De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 20 mei 2009

Aukje van der Ploeg-Westra viert haar honderdste verjaardag
Een vast ijkpunt: op zaterdag het gezin bij elkaar

Franeker - Voor Aukje van der Ploeg-Westra zijn mensen altijd belangrijker geweest dan spullen. Haar kinderen denken dat ze het grotendeels aan die ontspannen levenshouding heeft te danken dat ze vandaag honderd jaar wordt.

Door Arjen Bakker.
Toen de ene kleinzoon eens beppes schemerlamp omgooide en de ander dat kwam verklikken, werd Aukje van der Ploeg-Westra niet boos. Ze zei slechts: ,,No, dan smytsto him ek nog mar ris om, dan hawwe jim beide skuld.” Om vervolgens weer door te gaan met koekjes bakken, thee zetten, of welke gezellige activiteit ze maar onderhanden had.
Het tekent de vrouw uit Franeker die vandaag honderd jaar is geworden, zeggen haar kinderen. Haar onuitgesproken lijfspreuk: ‘Mensen zijn belangrijker dan spullen.’ Niet dat ze slordig was, maar ze liet haar huishouden niet regeren door de - voor haar generatie gebruikelijke - ijzeren wetten van maandag wassen, dinsdag strijken...
,,Wy hienen it noflik”, vat ze het zelf kortweg samen. Dus als de boerderij in Schalsum rond etenstijd nog vol zat, dan mochten buren, vriendjes van de kinderen, vertegenwoordigers zo een vorkje meeprikken. ,,Myn man sei: ‘do bist sa sterk as in dyk. Do kinst alles oan’.”
Wellicht daarom dat het ook zo vanzelfsprekend was dat Aukje en haar man Joris, met wie ze in 1931 trouwde, in de oorlog evacués opnamen. Het jonge paar had het druk genoeg, met de boerderij en de eersten van zeven kinderen, maar het echtpaar IJsbrandy uit Arnhem (,,âlde Frjentsjerters”) en vluchtelinge Sofie (,,út Poalen, in hiel geskikte frou”) konden er makkelijk bij.
,,De tiid is omflein”, zegt ze, ontspannen kletsend in haar kamer in Saxenoord. Tot ver in de jaren tachtig had ze eigenlijk niet het idee dat ze ouder werd. Dat kwam vooral door het mooie arrangement dat ze met hun zoon Klaas hadden getroffen. Die nam zo eind jaren zeventig formeel de boerderij over, maar omdat hij toch niet getrouwd was, bleven heit en mem er gezellig wonen.
Klaas was een vooruitstrevende boer: hij breidde het spul enorm uit, liep voorop met fokprogramma’s en andere moderne methoden en had als gevolg daarvan altijd mensen over de vloer. Mooi voor heit, die nooit echt boer-in-ruste hoefde te worden, maar tot op hoge leeftijd volop op de hoogte bleef. En mooi voor mem, die ,,suver as in sekretaresse” Klaas’ telefoonafspraken bijhield, koffie schonk en warme maaltijden serveerde.
Pas toen Klaas in 1987 alsnog zijn grote liefde vond en met haar naar Amerika vertrok, verliet het echtpaar de boerderij om in de Camminghastraat in Franeker te gaan wonen, op steenworp afstand. Daar bleef het een zoete inval, vooral voor de jongere kleinkinderen die vlakbij woonden.

Verhuizen

Tot 1998 hadden Aukje en Joris een gelukkige oude dag samen. Toen overleed hij, 91 jaar oud. ,,Dernei waard it wol in skoft hiel dreech, hear. Wy hiene 67 jier tegearre west, ik koe my it libben allinnich net foarstelle.” Het is daarom goed geweest dat mem al vrij snel naar Saxenoord kon verhuizen, zeggen de kinderen.
Daar fleurde ze op, dankzij de goede zorgen van het personeel en de vele activiteiten. Vorig jaar had ze na een plotselinge val en een ziekenhuisopname wel een moeilijke periode. Toen moesten de kinderen echt moeite doen tot haar door te dringen. Maar als ze dan Psalm 43 inzetten (Dan ga ik op tot Gods altaren/Tot God, mijn God, de bron van vreugd) of Tel uw zegeningen van Johannes de Heer, dan zong ze moeiteloos mee, en zag je haar stralen.
Een van de ijkpunten uit het werkende leven houdt ze ook in het verzorgingshuis overeind: iedere zaterdagmiddag verzamelt ze haar kinderen om zich heen, en zorgt zij voor de koffie, een gebakje en een borreltje. Klaas in Amerika en dochter Anneke in Canada worden steevast na afloop per telefoon bijgepraat. ,,Ik hear it net goed mear, dat ik doch net mear sa bot mei oan de diskusje. It is my genôch dat se der binne.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties