De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Geloof & Kerkzaterdag, 27 september 2008

Jan Zijlstra gaat terug naar zijn roots

Boelenslaan - ,,Je bent geen goede prediker als je niet ook voor één persoon wilt preken over Christus”, zei Jan Zijlstra vrijdag in het Witte Kerkje aan de Boelenswei in Boelenslaan. Zijlstra sprak in een overvol kerkje, waar zijn overgrootvader Otte Mink Zijlstra aan het begin van de vorige eeuw prediker was.

Door Maaike Ymkje de Jong.
Met het houden van de preek ging vrijdagmiddag ,,een hartenwens” voor Jan Zijlstra (70), voorganger van de evangelische gemeente De Levensstroom in Leiderdorp, in vervulling. ,,God blijft dezelfde door de generaties heen”, legt Zijlstra uit. ,,Mijn overgrootvader, die zelf prediker was, bad voor mij toen ik nog een baby was dat ik ook een prediker voor Gods Koninkrijk zou worden.”
Dat is gebeurd. Zijlstra, bekend van zijn genezingsdiensten, heeft voor tienduizenden gesproken over God.
Zijlstra deed het vrijdag voor meer dan honderd mensen, want zo veel stoelen staan er in de kerk. Er moesten zelfs mensen staan. Een half uur voor de aanvang van de dienst zat de kerkzaal al vol. ,,De mensen komen overal vandaan, want ik ken ze niet. Er is bijna niemand van onze gemeente”, vertelt Janny Kloosterman van de Christengemeente Bethanië uit Drachten die de dienst met Jan Zijlstra organiseerde.
Het Witte Kerkje werd in 1900 gebouwd door Otte Mink en Ytje Zijlstra-Boschma. ,,Hier liggen mijn roots, ik wilde graag een dienst houden om dat te gedenken”, legt Zijlstra uit. ,,Zelf heb ik inmiddels alweer kleinkinderen en twee van mijn eigen kinderen zitten hier vanmiddag. We spreken hier dus over zes generaties: mijn overgrootouders, grootouders, mijn ouders, ik, mijn kinderen en kleinkinderen.”
De ouders van Zijlstra hadden een speciale band met zijn oerpake en oerbeppe. ,,Tijdens de trouwdienst van mijn ouders bad mijn overgrootvader dat er predikers uit hun huwelijk mocht voortkomen. Mijn oerpake bad altijd voor zijn nageslacht. Het is voor mij heel bijzonder dat ik nu als zijn achterkleinkind ook een prediker voor Gods Koninkrijk ben geworden.”

Koning David

,,Mijn moeder vertelde dat mijn overgrootvader een speciale band had met de tweede zoon van mijn ouders, dat was ik. Zoals Isaäk de tweede zoon van Abraham was en de belofte meekreeg en zoals David pas de tweede koning van Israël was, zo werd mijn overgrootvader speciaal bepaald bij mij.” Een half jaar nadat Jan Zijlstra geboren was, is Otte Mink Zijlstra overleden, dus de evangelist heeft hem niet bewust meegemaakt.
Zijlstra vertelde dat hij als kind tijdens de oorlog heel ziek is geweest. ,,Mijn moeder bad voor mij. Ze vroeg God dat ik beter mocht worden, zodat ik een prediker zou worden. Het gebed is verhoord.”
Hij legde uit waarom het voor hem nu zo bijzonder is om in Boelenslaan in de kerk te staan. ,,Honderd jaar geleden stond hier een man met visie en passie. Hij had samen met zijn vrouw de visie om de mensen in de armoedige Wouden van die tijd te bereiken. En voor een visie is passie nodig, dat had mijn overgrootvader. Zijn passie was mensen winnen voor Jezus. Hij was een echte zielenwinner.”
,,Sinds mijn eigen bekering in 1956 ben ik ook altijd een zielenwinner geweest. Zoals mijn overgrootvader hier sprak, zo draag ik nu ook de banier van het evangelie om de liefde van God te prediken en Jezus Christus te verkondigen.” Zijlstra is in 1993 begonnen met genezingsdiensten in zijn gemeente, sindsdien is hij ook door het hele land gereisd om op andere plaatsen diensten te houden. ,,Er zijn al tienduizenden mensen tot de Here Jezus gekomen. En vanavond hebben we een grote dienst in Houtigehage, hier vlakbij.”
De toehoorders reageerden enthousiast op Zijlstra’s aankondiging van de dienst in Houtigehage. Verschillende 'Halleluja’s’ en 'Amens’ klonken in de zaal, iemand riep ‘Geweldig’. Zijlstra: ,,Op 30 januari hebben we een dienst in Martiniplaza in Groningen. Bij alle diensten is God in ons midden en Hij wil zich ook tonen in tekenen en wonderen.”

Antwoord

Zijlstra vertelde dat hij slechts één verlangen heeft. ,,Mijn verlangen is mensen tot Christus brengen. Mijn boodschap is dat de Gekruisigde de kracht van God is. Het is ons fundament, er is geen ander antwoord dan het kruis.” Zijlstra sprak een proclamatie uit: Psalm 103:1-5, ,,Loof de Heer, mijn ziel”. De mensen in de kerk zeiden het met hem mee.
Aan het einde van de dienst bad Zijlstra voor het Witte Kerkje in Boelenslaan, dat in die kapel het evangelie altijd gepredikt mag worden. ,,Het is de wil van God dat de kerk blijft staan, als het kerkje dreigt te worden verkocht dan koop ik het.” Daarop kwam een reactie uit de zaal dat Zijlstra eraan gehouden zou worden.
Na de dienst vroeg Jan Zijlstra ds. Jurgen van den Herik van de Protestantse Gemeente in Drachten naar voren om over zijn genezing te vertellen. ,,Ik ging met scepsis naar een dienst van Jan Zijlstra”, vertelde Van den Herik. ,,Ik had beroepsmatige interesse in hoe iemand mensen zo om de tuin kan leiden. Maar toen ik daar was ervoer ik dat de Geest van Jezus aanwezig was.”
Janny Kloosterman vindt het ,,een wonder” dat de dienst is gehouden. ,,Een paar jaar geleden kregen we het nog niet voor elkaar om dit kerkje te mogen gebruiken. Maar nu is het er toch van gekomen en daar zijn we heel blij mee, net als Zijlstra geloof ik.”
Mijn overgrootvader bad voor mij dat ik een prediker zou worden

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Deze geschiedenis van de familie Zijlstra heeft mij zeer verblijd en diep
getroffen, vooral ook omdat mijn wortels in die buurt liggen
(Surhuisterveen). Geloofd zij God met diepst ontzag, die Zijn
genade en beloften aan de familie Zijlstra heeft bekend gemaakt en dat nu
zes geslachten mogen erkennen dat de Heere Zich houdt aan Zijn Woord. Het
is reden genoeg om uit te jubelen: Hallelujah! eeuwig dank en eere, lof,
aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard en in de hemel, Heere! Voor
Uw Liefde U toegebracht.

Sid(Sieb) Weening, Tottenham. Ont. Canada - woensdag, 1 oktober 2008


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties