De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiowoensdag, 20 mei 2009

Achterstallig onderhoud gemeente enorm
Boarnsterhim: 34,3 miljoen achterstand

Grou - Boarnsterhim heeft de afgelopen jaren stelselmatig veel te weinig geld uitgetrokken voor het onderhoud van wegen, bruggen en andere eigendommen. De totale onderhoudsachterstand bedraagt 34,3 miljoen euro. Dat blijkt uit een inventarisering die het nieuwe college van B en W heeft laten uitvoeren.

Op dit moment is er in de begroting van Boarnsterhim voor 3,2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor onderhoud van wegen, water, groen, gebouwen en alle andere kapitaalgoederen. Alleen al om dat op peil te houden, zou er jaarlijks 6,9 miljoen euro uitgetrokken moeten worden. De ontbrekende 3,7 miljoen euro per jaar moet dus ergens anders gevonden worden. Tegelijk zou de komende jaren de achterstand van 34 miljoen euro ingelopen moeten worden. Een vrijwel onmogelijke klus in een gemeente die vorig jaar al constateerde dat er geen miljoen speling meer in de begroting zat.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. Daarbij kwam onder meer aan het licht dat Boarnsterhim van veel eigendommen niet op de hoogte was. Zo stonden er in de eigen beheersplannen 68 bruggen, terwijl er in totaal 104 bruggen voor rekening van de gemeente komen. Dat er niet overal voldoende onderhoud is gepleegd, is dan een logisch uitvloeisel van dat gebrekkige overzicht.
Waar bij de controles bleek dat ergens het onderhoud zo slecht was, dat er sprake was van een gevaarlijke situatie, is meteen ingegrepen. Dat was bij een aantal bruggen het geval, stelde wethouder De Jager vanochtend in een persconferentie.
Het doorlichten van alle beheersplannen was noodzakelijk bij de aanvraag van een artikel-12-status bij het rijk, zegt burgemeester Baas. ,,Het rijk eist van ons dat we een goed inzicht hebben in onze eigen situatie.” Hij probeerde de omvang van de achterstand in perspectief te plaatsen. ,,Ik denk dat er geen gemeente is die al het onderhoud goed op orde heeft. Als je in andere gemeenten op deze grondige wijze gaat kijken, zul je daar ongetwijfeld ook van schrikken.”
Hoe het incidentele en het structurele geld voor het onderhoud er moet komen, wordt onderdeel van de Voorjaarsnota. De ambitie is om in vijf jaar alle schoolgebouwen, wegen, bruggen, plantsoenen, monumenten, vaarwegen, en andere gemeentelijke eigendommen weer op een ,,basisniveau” terug te brengen.
Baas maakte tegelijk bekend dat het bureau WagenaarHoes de komende weken het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente gaat uitvoeren. Dat moet voor de zomer klaar zijn. ,,Het duurt nog zeker tot 2014 voor een fusie, herindeling of andere oplossing aan de orde is. Onze taak is om financieel de winkel op orde te hebben, zodat je ordentelijk samen kunt gaan. Het is niet de bedoeling de schuld bij een andere gemeente neer te leggen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties