De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkmaandag, 23 februari 2009

Congres ‘R-evolutie op het christelijk erf’
‘God nam geen rib uit een aap’

Drachten - Een oerknal die het leven op aarde schiep? Het is zo ongelofelijk dat het eigenlijk onmogelijk is. ,,Het is zoiets als een biljartbal van hier naar mijn huis schieten en dan ook nog met voldoende kracht en precisie”, aldus bioloog drs. Tom Zoutewelle. Zaterdag klonk in Drachten een duidelijk pleidooi voor een creationistische scheppingsvisie.

Door Lodewijk Born.
,,We blijven van mening dat de evolutieleer en christelijke leer onverenigbaar zijn op grond van de historische betrouwbaarheid van de Bijbel.” Ds. Orlando Bottenbley, voorganger van de Bethelgemeente, zette direct maar even een helder punt neer, zaterdag. De evolutietheorie heeft heel wat monden en pennen in beweging gebracht. Niet in de laatste plaats in zijn eigen gemeente. Bottenbley is inmiddels in gesprek met Andries Knevel naar aanleiding van zijn uitspraken dat hij tegenwoordig een ‘theïstische evolutionist’ (God stuurt de evolutie) is.
In de Bethelkerk werd zaterdag vanuit verschillende gezichtspunten gekeken naar de evolutietheorie. De algehele conclusie van de sprekers: er blijft maar weinig overeind van wat Darwin betoogde. Daarbij was soms weinig ruimte voor enige nuance.
De Engelse dr. Philip Bell, die biologie en geologie studeerde aan de Universiteit van Wales, was het scherpst in zijn kritiek. Hij had het over ,,Darwins gevaarlijke idee”. Het evolutiedenken is ,,een bijtend zuur” dat elk aspect van het leven beïnvloedt. ,,Het heeft invloed op alle tradities, de christelijke traditie in het bijzonder.” Bell werkt tegenwoordig voor Creation Ministries International. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om mensen goed voor te lichten over de onhoudbaarheid van de evolutietheorie. ,,Ik ben niet anti-Darwin, ik ben anti-Darwinsme.” In sommige dingen kan hij met Darwin nog wel meegaan. Zo was hij het met de eerste drie hoofdstukken uit Darwins On the Origin of Species helemaal niet oneens. ,,Het is een boek dat door maar weinig mensen wordt begrepen, maar zijn theorie wordt geloofd door velen in de wereld.” Ook kan hij wel begrijpen dat vinken zich aanpassen aan hun leefomstandigheden. Maar een dier dat van soort verandert, zoals Darwin denkt, nee dat kan niet.

Mengsel

Dr. Bell heeft ontdekt dat Darwin, die ooit theologie studeerde, helemaal geen God wil die de wereld bestuurt. Is evolutie waar of niet waar?, vroeg hij zijn toehoorders. ,,Is uw antwoord gebaseerd op geloof of op wetenschappelijk bewijs? Of op een mengsel van geloof en feiten?” Hij weet zelf wel waarom zoveel wetenschappers de evolutietheorie omarmen. ,,Veel wetenschappers geloven in evolutie ómdat veel wetenschappers geloven in evolutie.”
Het gevaarlijke van Darwins evolutietheorie is volgens Bell dat hij ,,bewust het Evangelie van Jezus Christus ondermijnde”. Hij wees de schepping af. ,,De mens is slechts een dier.” Een evolutionaire God ,,is een God met een kleine g”, meent Bell. ,,Hij is helemaal niet machtig.” Het gaat er om welke waarheid je belangrijk vindt, aldus de Brit. Gods Waarheid of die van een mens. Het onfeilbare Woord van God staat wat hem betreft boven het woord van een mens. ,,Als we proberen een huwelijk te sluiten tussen de Bijbel en de evolutie is de Bijbel over tien jaar weduwe.”
Hij gaf allerlei zaken aan die vastliggen in het scheppingsverhaal, zoals het huwelijk tussen man en vrouw, dat we kleding dragen om ons lichaam te bedekken, tot de menselijke moraal. ,,Alles wat we lezen in de Bijbel heeft zijn basis in Genesis.” Bovenal omdat in Genesis de zondeval beschreven staat. Als die breuk er niet was geweest, zou er ook vóór Adam en Eva al dood en verderf geweest zijn. Dat kan volgens Bell niet.

Toevoegen

Het verhaal van drs. Tom Zoutewelle, voorzitter van Stichting Creaton en bioloog en geoloog, sloot er op aan. ,,De Bijbel is al zolang hetzelfde, de wetenschap voegt dingen toe. Anders tel je niet mee.” Hij betoogde, net als Bell, dat de soorten begrensd zijn. ,,Maar soorten zijn wel een integraal onderdeel van de Schepping. Zo zijn er liefst 31 soorten katten, waarvan er dertig met elkaar kunnen kruisen.”
Zoutewelle legde uit dat we soms nog amper besef hebben van de natuur. Bijvoorbeeld van onderwaterlawines die zorgen dat in enkele seconden oppervlakten zo groot als de Pyreneeën verschuiven. Hij haalde recent onderzoek aan uit het gezaghebbende blad Nature dat er ,,geen mensengen bestaat”. Een verklaring voor de zondvloed noemde hij een grote meteoriet die ooit op de aarde moet zijn ingeslagen.
Dr. Mart-Jan Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Oude Testament in Leuven keek naar Genesis 1-3 en hoe je dat eigenlijk moet lezen. Eeuwenlang leek de bedoeling van die eerste hoofdstukken duidelijk. Door de opkomst van de evolutietheorie ging een deel van de christenen twijfelen. Moest je het bijvoorbeeld niet als een symbolisch verhaal lezen?
In de praktijk blijkt het genre waarin Genesis is geschreven moeilijk vast te stellen, aldus Paul. Het hoofddoel is het fundament leggen van het volk Israël. ,,Genesis 1-3 is geen wetenschappelijke tekst, maar wel een openbaring met Goddelijk gezag, daar hebben wij in de wettenschappen rekening mee te houden.” Ook Paul oordeelde dat als er dood en zonde zou geweest vóór Genesis er iets niet klopt. ,,Wat houdt dan de vervloeking in van God? Dan zouden er ook al doornen en distels voor de zondeval geweest zijn.”
De afstamming van de mens van de aap is in onoverkomelijke tegenspraak met Genesis 1-3. ,,God nam niet de rib van een aap maar van een mens.” Hij vormde de mens in een afzonderlijke scheppingsdaad en maakte daarbij gebruik van stof. ,,Hij heeft uit een enkele het menselijke geslacht gemaakt.” Volgens Paul zou het goed zijn dat christenwetenschappers zich meer verdiepen in de wetenschappen. ,,Hou houdbaar zijn die vooronderstellingen?”

Publicaties

Hij ziet tot zijn genoegen dat er uit creationistische hoek ook steeds meer hoogwaardige wetenschappelijke publicaties komen. Hij pleitte ervoor dat theologen meer kennis nemen van de creationistische wetenschap. Een ding is voor hem duidelijk: Gods Woord is soeverein. ,,Wie het fundament van het huis verandert zal beseffen dat het huis nooit hetzelfde kan blijven.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

De historische betrouwbaarheid van de Bijbel: Methusalem werd negenhonderdzoveel jaar, Jezus liep over water, hij voedde een enorme menigte mensen met een paar broodjes en visjes, hij wekte iemand op uit de dood, hij stond zelf op uit de dood; en dan doe ik maar een willekeurige greep. Mijn historisch besef wordt op die manier wel op de proef gesteld.

Sante Brun, Landgraaf - vrijdag, 27 februari 2009


Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.� (Romeinen 1: 20)

wb, kampen - vrijdag, 27 februari 2009


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties