De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkwoensdag, 13 mei 2009

Daniel de Wolf schreef boek over persoonlijke zoektocht naar het koninkrijk van God
Het ‘tuig’ van Rotterdamse wijk kreeg een thuis

Rotterdam - Het was nooit zijn bedoeling om voorganger te worden, nu leidt hij een nieuw gestichte kerk in de Millinxbuurt in Rotterdam. Daniël de Wolf (36) schreef een boek over zijn persoonlijke zoektocht. Deel 1 van een tweeluik: De Wolfs proces in de Thugz Church.

Door Hanneke Goudappel.
De Thugz Church is een kerk met een bijzonder verhaal. De gemeente kreeg in februari de Helixprijs 2009 van de Evangelische Alliantie omdat het een voorbeeld is van een ‘geslaagd initiatief tot missionaire gemeentestichting’, in een achterstandswijk die aan het begin van deze eeuw ‘nationale faam’ verwierf als brandhaard van maatschappelijke problemen en veel gewelddadigheid.
Daniël en Tanja de Wolf en een team van kernvrijwilligers hebben hier een nieuwe gemeente gesticht van voornamelijk jonge Antillianen. Deze kleine kerkplanting is voortgekomen uit De Wolfs werk bij The Mall in achterstandswijk de Millinx in Rotterdam. Hij deed dat acht jaar. The Mall is jongerenwelzijnswerk, dat uitgroeide tot een landelijk concept van Youth for Christ.
‘Het is nooit onze bedoeling geweest om een kerk te beginnen’, schrijft De Wolf. ‘De Thugz Church is ontstaan uit het feit dat de kloof tussen de kerken en onze jongeren te groot bleek om te overbruggen.’ Bij het jongerenwelzijnswerk van The Mall was geen plek voor geloofsinhoudelijke activiteiten, terwijl De Wolf merkte dat daar wel behoefte aan bleek te zijn. Daarom begon hij met een aantal vrijwilligers thema-avonden te organiseren, los van The Mall. Die bleken een succes; er kwamen gemiddeld zo’n veertig jongeren die met elkaar praatten over thema’s als zelfbeeld/eigenwaarde, groepsdruk, seksualiteit en pijn/trauma’s in je leven.
Onverwachts en ongepland ontstonden uit deze thema-avonden laagdrempelige kerkdiensten, aldus De Wolf. Het team begon in 2005 met tweewekelijkse diensten, er kwam toen een groep van rond de twintig jongeren. Inmiddels is de samenstelling van deze ‘jongerenkerk’ behoorlijk veranderd. Er komen nu kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. 95 procent van de bezoekers is van Antilliaanse afkomst. Het aantal bezoekers per dienst varieert van twintig tot honderd mensen. Er is een harde kern van twintig à dertig bezoekers, maar met speciale diensten als moederdag en Kerst is het drukker.
De Wolf werkt fulltime voor Thugz Church, zijn vrouw Tanja twee dagen per week, naast alle vrijwillige inzet. Sinds begin dit jaar is Thugz Church ook financieel helemaal los van Youth for Christ. Daniël en Tanja de Wolf leven van een achterban, giften en support van kerken.
Thugz Church betekent zoiets als ‘een kerk voor tuig‘. Het woordje ‘thug’ is slang (straattaal). Het staat voor stoere jongens uit de straatcultuur, criminelen, gangsters. Het is een woord dat voor veel jongeren een soort geuzennaam is geworden.
Toch is De Wolf niet onverdeeld gelukkig met de naam. ‘Het is nogal een kwalificatie. Als ik om me heen kijk in de gemeente, zie ik allemaal schitterende mensen, parels. Ja, het zijn gebroken mensen, net als ik, maar tuig? We hebben allemaal een strafblad bij God. Wij zijn niet beter. We wilden met de naam genade communiceren. We benadrukken het cadeau dat God geeft, zijn onvoorwaardelijke liefde en acceptatie, en we proberen dat zelf ook zo goed mogelijk na te leven.’ Een boodschap van genade én verandering; dat is het doel van Thugz Church. ‘Van vergeving van al je zonden én kiezen voor een alternatieve levensstijl.’
Het gaat er niet altijd even geregeld aan toe bij Thugz Church. ‘Sommigen zouden het wellicht ‘een zootje’ noemen. De dienst die te laat begint. De apparatuur die het niet doet. De jongen die net voordat hij de Schriftlezing doet, me in het oor fluistert: ‘Ik ben wel stoned, is dat heel erg?’ De bandleden die voor en na de dienst in niet mis te verstane taal elkaar ervanlangs geven, maar tijdens de dienst als engelen zingen.’
Maar het is wel een ‘heilig zootje’, benadrukt De Wolf. Hij denkt aan ‘de woorden die harten raken. De tranen in de ogen. De diepe stilte tijdens het persoonlijke gebed. De tastbare aanwezigheid van God in doop en avondmaal. De verandering. Het samen de Bijbel opendoen. Het omzien naar elkaar. Mensen die voor het eerst meezingen.’

Geen succesverhaal

Het ontstaan van de Thugz Church kan een succesverhaal lijken, maar dat is het allesbehalve, waarschuwt De Wolf. 'Het is een wonder van God, geen menselijk succes. Het is een verhaal met veel ups and downs. De Geest werkt en verder is er heel veel menselijk getob, gefaal, getwijfel en geploeter bij aan te pas gekomen. In mijzelf en overal om mij heen ervaar ik gebrokenheid.’
Hij schetst in het boek een aantal flashbacks uit de afgelopen acht jaar: ‘De recherche aan de telefoon. Of ik informatie wil geven over die en die. Het gaat over een vermoorde baby’ en: ‘Tegenover mij zit een jongen van achttien jaar, die ik nog maar kort en oppervlakkig ken. Hij vertelt mij in vertrouwen zijn levensverhaal, omdat ik de pastor ben. Het is een verhaal met veel kogels erin. Een jonge jongen, met oude ogen. Een paar weken na dat gesprek trekt hij zelf een pistool, richt dat op een andere jongen. Een jongen die ik goed ken. Het pistool ketst. Een paar dagen later is de vrede getekend en maken ze weer grapjes met elkaar. Maar morgen kan het weer gebeuren.’ Of: ‘Het kleine jongetje omhelst mij. Hij weet niet wat ik weet. Dat zijn vader thuiskwam en de boel kort en klein sloeg, en zijn broer van tien met hem door het toiletraampje is weggevlucht.’
De confrontatie met deze - en nog veel meer - ellende bracht zijn eigen geloof in een crisis. ‘In zekere zin is dit boek de afsluiting van een fase in mijn leven die een paar jaar geduurd heeft en waarin ik mijn geloof in veel opzichten bevroeg en betwijfelde. Het gaat over die geloofsworsteling’, schrijft hij.

Geloofsworsteling

De Wolf groeide op in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Capelle Schollevaar en Rotterdam-Oost. De tijd in de Capelse volksbuurt heeft zijn interesse en liefde gewekt voor de randen van de samenleving.
Op zijn 21e ging hij naar een bijbelschool in Leuven, Bijbelinstituut België (BIB), de voorloper van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF). Daar maakte hij zijn eerste geloofsworsteling door. ,,Dat was vooral een kwestie van een gemis in beleving”, vertelt hij. ,,In theorie wist ik precies hoe het zat, maar zelf ervoer ik het niet.”
Hij stond met beide benen stevig in de orthodoxe/evangelische subcultuur. ‘Ik was overtuigd van ‘ons gelijk’. Alles klopte in mijn hoofd; ik kende de theorie. En ik wilde dat iedereen bij ‘onze club’ zou komen. Ik deed aan evangelisatie, maakte een radioprogramma voor de lokale omroep en begon een jongerensoos.’
Tegelijkertijd was er sprake van ‘een vreemd soort schizofrenie’, schrijft hij. ‘Ondertussen leefde ik nog steeds in angst voor God. Ik was een theoretisch en wettisch christen, met een hoofd vol dorre kennis. Dat kon ik ook niet altijd rijmen met de dingen die ik deed, wat mijn schuldgevoel alleen maar sterker maakte.’
,,Op de bijbelschool kwam ik terecht in een situatie met mensen die dingen met God meemaakten, die een rust hadden die ik niet had”, licht De Wolf toe. ,,Hier ben ik - niet op spectaculaire manier - doordrongen geraakt van de onvoorwaardelijke liefde van God. Het landde in mijn hart, in mijn wezen.”
,,Doordat ik in de Millinxbuurt midden in het echte leven stond, begonnen de fundamenten van mijn geloof opnieuw te schudden", vertelt De Wolf. ,,Dat was veel meer twijfel van: klopt het allemaal wel? Ik keek om me heen en zag al het lijden, las in het Oude Testament stukken die ik gewoon niet begreep. Is God wel betrouwbaar, is Hij goed? Is de waarheid te achterhalen?”

Persoon

Wat De Wolf verder hielp op zijn zoektocht waren onder meer gesprekken met andere gelovigen. ,,Zeker met oudere gelovigen, die al het een en ander hebben meegemaakt. Zij hebben mij gewezen op de persoon van Jezus. De waarheid is een persoon. Hij zegt: als je mij ziet, heb je God gezien. Een God die zelf voor lijden koos. Op die God wil ik mijn vertrouwen wel stellen.”
Niet dat daarmee al zijn vragen weg zijn, maar: ,,Geloven in een God die groter is dan ik kan begrijpen, brengt logischerwijs vragen, twijfel en onzekerheid met zich mee.”
,,Je hoort tegenwoordig onder christenen geregeld een boodschap klinken van: wanneer je voor Jezus kiest zullen zegen en voorspoed je deel zijn. Ik heb ontdekt dat het tegenovergestelde misschien waar is: je krijgt te maken met lijden en gebrokenheid. Dat is ook wat Jezus zegt: ‘Jullie zullen het zwaar krijgen in deze wereld, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen’. De ontdekking van het koninkrijk is de ontdekking van het lijden. Maar Hij is erbij. Het is hoopgevend en geweldig om nu al flarden van het koninkrijk te zien. Maar ik zie uit naar het moment wanneer het koninkrijk helemaal aanbreekt. Daar put ik mijn verwachting uit.”
i De ontdekking van het Koninkrijk. Daniël de Wolf, Medema. 17,95 euro

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties