel gelovigen als ongelovigen er lange tijd vanuit gingen dat modernisering hand in hand zou gaan met secularisering. Religie werd gezien als verschijnsel dat vanzelf wel zou verdwijnen.”
De grote aandacht in de media voor religie betekent niet dat religieuze organisaties aan gezag en overtuigingskracht winnen, stelt Jan van der Stoep. ,,Het wordt juist moeilijker om blijvend mensen aan zich te binden. Bovendien lopen de eisten die door de overheid worden gesteld, de verwachtingen van de eigen achterban en de manier waarop de samenleving naar deze organisaties kijkt, sterk uiteen.”
,,Enerzijds is de invloed van orthodox christelijke organisaties de laatste jaren enorm toegenomen”, aldus Van der Stoep. ,,De ChristenUnie doet mee in de regering, de Evangelische Omroep is uitgegroeid tot een van de steunpilaren van de publieke omroep, illustreert hij. ,,Anderzijds zijn veel van deze organisaties ook op zoek naar hoe ze zich in onze samenleving het beste kunnen profileren en doen zich allerlei incidenten voor waar hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid ter discussie worden gesteld.”
Als voorbeeld noemt hij de discussie over welzijnsjongerenwerk van Youth for Christ in de Amsterdamse wijk De Baarsjes. YfC kwam bij de aanbesteding als beste uit de bus. Commotie ontstond echter toen de organisatie op de eigen website een personeelsadvertentie waarin expliciet naar de christelijke identiteit van de organisatie werd verwezen.
Tweede voorbeeld is de discussie begin augustus dit jaar rond het EO-programma Loopt een man over het water met presentator Arie Boomsma. ,,Opzet van het programma was om een open en eerlijk gesprek op gang te brengen waarin vooroordelen over het Evangelie zouden worden weggenomen. De presentatie van het programma leidde echter tot afkeurende reacties binnen de achterban en ook tot opzeggingen van het lidmaatschap.”
Een van de oorzaken van spanningen die zich voordoen in de communicatie van orthodox christelijke organisaties, is de strijd die in deze organisaties woedt tussen enerzijds ,,randstadchristenen” en anderzijds ,,klassieke christenen”. ,,Randstadchristenen spreken de taal van de seculiere wereld. Ze hebben vaak een orthodoxe geloofsopvatting, maar wijken als het bijvoorbeeld gaat om homoseksualiteit of leefstijl af van de opvattingen die veel klassieke christenen hebben. De strategie die ze voorstaan is om zo dicht mogelijk in aanraking te komen met de wereld waarin hun seculiere medemensen leven en vanuit die situatie over Jezus te vertellen.”

Wereldgelijkvormig

,,Klassieke christenen daarentegen benadrukken dat christenen hun zuiverheid moeten bewaren en maken scherp onderscheid tussen seculier en religieus denken. Ze waarschuwen ervoor om niet wereldgelijkvormig te worden maar vanuit het Evangelie een eigen koers te varen.”
Waar voorheen in identiteitsdiscussies vooral de relatie tussen geloof en professie centraal stond, moeten deze organisaties nu vooral actief aan hun reputatie en uitstraling werken, zei Van der Stoep. ,,Binnen de samenleving als geheel, als binnen de eigen achterban. Religieus geïnspireerde organisaties worden afgerekend op de concrete resultaten die ze weten te boeken en de massa die ze weten te creëren.”
Met dit werken aan de reputatie komt echter ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de organisatie op het spel te staan, stelt hij. ,,Wil men echt in de leefwereld van andersdenkenden kruipen of streeft men er stiekem toch naar om zoveel mogelijk mensen te bekeren?”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De onderverdeling 'randstad'-christenen en klassieke ('niet-randstad'-christenen) lijkt me de lading niet te dekken. Beter te spreken over liberalere en orthodoxe christenen.

FJ van Gr., Amsterdam - maandag, 28 maart 2011


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties