De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 20 mei 2009

Algemene Vergadering heeft vooralsnog moeite met nieuwe vormen van lidmaatschap
Baptisten: richten op kerkplanting

Veendam - De Unie van Baptistengemeenten gaat zich de komende drie jaar meer richten op gemeentestichting. Afgelopen weekeinde stemde de Algemene Vergadering in Veendam in met het nieuwe beleidsplan Een Unie die prikkelt. Er werd nog geen besluit genomen over het voorstel om andere vormen van lidmaatschap van de Baptistenunie toe te staan.

Door Hanneke Goudappel.
Elke voor- en najaar komt de Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten bij elkaar. De Unie is ontstaan in 1881 en telt zo’n 12.000 leden die bij een van de 95 plaatselijke gemeenten zijn aangesloten. Zo’n 150 baptisten bezochten de vergadering. Hoewel vergadering niet helemaal het goede woord is. Het had meer weg van een congres. Speciale gast was de baptist-historicus Ian Randall. Hij presenteerde er zijn nieuwe boek Communities of Conviction: Baptist Beginnings in Europe and the Middle East.
Eens in de drie jaar formuleert de Baptistenunie nieuw beleid. Titel van het beleidsplan voor de jaren 2010 tot met 2012 is Een Unie die prikkelt. Naar een gemeenschap van op elkaar betrokken gemeenten die ertoe doen. De titel is ontleend aan een recent verschenen boek van de Britse theoloog Graham Tomlin, Een kerk die prikkelt. Het geeft de missionaire richting aan die de Unie nog nadrukkelijker in wil slaan. Speerpunten in het beleid zijn naast gemeentestichting, gemeenteopbouw, solidariteit, barmhartigheid en recht.
Het nieuwe beleid betekent geen omslag, aldus Teun van der Leer, rector van het Baptistenseminarie. ,,We trekken de lijnen die al gezet waren door, maar we hebben ook gezegd: we moeten de blik nog meer naar buiten richten. De relatie met de samenleving en het missionair getuigenis moet nadrukkelijker op de agenda komen.’’ Een van de doelen voor de komende drie jaar is: organisatorische en financiële betrokkenheid bij vijf pioniersprojecten van gemeentestichting (niet noodzakelijkerwijs alle onder baptistenvlag). De Baptistenunie wil daarin verschillende accenten leggen, aldus het beleidsplan. Naast initiatieven initiëren en ondersteunen in grote gemeenten willen de baptisten onder meer per regio gemeenten met elkaar verbinden om met elkaar gezamenlijke nieuwe dochtergemeenten in andere plaatsen te stichten. Ook gaan ze de mogelijkheden van gemeentestichting in regio’s waar zich weinig of geen gemeenten bevinden, onderzoeken.

Solidariteit

Tegelijk is er aandacht nodig voor gemeenteopbouw en solidariteit, geeft Van der Leer aan. De Unie viert dit jaar ook het jubileum van 400 jaar baptisme, met de leus ‘Kiezen voor verbinding’. ,,Dat is vanuit de geschiedenis een kracht van baptisten, maar in deze tijd merk je dat de vanzelfsprekendheid van het ‘we horen bij elkaar’ afneemt in de samenleving, en ook bij ons.’’
De Unieraad had ook twee nieuwe vormen van lidmaatschap van de Baptistenunie voorgesteld: het geassocieerd lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap. Deze vormen zouden een (tijdelijk) lossere verbondenheid met de Unie mogelijk moeten maken. De Unieraad deed dit voorstel met het oog op onder meer nieuw gestichte (baptisten)gemeenten, baptistengemeenten die overwegen terug te keren in het Unieverband en christelijke groepen zonder baptistensignatuur die op bepaalde gebieden met de Unie samen willen werken.
,,Dit voorstel past goed bij het speerpunt gemeentestichting uit het beleidsplan’’, zegt Van der Leer. ,,Als er in het verleden gemeenten werden gesticht binnen de Unie, ging dat meestal volgens het moeder-dochter-model: in de regio ontstond vanuit een bestaande baptistengemeente een nieuwe gemeente. Die hoorde dan automatisch bij de Unie.’’
De situatie is sterk veranderd, aldus Van der Leer. ,,Wat je nu vaker ziet is dat buiten welke kerkelijke gemeente om dan ook maar een pioniersgemeente ontstaat. Het lijkt ons goed als zulke gemeenten niet in een isolement raken. Mede daarom zouden we graag andere vormen van verbondenheid mogelijk maken. Bovendien kan het contact met experimentele gemeenten voor ons als bestaande kerken met allerlei vaste structuren heel inspirerend zijn.’’
Over het voorstel voor nieuwe vormen van lidmaatschap leefden bij de leden van de Algemene Vergadering echter nog veel vragen en twijfels, bleek afgelopen weekeinde. Het meest heikele punt was dat volgens het voorstel nieuwe gemeenten nog geen duidelijke visie op de dooppraktijk hoeven te hebben om toch bij de Unie betrokken te raken. ,,Dat riep veel vragen op. ‘Het zet het kroonjuweel van de Baptistenunie onder druk’, zei iemand.’’ De visie op de doop - baptisten kennen de geloofsdoop: doop op belijdenis van het geloof - is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de Unie. ,,Wij denken als Unieraad dat als het gaat over de toekomst van de kerk in het algemeen, maar ook die van ons kerkgenootschap, je de deuren juist wijder open moet zetten, in plaats van nauwer sluiten. Dat is waar deze tijd om vraagt.’’
,,Het voorstel bleek in elk geval op dit moment onvoldoende onderbouwd’’, zegt Van der Leer. ,,We hebben het daarom teruggenomen. De bedoeling is dat we in de najaarsvergadering verder over dit thema praten. We komen of met een betere onderbouwing, of met een aangepast voorstel.’’

Jeugdwerker

Een voorstel van de Unieraad dat afgelopen weekeinde wel is aangenomen, is om de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging (NBJB) op te heffen. ,,Deze vereniging uit 1926 heeft haar tijd gehad’’, zegt Van der Leer. Ze organiseert voornamelijk nog zomerkampen en ondersteuning van jeugdleiders. De bedoeling is om deze activiteiten onder te brengen in het taakveld Jeugdwerk van de Unie. Ook heeft de vergadering besloten om een onderzoek te doen naar het functioneren van het jeugdwerk in de gemeenten. Daaraan gekoppeld heeft de vergadering geld gereserveerd voor een jeugdwerker. ,,Uit het onderzoek moet blijken of we zelf een jeugdwerker benoemen of dat we bijvoorbeeld in zee gaan met Youth for Christ.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties