De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkdonderdag, 14 augustus 2008

‘Vriend van kerk’ als nieuwe inkomstenbron
Leeuwarden - Het moet mogelijk worden gemaakt dat mensen ‘vriend van een kerk’ kunnen worden. Dat is een van de ideeën waarover wordt gesproken in de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG).
De RPG organiseert ieder jaar de plaatselijke geldwervingsactie Kerkbalans voor diverse kerkgenootschappen. De vernieuwende koers die is ingezet met Kerkbalans Nieuwe Stijl blijkt zeer succesvol, blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag over 2008. Drie kwart van de kerken in de Protestantse Kerk krijgt meer geld van de kerkleden.
In 2010 vindt een evaluatie plaats. ,,Maar de Raad wil vooruitkijken naar de geldwerving in 2020. Hoe zullen onze plaatselijke gemeenten er dan uitzien. Wat betekent een dalend ledental voor de plaatselijke geldwerving in relatie tot buitenkerkelijken?’’, aldus voorzitter ds. G.J. Robbemond. Daarom is het idee geopperd van een vriendenlidmaatschap zoals dat ook bij stichtingen en goede doelen het geval is. ,,We moeten nog kijken of het kan, want een kerk is een geloofsgemeenschap van leden.’’
Uit onderzoeken blijkt dat mensen zeer wel bereid zijn om de kerk te steunen, ook als ze geen kerklid zijn. Ze wijzen dan op het belang van bijvoorbeeld het gebouw of de plek die de kerk vervult in de gemeenschap. Daarmee is deze categorie wellicht een nieuwe inkomstenbron. Pagina 2: Friezen gulst bij actie Kerkbalans 2008

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Vandaag de dag vertrouwen we steeds meer op onze eigen aardse zaken,
terwijl er zoveel meer is. voor een christen kan er maar één nummer één
zijn en dat is God.
Gelijk Jezus zegt 'kijk naar de vogels in de lucht in Matheüs 6,26',
mogen we weten dat God voor ons zorgt.
Ik bemerk dat ook bij ons in de gemeente, dat we eerst de financieën voor
elkaar moeten hebben voor we aan iets beginnen. Wij beseffen niet half
welke gigantische zegeningen God voor ons heeft, we hoeven er alleen maar
op de juiste manier erom te vragen.
Omdat wij het hier zo 'goed' hebben, vergeten we steeds meer, wie en wat
en hoe God is, en God mag mee doen in onze diensten.

God vragen om zijn zegeningen is noodzakelijk, maar dan wel onder zijn
voorwaarden. Jezus zelf zegt: 'vraag en u zal gegeven worden Matheüs
7,7'. we moeten misschien ook nog leren wat bidden inhoud, omdat vandaag de
dag in ons gebed God niet aan het woord mag komen. Waar laten we ons bij
het bidden leiden door de Geest, zoals in Efeziërs 6,18 staat 'Laat u
bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen'.

Pas als we ons voor de 100 procent weer God in ons leven laten, zal alles
goed komen. In Lucas 12 vers 31 staat: 'Zoek liever zijn koninkrijk, en die
andere dingen zullen je erbij gegeven worden'.

Pieter Bandstra, Balk - vrijdag, 15 augustus 2008


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties