De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 12 november 2008

Christelijke identiteit scoort goed bij zorginstelling
Huis ter Heide - Laat de christelijke identiteit niet los, ook niet als er een pluriforme samenstelling van cliënten en personeel is ontstaan. Daarvoor pleitte prof. dr. Jan Hoogland gisteren tijdens het symposium ‘Kansen voor christelijke identiteit’ van zorginstellingen Stichting Abrona en Reliëf.
Aanleiding voor het symposium was het onderzoek onder medewerkers van Abrona - een christelijke zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking - naar de christelijke identiteit van de organisatie. Zowel christelijke als niet-christelijke medewerkers van de stichting die in de provincie Utrecht opereert, waarderen de identiteit van de organisatie, blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd is door dr. Carl Sterkens van de Radboud Universiteit.
Vierhonderd zorgverleners kregen een enquête toegestuurd, bijna tweehonderd van hen reageerden daarop. Centrale vraag was hoe de christelijke identiteit van stichting Abrona gestalte krijgt in de alledaagse zorgpraktijk van de zorgverleners en hoe wenselijk zij het vinden om deze christelijke identiteit tot uitdrukking te brengen.
Zorgverleners van Abrona willen (gemiddeld) meer religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten ontplooien dan ze nu doen, bijvoorbeeld bijeenkomsten rondom levens- of geloofsvragen.
Drs. Henk Henstra, geestelijk verzorger bij Abrona noemt de resultaten van het onderzoek ,,een vloertje onder zijn voeten’’. 65 procent geeft aan dat de Dienst Geestelijke Verzorging voldoende ondersteuning biedt bij de levensbeschouwelijke begeleiding van zorgvragers. 7 procent is het daar niet mee eens, de rest weet het niet. ,,Het belang van de geestelijke verzorging wordt duidelijk onderkend. Het wordt zelfs hoog gewaardeerd door de medewerkers. Terwijl we niet een organisatie op de bible belt zijn, maar in het ‘geseculariseerde westen van het land’. Blijkbaar hebben ook mensen die zelf geen christen zijn zoiets van: hé het werkt, mensen worden er beter van als er aandacht wordt besteed aan geestelijke verzorging.’’
Belangrijk is volgens Henstra dat het onderzoek heeft plaatsgehad onder ,,de handen aan het bed’’. ,,Er worden wel vaker onderzoeken gedaan naar het belang van geestelijke verzorging, maar dan vaak onder patiënten.”

Identiteit leeft

De zorgverleners als uitgangspunt nemen, was een bewuste keuze, aldus Henstra. ,,Vier jaar geleden hield Stichting Abrona een intern symposium over de christelijke identiteit. Ook toen zijn we niet begonnen met een theoretisch verhaal, maar daarvoor ben ik met een cameraatje de hele organisatie doorgegaan met de vraag: wat vind je nu van de christelijke identiteit. Toen al bleek: de identiteit lééft bij mensen.’’ Als vervolg heeft Abrona het onderzoek in gang gezet. De impressies van medewerkers die Henstra tijdens het eerste symposium heeft getoond, liet hij ook gisteren ter introductie op het symposium zien.
De werknemers van Abrona hebben nog meer waardering voor de christelijke identiteit van de organisatie dan hij had verwacht. ,,Ik vind het frappant dat mensen, ook al hebben ze er zelf niet zo veel mee, wel de waarde erkennen van begeleiding van geloofszaken in de hulpverlening.’’
Henstra had rond de veertig, vijftig aanmeldingen verwacht voor het symposium. Er kwamen gisteren zelfs rond de 120 mensen. ,,Meestal komen er naar dergelijke bijeenkomsten alleen geestelijke verzorgers, maar ook zo’n veertien raden van bestuur waren vertegenwoordigd.’’ De hoge opkomst laat zien dat het thema leeft in christelijke organisaties, meent Henstra. ,,Ook andere organisaties zijn bezig met de vraag: hoe kun je nu concreet gestalte geven aan je christelijke identiteit?’’
Sprekers waren behalve Henstra en onderzoeker dr. Carl Sterkens, drs. Godelieve van Heteren, directeur van Cordaid, en prof. dr. Jan Hoogland, projectleider identiteit en ethiek van zorginstelling Espria. Van Heteren benadrukte in haar bijdrage dat er over de kracht van levensbeschouwelijke identiteit niet te tobberig moet worden gedaan. Secularisatie geeft kansen. Kansen voor eerlijkheid, voor inspiratie en nieuwe vormen. Hoogland bepleitte om de christelijke identiteit niet los te laten, ook niet als er een pluriforme samenstelling van cliënten en personeel is ontstaan. Duidelijk maken waar je voor staat, kan alleen onder verwijzing naar de traditie van waaruit je stamt.

Stichting Abrona

Stichting Abrona is een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking met 1850 medewerkers. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij Abrona terecht voor onder meer wonen, logeren, dagopvang, naschoolse opvang, noodopvang, maaltijden, training en thuiszorg. Ongeveer 1800 mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van deze diensten. Abrona heeft ook een aantal bedrijfsmatige projecten waar mensen met een verstandelijke beperking werken, zoals een hotel, een eetcafé, een winkel en een kunstuitleen, om de ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te bevorderen. De woonvoorzieningen, de dagbestedingscentra en de bedrijfsmatige projecten van Abrona zijn verspreid over de hele provincie Utrecht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties