De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Cultuurmaandag, 6 oktober 2008

Muziek, beweging en kleur in ‘Symphonie/Eurythmie 2008’
Jack Frölich
Fladderende gewaden, beheerste bewegingen, onbewogen gezichten en een uitgekiende belichting waren de ingrediënten van de voorstelling die vrijdagavond in De Lawei in Drachten werd gegeven door de Goetheanum-Bühne uit Dornach, het Else-Klink-Ensemble uit Stuttgart en de Gnessin-Virtuosen uit Moskou onder leiding van Mikhail Khokhlov.
Een voorstelling die in de theaterwereld toch wel heel bijzonder genoemd mag worden. De titel van deze productie Symphonie/Eurythmie 2008 verraad al dat het gaat om euritmie.
Euritmie is een bewegingskunst die omstreeks 1911 door de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner is ontwikkeld. Steiner was ook de grondlegger van de antroposofie, een wereldbeschouwing waarop onder andere ook de Vrije School is gebaseerd.
In de euritmie gaat het om innerlijke beweging niet hoorbaar maar zichtbaar te maken; beweging is van nature nauw verweven met het leven. Euritmie is geen dans of ballet zoals men gewoonlijk ziet, maar meer bewegen op muziek.

Talentvol

In muziek zit ook beweging en deze muzikale beweging wordt in de euritmie omgezet in een zichtbare beweging. De Goetheanum-Bühne uit Dornbach (Zwitserland) en het Else-Klink-Ensemble uit Stuttgart hebben samen met het zeer talentvolle Russische jongerenorkest Gnessin-Virtuosen uit Moskou een bijzondere voorstelling gemaakt, volgens de euritmische principes.
Er werden bewegingen uitgevoerd op twee heel verschillende composities. In de eerste plaats was het de Derde Symphonie, Schotse van Felix Mendelssohn Bartholdy en in de tweede plaats Lamentate voor piano en orkest van Arvo Pärt.
Het is wel heel bijzonder om te zien hoe de groepen de muziek van Mendelssohn in beweging uitbeeldden. Heel precies werden de verschillende muzikale lijnen in soepele loopbewegingen en armbewegingen uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld twee solofluiten verschillende melodieën lieten horen, zag je dat twee personen zich uit de groep losmaakten en exact de muzikale lijnen van de fluiten volgden.

Contact

Daarnaast speelde kleur ook een belangrijke rol. Naast de belichting pasten de ‘gewaden’ zich aan de kleur van het licht aan, hetgeen wel een bijzonder effect gaf. Het geheel was wel heel abstract, het waren puur lichaamsbewegingen op muziek zonder enige gezichtsexpressie, zonder contact met elkaar of reagerend op elkaar, maar meer met elkaar.
Toch was de Symphonie nr. 3 van Mendelssohn dermate complex van vorm en met heel veel verschillende melodielijnen dat het soms dwarrelde voor je ogen, te vergelijken met muziek die je via de mediaplayer met visualisatie op de computer afspeelt.
Heel intrigerend was Lamentate van de Estse componist Arvo Pärt, zowel de bijzondere muziek als de bewegingen hierop. De muziek werd op een fantastische manier uitgebeeld door de beide euritmie-ensembles. De klanken van de muziek, de euritmische bewegingen en de kleuren smolten samen tot één spannend en boeiend geheel.
Deze productie is geen voorstelling die je vaak kunt meemaken, maar het geheel was van hoog niveau en gaf een mooi beeld van wat euritmie kan zijn.
i ‘Symphonie/Eurythmie 2008’ door Goetheanum-Bühne Dornach, Else-Klink-Ensemble Stuttgart en Gnessin-Virtuosen, Moskou o.l.v. Mikhail Khokhlov in De Lawei in Drachten. Belangstelling: 450 bezoekers

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties