De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 25 maart 2009

Laatste promotie van Nederlandse missioloog
Na 41e promotie stopt Jan Jongeneel

Utrecht/Bunnik - Bij prof. dr. Jan A.B. Jongeneel is gisteren voor het laatst iemand gepromoveerd. Het was de Ghanees Emmanuel Addo die een proefschrift schreef over de ontmoeting van het evangelie met de traditionele godsdienst en cultuur onder de Ga bevolking in Ghana.

Het was voor Jongeneel (70), emeritushoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht, de 41e promotie. In godgeleerd Utrecht en in missiologisch Nederland heeft hij het absolute record qua aantal gedane promoties. In het verleden heeft alleen prof. dr. Gerrit C. Berkouwer (1903-96), systematisch theoloog aan de Vrije Universiteit, meer godgeleerde promoties gedaan: 46 in totaal.
Het hadden er nog meer kunnen zijn dan de 41 als hij op alles ja had gezegd. 25 promotieverzoeken haalden het niet. Jongeneel begon ooit als rechtenstudent en koos pas daarna voor de theologie. Een reis in 1971 naar Indonesië deed bij hem de liefde voor de missie en zending ontwaken, vertelde hij twee jaar geleden in een interview in het Friesch Dagblad. Hij werkte in Indonesië als docent dogmatiek en ethiek. Na de terugkeer in Nederland in 1980 werd hij predikant in Leiden en al snel benoemd als docent en later hoogleraar missiologie in Utrecht. Hij promoveerde zelf in Leiden 1971 op het proefschrift De redelijkheid van het geloof in Jezus Christus. Zijn eigen promotor was godsdienstfilosoof prof. H.J. Heering.

Grens

Jongeneel ging in 2003 met pensioen. Dat hij nu moet stoppen komt omdat 70 jaar de grens is voor het mogen begeleiden van promoties.
Er promoveerden bij Jongeneel zestien Nederlanders. De meerderheid van de niet-Nederlandse promovendi kwam uit de niet-westerse wereld. Tot de bekende Nederlanders die bij hem gepromoveerd zijn behoren dr. Hans Visser, emerituspredikant van de Pauluskerk in Rotterdam, en dr. Bas Plaisier, de vorige secretaris-generaal van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook Jongeneels opvolger, prof. dr. Martha Frederiks, is bij hem gepromoveerd. Zij is nu voorzitter van de Nederlandse Zendingsraad.
Innoverend was dat een Indonesiër de gelegenheid kreeg om zijn dissertatie in zijn moedertaal te verdedigen. ,,Dit was de eerste keer dat er in de Universiteit Utrecht een proefschrift verdedigd werd dat in een niet-westerse taal geschreven was’’, aldus Jongeneel. Ook kwam onder Jongeneels supervisie de eerste godgeleerde dubbelpromotie tot stand: een Indonesiër en een Duitser schreven samen één proefschrift - over de ontmoeting van het evangelie met de traditionele religie en cultuur op het eiland Nias in Indonesië.
Niet minder dan 38 van de 41 dissertaties zijn of worden gepubliceerd in de reeks Mission van Boekencentrum te Zoetermeer. Enkele dissertaties zijn of worden vertaald in het Hongaars, Koreaans en Indonesisch.
Jongeneel publiceerde en redigeerde ook tal van buitenlandse tijdschriften als de reeks Studies in the Intercultural History of Christianity (Peter Lang, Frankfurt am Main, Duitsland) en was voorzitter redactie Kerk en theologie. Hij schreef ook de standaardwerken Missiologie I en II, die ook in een Engelse vertaling verschenen.

41 rozen

De laatste promotie van gisteren was een bijzondere. Er kwam zelfs iemand uit Ghana voor over, de tweede promotor prof. E. Dovlo. De dag heeft Jongeneel als bijzonder beleefd. ,,Het begon al met een mooi artikel in dagblad Trouw. Later kreeg ik 41 rode rozen in groot formaat van de faculteit in Utrecht thuisbezorgd. Het was echt plezierig om juist met deze promotie te eindigen. Omdat missiologie toch in hoofdzaak betrekking heeft op de derde wereld.”
Jongeneel besloot de laatste promotiedag met een promotiediner thuis. Met zijn echtgenote, de promovendus en zijn vrouw en tien anderen gasten. Hij blijft actief: ,,Ik ga door met publiceren en af en toe eens naar een congres en internationale reizen maken.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties