De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkmaandag, 15 december 2008

‘We hebben toegevreesd naar deze beslissing’
Leeuwarden - De kanselboodschap die de Leeuwarder wijkgemeenten boven het hoofd hing, bepaalde in verschillende kerken zondagmorgen de sfeer en de prediking. Naast - of in combinatie - met de Adventstijd.
‘Hebben wij een tempel, of zíjn wij een tempel?’, vroeg ds. Alfons van Vliet zich af aan het slot van zijn preek over de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, waar Paulus tegen de gemeente spreekt als ‘Gods tempel’.
,,Dat is wat God duidelijk maakte in de komst van Jezus: Immanuel, God is onder ons. Niet in een gebouw, maar in een Persoon.” ,,Het gevaar van de tempel was, dat het een organisatie werd”, zei Van Vliet. ,,Dat gebeurde. Het was een complete organisatie, met mensen die er werkten, regels, tempeldiensten en wisselbanken voor de offers. Alles was dichtgetimmerd, iedereen wist precies wat je er wel en niet mocht en moest doen; en het leven was er uit gegaan. Dat heeft Jezus wel duidelijk gemaakt toen hij leefde op aarde. Hij stelde het aan de kaak.”
,,Wat komt er op je af als God zegt: jullie zíjn de tempel”, vroeg Van Vliet. ,,Je kunt je niet meer verschuilen achter de tempel, waar we onze godsdienstige dingen doen. God zegt: jullie zíjn een tempel van de Heilige Geest. Als je als gemeente met elkaar de tempel bent, houdt dat in dat je altijd voor het aangezicht van God leeft. Of je nu een gebouw hebt, of geen gebouw; waar je ook bent, God is in je midden.”

Levend

Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, stelde de predikant van de Koepelkerk. ,,Hoe blijf je levend, hoe draag je Gods aanwezigheid mee door de wereld? Of is het zo dat, omdat we Gods aanwezigheid met elkaar tot de kerk beperken, we wel zijn Huis in gaan, maar niet de wereld in gaan met het evangelie.” ,,We moeten ons afvragen als gemeente”, zei Van Vliet, ,,in hoeverre wij nog beantwoorden aan dat diepe verlangen van Immanuël: Jezus die bij ons kwam, die bij de mensen wil wonen die nooit in een kerk komen, of in een gebouw waar een eredienst wordt gehouden. Maar die Hem wel hard nodig hebben.”
Van Vliet bedoelde zijn preek niet als gemakkelijke pleister op de wond. De kanselboodschap was nog niet voorgelezen op dat moment. ,,Vandaag wordt bekend welke kerken er moeten sluiten. Mensen die pas lid geworden zijn van zo’n kerk, hebben daarmee misschien niet zoveel binding. Maar voor mensen die opgegroeid zijn in zo’n kerkgebouw, van jongs af aan, die er getrouwd zijn, hun kinderen er hebben laten dopen, overledenen hebben uitgedragen uit deze kerk, is dat ongelofelijk pijnlijk. Dan kun je natuurlijk niet zeggen: ‘het gaat toch niet om het gebouw’.”
Zijn preek was dan ook niet bedoeld zodat mensen dergelijke gevoelens kwijt zouden raken, maar om er iets naast te zetten. ,,Het is goed om je daarnaast te realiseren dat er meer is dan de waarde van het gebouw waar je samenkomt.”

Verwachting

Ook in de Adelaarkerk ging het in de preek over de kerksluiting. ,,Leven van hoop en verwachting, daarin ligt de kern van ons kerkzijn, ook in deze onzekere tijden”, zei ds. A.M. Roest in zijn preek. Hij zoomde in op de profeet Johannes, die Jezus’ komst aankondigde. ,,Johannes is het model van de mens die zichzelf niet ziet staan, maar wel die Ene, en daarnaar verwijst. En ik denk dat de kerk dan pas werkelijk aan haar roeping beantwoordt wanneer ook wij leren om weg van onszelf naar de Heer die zal komen, verwijzen. Als onze verwachting gelijk opgaat met die van Johannes.”
,,Voor wie het niet alleen van zichzelf hoeft te hebben, wordt de toekomst blijkbaar weer een hanteerbaar en hoopvol begrip. Misschien is het dat wel wat wij in ons leven en in ons kerk-zijn de komende tijd nodig hebben: dat we weer leren ontdekken dat het niet allemaal van ons afhangt. Want wie daarin blijft steken wordt er hopeloos van, als hij kerken ziet sluiten.’’
,,We hebben allemaal onze gevoelens, we hebben allemaal toegeleefd, toegevreesd naar deze beslissing”, zei Roest later nadat uit de kanselboodschap was gebleken dat de Adelaarkerk op de lijst staat om te sluiten. ,,Hoe die ook vallen zou, pijn zou het doen. Het doet het nu extra hier in deze levende gemeente. Wij zullen een toekomst hebben, in Gods naam.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties