De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiodinsdag, 9 september 2008

Te veel macht ligt bij gemeenten
Provincie moet bedrijfsgrond gaan uitgeven

Leeuwarden - Gemeenten geven te gemakkelijk bedrijventerreinen uit. Oude terreinen staan daardoor leeg, en verpauperen gestaag. De provincies zouden verantwoordelijk moeten worden voor de uitgifte van bedrijventerreinen, en voor de opwaardering van bestaande terreinen. Zo wordt zuiniger met grond omgegaan.

Dat schrijft de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen vandaag in een advies aan minister Cramer (VROM). De taskforce concludeert na onderzoek dat de gemeenten te veel macht hebben om terreinen aan te wijzen voor de huisvesting van bedrijven. Die macht moet aan banden worden gelegd, luidt het advies aan de minister, omdat de kwaliteit van vooral de oudere bedrijventerreinen achteruit holt door dit beleid, en op deze manier te kwistig met ruimte wordt omgesprongen.
Nederland telt zo’n honderdduizend hectare bedrijfsterrein: 2,5 procent van het totale oppervlak. Een zesde deel hiervan bestempelt de taskforce als verouderd - overigens veel minder dan eerdere schattingen. Revitalisering van deze terreinen kost volgens het advies dik zes miljard euro tot 2020. Volgens de taskforce is dit geld te dekken binnen de bestaande financiële kaders van het regeerakkoord; er hoeven dus geen ‘nieuwe potjes’ gezocht te worden.
Gemeenten geven veel te gemakkelijk nieuwe bedrijventerreinen uit, onder het mom van een economische boost voor de gemeente, en een groei van de werkgelegenheid. Veel bedrijven verhuizen echter van de oude terreinen in de gemeente (de zogeheten ‘brownfields’) naar de nieuwe (‘greenfields’), zodat het lood om oud ijzer is wat betreft de werkgelegenheid.
Burgemeester Polderman (VVD) Tytsjerksteradiel nuanceert deze constatering. Tytsjerksteradiel plant een nieuw bedrijventerrein bij Quatrebras, en eentje vlakbij de A7 voor transport en logistiek. ,,Het is hier niet zo dat de bedrijven lekker haasje-over naar een nieuw bedrijventerrein overstappen. Er zijn bedrijven die uit hun voegen groeien op hun oude locatie. Ter wille van het behoud van zulke bedrijven voor de gemeente, moeten we ze ruimte geven waar ze kunnen groeien. Dan geldt het argument van de groei in werkgelegenheid wel degelijk. Wij hanteren ook een checklist voor bedrijven die willen verhuizen, of ze wel aan de groeicriteria voldoen.”
Polderman wijst er op dat Tytsjerksteradiel ,,zorgvuldig” te werk gaat. ,,Wij vechten voor onze economie en werkgelegenheid, en hebben in het Streekplan van de provincie Fryslân ook een taak als ontwikkelingskern wat dit betreft. Vergeet ook niet dat Quatrebras een functie voor twee of drie gemeenten heeft. Het terrein bij de A7 heeft zelfs een nog bredere functie; die overstijgt het provinciale.”

Ontwikkelingsbedrijven

De taskforce adviseert bovendien om ‘regionale ontwikkelingsbedrijven’ in het leven te roepen, die verouderde bedrijventerreinen weer nieuw leven moeten inblazen. Die ontwikkelingsbedrijven moeten onder de verantwoordelijkheid van de provincies te werk gaan. Gemeenten verliezen dus al hun zeggenschap over zowel oude als nieuwe bedrijventerreinen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties