De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiomaandag, 15 december 2008

Friese ouders slikken hogere kosten voorlopig
Vrees voor terugval bij kinderopvang

Leeuwarden - Ouders gaan komend jaar meer betalen voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Deels vanwege hogere tarieven van de opvang zelf, deels door bezuinigingen van de overheid. De branche is bezorgd, maar merkt nog geen terugloop in aanmeldingen.

,,We gaan weer de verkeerde kant op”, zegt Gjalt Jellesma van oudervereniging Boink. Begin dit jaar had Jellesma het idee dat de situatie rond kinderopvang eindelijk klopte. ,,Na jaren van hoge kosten maakte de overheid het systeem betaalbaar en toegankelijk. Het was een groot succes; dat bleek wel uit de toestroom van kinderen naar de opvang. Maar dat succes heeft de overheid laten schrikken. Nu dreigen we weer terug te vallen in de oude - dure - situatie.”
Staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) laat de vergoedingen voor de opvang in 2009 ongewijzigd, omdat er onverwacht veel geld voor de kinderopvang nodig is. Effectief betekent die bevriezing hogere kosten voor ouders, omdat het tarief dat de kinderopvang berekent, in veel gevallen wel een paar procent boven de maximumvergoeding uitkomt. Tegelijk werd besloten tot een aanpassing van de inkomensgrens die een toeslag voor kinderopvang mogelijk maakt. Die grens is omlaag gebracht, waardoor een deel van de ouders ook langs die weg moet inleveren.
Bij de Stichting Kinderopvang Leeuwarden (SKL) zijn de tarieven voor komend jaar niet verhoogd. ,,Daar hebben we heel lang over na moeten denken, want we zijn tenslotte een bedrijf”, zegt directeur Marianne van Hall. ,,Maar als we onze hogere loonkosten doorberekenen, treffen we ouders dubbel. Daarom hebben we besloten om na het goede jaar 2008 voor komend jaar niets te veranderen. Dat maakt het beeld voor de ouders ook heel duidelijk: hun extra kosten komen door het overheidsbeleid.”
Van teruglopende aanmeldingen is bij de SKL geen sprake. ,,Het loopt nog steeds door. Wel is de vraag wat de recessie voor ons gaat betekenen. Wij zijn heel conjunctuurgevoelig. Als iemand zijn baan verliest of minder werkt, haalt hij de kinderen van de opvang.” Van Hall voorziet een spannend jaar.
Bij Us twadde thús in Drachten hebben de ouders van vier kinderen vanwege de gestegen kosten in 2009 besloten om ze van de opvang te halen, zegt directeur Alie van der Veen. ,,Dat vind ik heel vervelend voor ze.” De tarieven van Us twadde thús liggen iets hoger dan elders, omdat deze opvang zich specialiseert in kinderen van ouders die onregelmatig werken. Komend jaar wil Van der Veen extra kosten opvangen door vaste dagdelen in rekening te brengen, in plaats van uren. Aan klanten geen gebrek. ,,We hebben een wachtlijst.”
Hetzelfde beeld is te zien in gemeenten als Kollumerland en Achtkarspelen. De aanmeldingen lopen niet terug, maar zorgen over de langere termijn zijn er bij de branche wel.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties