De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiomaandag, 28 september 2009

Tresoar-directeur pleit voor open houding Friese cultuur
Warns - Stel u voor, niet de Friezen maar de Hollanders winnen de Slag bij Warns in 1345. Dat perspectief schetste Tresoar-directeur Bert Looper bij de herdenking van de slag, afgelopen zaterdag. ,,De Hollânske greve sprekt de oerbleaune Friezen ta: bêste minsken, ik wit dat jim leaver dea as slaef binne, mar sa mâl moat it eins net. Ik lit jim mei rêst, mar dan moatte jim in ienriedige kar meitsje. Jim moatte ien ding opjaan: jim taal of jim lânskip.”
Het was maar een van de dilemma’s die Looper de aanwezigen op het Reaklif voorlegde. Zijn toespraak draaide om ‘de nije Fries’. Wat bepaalt Fries burgerschap, hoe belangrijk is de Friese taal daarbij echt, en hoe kunnen we de Friese cultuur voor anderen openstellen? Hij wees op het belang van nieuwkomers in Fryslân en de bijdrage die zij kunnen leveren om de Friese cultuur levend te houden. Daarbij sloeg hij een brug naar de ambitie van de provincie om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2018. Looper kwam met de formule F=tr2. ,,Fryslân is tiid en romte yn it kwadraat.”

Bordenactie

Zoals ieder jaar werd de herdenking weer aangegrepen voor een ludieke protestactie. De Groep fan Auwurk en Frije Fryske Grûn plakte bij een aantal plaatsen in Wymbritseradiel de Nederlandstalige naam op de komborden af.
Ze riep de gemeente op consequent te zijn en de Friese plaatsnamen - die officieel zijn aangenomen - ook in de Gemeentelijke Basisadministratie door te voeren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties